Zákony

Zákony jsou díky spolupráci se společností

a jejím produktem - právním informační systémem   

udržovány v aktualizovaném znění.

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný svou komplexností, úplností obsahu, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které uživateli usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě.

 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® umožňuje:

  • práci s právními předpisy České republiky,
  • práci s judikaturou České republiky,
  • práci s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,
  • práci s judikaturou Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a dalších evropských soudů,
  • práci s Literaturou.

VŠEPředchozí   1Následující
ČísloNázevOdkaz
376/2017 Sb.Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
308/2015 Sb.Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
361/2014 Sb.Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
256/2013 Sb.Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
499/2004 Sb.Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
421/2012 Sb.Vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
280/2009 Sb.Zákon daňový řád
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace