Zákony

Zákony jsou díky spolupráci se společností

a jejím produktem - právním informační systémem   

udržovány v aktualizovaném znění.

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný svou komplexností, úplností obsahu, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které uživateli usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě.

 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® umožňuje:

  • práci s právními předpisy České republiky,
  • práci s judikaturou České republiky,
  • práci s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,
  • práci s judikaturou Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a dalších evropských soudů,
  • práci s Literaturou.
Není zákon, který zde hledáte, aktuální?
Zavolejte nám prosím na infolinku (tel. 731 604 979) nebo využijte oranžový box "Napište nám" vpravo dole na obrazovce.

VŠEPředchozí   12Následující
ČísloNázevOdkaz
412/2021 Sb.Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
ČÚS 101Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
9/2011Oznámení - Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
35/2010Oznámení - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
25/2009České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
367/2015 Sb.Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
501/2002 Sb.Vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
220/2013 Sb.Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
ČÚS 413Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
ČÚS 412Náklady a výnosyzobrazit
ČÚS 411Zúčtovací vztahy
ČÚS 410Zásoby
ČÚS 409Dlouhodobý majetek
ČÚS 408Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry
ČÚS 407Opravné položky k pohledávkám a rezervy
ČÚS 406Operace s cennými papíry a podíly
ČÚS 405Deriváty
ČÚS 404Kursové rozdíly
ČÚS 403Inventarizační rozdíly
ČÚS 402Otevírání a uzavírání účetních knih
ČÚS 401Účty a zásady účtování na účtech
269/2015Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
67/2013 Sb.67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
ČÚS 710Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
ČÚS 709Vlastní zdroje
ČÚS 708Odpisování dlouhodobého majetku
ČÚS 707Zásoby
ČÚS 706Opravné položky a vyřazení pohledávek
ČÚS 705Rezervy
ČÚS 704Fondy účetní jednotky
ČÚS 703Transfery
ČÚS 701Účty a zásady účtování na účtech
ČÚS 702Otevírání a uzavírání účetních knih
420/2004 Sb.Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
416/2004 Sb.Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
320/2001 Sb.Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
499/2004 Sb.Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
128/2000 Sb.Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, zákon o obcích)
270/2010 Sb.Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
410/2009 Sb.Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :