Mzdové účetnictví 2017
Daňový specialista 2017 Mzdové účetnictví 2017

Podkategorie (12251)

Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2017 - Růst české ekonomiky pokračoval

Zdroj: Český statistický úřad

15.11.2017 14:41 | Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 5,0 %. více informací
Komentovat |

Dvoudenní tuzemské pracovní cesty a počítání stravného při nich

Zdroj: Účetní Portál

16.11.2017 15:28 | Přinášíme Vám článek od paní Marie Salačové s názvem dvoudenní tuzemské pracovní cesty a počítání stravného při nich. Novela zákoníku práce přinesla zásadní změnu pro počítání stravného při dvoudenních tuzemských pracovních cestách zaměstnanců již od roku 2012, přesto je prokázána neuvěřitelná neznalost této právní úpravy.
Víte, jaký je rozdíl mezi odděleným a neodděleným počítáním stravného?
Víte, zda je výhodnější oddělené nebo neoddělené počítání stravného?
To a více se dozvíte v článku, který je doplněn o řadu příkladů.

Petra více informací
Komentovat |

Nejčtenější

Články

Daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní – zákon o daních z příjmů – 1. díl

AUDIO

15.7.2017 21:34 | Zákon č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 obsahuje rozsáhlé změny zejména daně z příjmů fyzických a právnických osob a zákona o dani z přidané hodnoty, dílčí změny jsou také v daňovém řádu. Paní Ivana Pilařová přináší rozbor těchto rozsáhlých změn. Tento první díl se věnuje dani z příjmů fyzických osob.
Víte, že je možnost poskytnout příspěvek na tištěné knihy včetně obrázkových pro děti jako další druh benefitu?
Víte, že počínaje rokem 2018 bude možnost prohlášení k dani zpracovávat a uchovávat v elektronické podobě? 

Petra více informací
Komentovat |

Příklady vyplňování Evidenčního listu důchodového pojištění

30.5.2017 14:52 | 30. květen následujícího roku je obecným termínem pro odeslání evidenčních listů. Rádi bychom Vám připomněli, že při vyplňování údajů na Evidenčním listu důchodového pojištění tzv „ELDP“ je nutno vždy věnovat pozornost tomu, zda příslušný rok je či není rokem přestupným. Rok 2016 byl přestupným rokem.
V příloze Vám přidáváme tabulku pro rok 2016 – přestupný rok.
Příklady jsem vlastnoručně propočítávala a revidovala s paní Petrou Veselskou, vedoucí oddělení důchodového pojištění z OSSZ Olomouc. Přidala jsem tam i poznámku Účetního Portálu.
Prozradím, že v každém příkladu paní Jany Dorčákové je nějaký „chyták“ a cosi, co by Vám nemělo uniknout.
Krásné dny…
P. více informací
Komentovat |

Základní informace k novelám daňových zákonů v roce 2017

22.6.2017 10:33 | Pan Libor Volf přináší základní informace k novelám daňových zákonů v roce 2017 účinných 1.7.2017, tedy k zákonu č. 170/2017 Sb.

Petra více informací
Komentovat |

Diskuze

Vykazování pohledávek/závazků v rozvaze

21.6.2017 15:28 | Dobrý den, ráda bych znala váš názor, zda pohledávky/závazky vůči sesterským společnostem vykazujete v řádku Pohledávky (Závazky) - ovládaná nebo ovládající osoba nebo na řádku Jiné pohledávky (závazky). Z … více informací
2 komentářů |

Odpočet na dítě

3.7.2017 08:56 | Dobrý den, chci se zeptat, nyní uplatňuji ve své mzdě odpočet na dítě, dcera je student do 30.9.2017. Od 11. 8. 2017 bude ale zaměstnaná na základě pracovní smlouvy. … více informací
2 komentářů |

Služební cesta ve svátek

24.5.2017 17:47 | V den státního svátku 8.5. 2017 jsem byla zaměstnavatelem vyslána na pracovní cestu do zahraničí. Pracovní cesta začala 8.5. 2017 ve 14 hod. a skončila 11.5. 2017. Dne 8.5. 2017 … více informací
1 komentářů |

Koordinační výbory

Daňová uznatelnost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění

17.10.2017 09:44 | Daňová uznatelnost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění
(PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ROZPOREM) více informací
Komentovat |

Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka - doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16

17.10.2017 10:17 | Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka - doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16
(PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ROZPOREM) více informací
Komentovat |

Režim zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem

17.10.2017 10:33 | Režim zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem
(PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU) více informací
Komentovat |

Testy

test 1

13.11.2017 12:00 | více informací
Komentovat |

Nejnovější

Články

Počátek a konec pracovního výkonu zaměstnance při pracovní cestě 

9.11.2017 14:40 | S poskytováním náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců se pojí i často předkládaná otázka týkající se uvádění počátku a konce pracovního výkonu v pravém horním rohu tiskopisu „Cestovní příkaz“.
Více k danému tématu Vám přináší paní Marie Salačová ve svém článku.

Petra více informací
Komentovat |

Zdaňování příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci

AUDIO

8.11.2017 14:00 | Příjem z převodu podílu v obchodní korporaci může být příjmem podle § 7 zákona o daních z příjmů, příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů nebo při splnění zákonných podmínek od daně z příjmů osvobozen.
Ke zdaňování příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci nám napsala článek paní Eva Sedláková.
Víte, že počínaje rokem 2017 zákon o daních z příjmů zmírnil podmínky pro zákaz uplatnění osvobození v případě zvýšení nabývací ceny?
Více se dozvíte v článku.

Petra více informací
Komentovat |

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery – rok 2017 - obce

3.11.2017 10:00 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme článek od paní Pěvy Čoukové o Českém účetním standardu č. 703 věnovaný transferům. Jedná se o první z materiálů zaměřených pouze na obce.

V článku se dozvíte, co se transferem rozumí, jak se transfery třídí v rozpočtové skladbě, kdy a na jaké účty o transferech účtujeme, kdy účtujeme na podrozvahu, kdy se jedná o transfery investiční a kdy o transfery neinvestiční. Článek je doplněn o příklady.
To vše a mnohem více se dozvíte v článku.

Petra více informací
Komentovat |

Diskuze

Výše nemocenské

16.11.2017 11:45 | Chtěl jsem se zeptat na, jestli je normální ze když mam 23000 hrubého (čistého cca. 18000) a ke konci měsíce mam 7 dni nemocenské (tj.23 - 31. 10. 2017) abych … více informací
1 komentářů |

Proplacení dovolené po MD

10.11.2017 21:06 | Dobrý den, jsem učitelka na ZŠ. Poradí mi někdo, kolik dní dovolené mám dostat proplaceno, pokud jsem na MD nastupovala 6.2.2017. Předtím jsem na škole působila od … více informací
Komentovat |

Proplacení dovolené po MD

10.11.2017 21:01 | Dobrý den, jsem učitelka na ZŠ. Poradí mi někdo, kolik dní dovolené mám dostat proplaceno, pokud jsem na MD nastupovala 6.2.2017. Předtím jsem na škole působila od … více informací
1 komentářů |

Poradna - dotazy

Prodej pozemku obci a předání inženýrských sítí obci

16.12.2015 15:34 | Prodej pozemku obci a předání inženýrských sítí obci více informací
Komentovat |

Darování zboží pro sportovní akci

16.12.2015 15:29 | Darování zboží pro sportovní akci více informací
Komentovat |

Práce svépomocí před zahájením činnosti sro

16.12.2015 15:23 | Práce svépomocí před zahájením činnosti sro více informací
Komentovat |

Přehledy

Vazba daňového přiznání k DPH na kontrolní hlášení č. 1

17.11.2015 12:17 | více informací
Komentovat |

Příloha č. 2b - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát – druhové členění - S ÚČTY

20.2.2014 13:10 | Průvoce českými účetními standardy v návaznosti na daně a obchodní zákoník
Grafická příloha č. 2b
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) s účty více informací
Komentovat |

Příloha č. 2a - Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) - S ÚČTY

20.2.2014 13:01 | Průvoce českými účetními standardy v návaznosti na daně a obchodní zákoník
Grafická příloha č. 2a
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) s účty více informací
Komentovat |

Koordinační výbory

Prodej lihu v látkách určených k aromatizaci potravin

17.10.2017 14:12 | Prodej lihu v látkách určených k aromatizaci potravin
(PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ROZPOREM) více informací
Komentovat |

Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích

17.10.2017 13:26 | Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích
(PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU) více informací
Komentovat |

Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj

17.10.2017 13:12 | Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj
(PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ROZPOREM) více informací
Komentovat |

Testy

test 1

13.11.2017 12:00 | více informací
Komentovat |

Pomůcky

Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby

26.2.2014 10:18 | Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařské služby podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku více informací
Komentovat |

Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 2013

11.2.2014 12:01 | Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“), uložena povinnost oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února následujícího roku plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.
Vyúčtování a odvod do státního rozpočtu za rok 2013 zaměstnavatel provádí do 17.2.2014. více informací
Komentovat |

Protokol k inventuře účtu (inventurní soupisy)

10.12.2013 16:04 | Protokol k inventuře účtu podle náležitostí stanovených v § 30 odst. 7 zákona o účetnictví. více informací
Komentovat |

Dnes je So 18. 11. 2017, svátek má Romana

Seminář 6. 12. 2017

Diskuze

Výše nemocenské

17.11.2017 20:06

z hrubé mzdy 23 tis. je při uplatnění základní slevy 17.905 čistého, při nemoci se hrubá ekvivalentně pokrátí, a náhrada za nemoc se … více

Proplacení dovolené po MD

16.11.2017 20:28

Dobry vecer, podle toho, na kolik dni dovolene mate narok za cely rok, se proplaci pomerna cast za 28 tydnu, v pripade 1 … více

exekuce

16.11.2017 20:18

Dobry den, po prihlaseni zamestnance na prislusne urady Vam zacnou jednotlive exe prikazy chodit. Pekny vecer. více

GDPR

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II.

DPH 2017 v příkladechNovela DPH v roce 2017

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník seděl u svého stolku a roztržitě hleděl na ulici výkladem malého elegantního obchodu, který mu patřil. Před výkladem se zastavila holčička a přitiskla nos na sklo. Oči modré jako nebe se jí rozzářily,... více informací

Kurzy měn

Vlajka meny EUR změna {value}%
Vlajka meny USD změna {value}%
Vlajka meny GBP změna {value}%
Vlajka meny CHF změna {value}%
REPO sazba ČNB

Počasí

Počasí Počasí Počasí
Počasí Počasí Počasí

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

  • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
  • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
  • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace