Odborná konference ke mzdové problematice 2017 - Olomouc Odborná konference ke mzdové problematice 2017 - Praha Semináře našeho portálu
Ucetni specialista

Podkategorie (7381)

Aktuality   <<

Kontrolní hlášení, odpočty DPH a metodická informace GFŘ k postupu správců daně při ověřování kontrolních hlášení

Zdroj: Oswald

dnes v 12:49 | S kontrolním hlášením, které se povinně podává od r. 2016, se v současné době setkali již všichni plátci DPH. Někteří z nich se po jeho podání museli již i vyrovnávat s reakcí správců daně a případnou žádostí o vyjasnění, upřesnění či opravu některých údajů. V souvislosti s tím bych chtěla alespoň stručně upozornit na to, jak jsou správci daně metodicky vedeni ke zpracování a prověřování údajů z podaných KH. Jejich postup by měl vycházet mj. z metodického materiálu, který v r. 2016 vypracovalo GFŘ pro správce daně jako „Taktické postupy k prověření rozdílů zjištěných při zpracování kontrolních hlášení na úrovni „lehké“ analytiky“.

Cestovní náhrady v podnikatelské a rozpočtové sféře – díl 4.

Zdroj: Oswald

dnes v 12:00 | Už 3. díl seriálu o cestovních náhradách od paní doktorky Salačové nás zanesl do problematiky zahraničního stravného. A v dnešním dílu začínáme velmi problematickým ustanovením § 170 odst. 3 zákoníku práce.
Pro začínající mzdové účetní je určitě důležité, že zahraniční stravné hodnotíme za kalendářní dny bez jakékoliv návaznosti, ostatně podobně jako u tuzemského stravného. Za konkrétní kalendářní den spočítáme dobu trvání zahraniční cesty a podle výsledku počítáme nároky zaměstnance. Jistou komplikaci přinesla skupina třetí (podle označení v článku), a to konkrétně když zahraniční pracovní cesta trvá déle jak 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne nárok na tuzemské stravné.
více informací
Komentovat |

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016

Zdroj: Finanční správa

dnes v 09:28 | Tento materiál z Finanční správy se zaměřuje na neúčinnost podání pro účely daně z přidané hodnoty dle § 101a zákona o DPH. více informací
Komentovat |

Nejčtenější

Články

Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele 2016

22.12.2015 10:43 | Předkládám také nový vzorový účetní rozvrh pro rok 2016 a naše zapracování účtů do nových výkazů.

Prosím, jakékoliv připomínky si nenechávejte pro sebe a sdílejte - děkuji moc. :-).
více informací
Komentovat |

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty 2016

22.12.2015 10:41 | Připravila jsem pro Vás tradiční přehledy, a to výkaz zisku a ztráty platné od roku 2016 včetně zapracování platných účtů do nových výkazů.
Výkazy jsou nové a navazují na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU.

Prosím, jakékoliv připomínky si nenechávejte pro sebe a sdílejte - děkuji moc. :-). více informací
1 komentářů |

Uspořádání a označování položek rozvahy 2016

22.12.2015 10:40 | Připravila jsem pro Vás tradiční přehledy, a to výkaz rozvaha platné od roku 2016 včetně zapracování platných účtů do nových výkazů.
Výkazy jsou nové a navazují na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU.

Prosím, jakékoliv připomínky si nenechávejte pro sebe a sdílejte - děkuji moc. :-). více informací
Komentovat |

Diskuze

Kontrolní hlášení

6.1.2016 10:40 | Plátce DPH vystaví doklad příjemci, účetní firmě, neplátci DPH, který nemá DIČ, pouze IČ. Celková částka s DPH je přes 10 000Kč Kam to má zaúčtovat dodavatel do … více informací
1 komentářů |

kontrolní hlášení

9.2.2016 07:56 | Dobrý den, v případě že mám přijatou fakturu na zboží ve výši 12000,- včetně DPH, ve které jsou však odečteny vratné obaly ve výši 3000,- Kč, má to dát do … více informací
1 komentářů |

DPH u neplátce

15.12.2015 18:03 | Jsem OSVČ, neplátce DPH, vedu DE Rád bych se Vás zeptal zda musím do programu psát částky včetně DPH nebo to nemusím vůbec řešit a psát tam jen konečnou … více informací
1 komentářů |

Poradna - dotazy

Darování zboží pro sportovní akci

16.12.2015 15:29 | Darování zboží pro sportovní akci více informací
Komentovat |

Prodej pozemku obci a předání inženýrských sítí obci

16.12.2015 15:34 | Prodej pozemku obci a předání inženýrských sítí obci více informací
Komentovat |

Práce svépomocí před zahájením činnosti sro

16.12.2015 15:23 | Práce svépomocí před zahájením činnosti sro více informací
Komentovat |

Příklady

Jak na kontrolní hlášení?

3.2.2016 07:46 | Za pár dní budeme podávat poprvé kontrolní hlášení a kolegyně Lenka Zábojová pro Vás připravila opravdu super příklad, který obsahuje 9 různých případů, které mohou nastat. Cílem příkladu je uvést vše správně do přiznání k DPH za zdaňovací období leden 2016 a také správně uvést do kontrolního hlášení. A je tam řada vychytávek, které je třeba si uvědomit. Například víte, zda u platebního kalendáře např. na elektřinu dáváte na řádek B.2. nebo B.3.? Osobně jsem počítala a doporučuji. Je určený pro veřejnou správu, ale pomůže všem. P. více informací
Komentovat |

Jak na kontrolní hlášení? - pokračování

15.2.2016 09:16 | To že se Vám líbil praktický příklad kolegyně Lenky Zábojové ke kontrolnímu hlášení je jasná zpráva – bylo to naprosto zřejmé z Vašich reakcí na Facebooku. Děkujeme.
A já pevně věřím, že se Vám pokračování bude líbit také…
více informací
Komentovat |

Příklad k vyplnění přiznání k dani silniční pro zdaňovací období 2015

20.1.2016 07:54 | více informací
Komentovat |

Koordinační výbory

Účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů

2.12.2015 10:51 | 464/18.11.15 Účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů

PŘÍSPĚVEK JE V BODECH 1,2,3 UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni 16.12.2015, V BODECH 4,5,6,7,8 UZAVŘEN S ROZPOREM
více informací
Komentovat |

Příjmy ze zdrojů na území České republiky – souběh příjmů a jejich zdanění

22.12.2015 09:28 | 469/16.12.15 Příjmy ze zdrojů na území České republiky – souběh příjmů a jejich zdanění více informací
Komentovat |

Některé případy daňových dopadů bezúplatných příjmů

7.3.2016 11:46 | 452/22.04.15 Některé případy daňových dopadů bezúplatných příjmů více informací
Komentovat |

Nejnovější

Články

Kontrolní hlášení, odpočty DPH a metodická informace GFŘ k postupu správců daně při ověřování kontrolních hlášení

dnes v 12:49 | S kontrolním hlášením, které se povinně podává od r. 2016, se v současné době setkali již všichni plátci DPH. Někteří z nich se po jeho podání museli již i vyrovnávat s reakcí správců daně a případnou žádostí o vyjasnění, upřesnění či opravu některých údajů. V souvislosti s tím bych chtěla alespoň stručně upozornit na to, jak jsou správci daně metodicky vedeni ke zpracování a prověřování údajů z podaných KH. Jejich postup by měl vycházet mj. z metodického materiálu, který v r. 2016 vypracovalo GFŘ pro správce daně jako „Taktické postupy k prověření rozdílů zjištěných při zpracování kontrolních hlášení na úrovni „lehké“ analytiky“. více informací
Komentovat |

Kontrolní vazby ve výkazech vybrané účetní jednotky – doporučení auditora pro rok 2016 - 1. díl

20.5.2016 15:30 | Vážení, když mi kolegyně Lenka Zábojová „přidělila“ toto téma na Konferenci pro veřejnou správu 2016, byla jsem trochu v rozpacích. Nicméně, jak jsem začala psát tak bylo jasné, že jedna hodina bude hodně krátká na toto téma.
Vám všem, kteří jste na konferenci, která se konala v Brně 19. 5. 2016 byli i nebyli přináším článek věnovaný této problematice.
Kontrola kombinovaná s důvěrou je základ úspěchu!
P. více informací
Komentovat |

Kódy osvobození zboží propouštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla uváděné do celního prohlášení

17.5.2016 10:13 | více informací
Komentovat |

Diskuze

Honorář

24.5.2016 11:12 | Dobrý den, odvádí se z honoráře za napsanou knihu sociální a zdravotní pojištění. Autor knihy je normálně zaměstnán toto je jeho jednorázová akce. Musí se daň 15% z honoráře odvést … více informací
Komentovat |

Identifikovaná osoba

21.5.2016 09:06 | Dobrý den, prosím o radu. Mám firmu s.r.o., jedná se o zdravotnické zařízení, neplátce DPH. Pokud poskytlo laboratorní služby (rozbory krve apod.) slovenskému plátci DPH, musí se registrovat jako identifikovaná … více informací
Komentovat |

dotaz na správné zadání příjmu z pohotovosti do mzdového systému

20.5.2016 15:41 | Dobrý den, píši Vám ohledně dotazu na pohotovost - při tvorbě mezd. U pohotovosti mám zaškrtnuté, že se jedná o zdaňovaný příjem, je zahrnut do vyměřovacího … více informací
Komentovat |

Poradna - dotazy

Prodej pozemku obci a předání inženýrských sítí obci

16.12.2015 15:34 | Prodej pozemku obci a předání inženýrských sítí obci více informací
Komentovat |

Darování zboží pro sportovní akci

16.12.2015 15:29 | Darování zboží pro sportovní akci více informací
Komentovat |

Práce svépomocí před zahájením činnosti sro

16.12.2015 15:23 | Práce svépomocí před zahájením činnosti sro více informací
Komentovat |

Přehledy

Vazba daňového přiznání k DPH na kontrolní hlášení č. 1

17.11.2015 12:17 | více informací
Komentovat |

Příloha č. 2b - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát – druhové členění - S ÚČTY

20.2.2014 13:10 | Průvoce českými účetními standardy v návaznosti na daně a obchodní zákoník
Grafická příloha č. 2b
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) s účty více informací
Komentovat |

Příloha č. 2a - Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) - S ÚČTY

20.2.2014 13:01 | Průvoce českými účetními standardy v návaznosti na daně a obchodní zákoník
Grafická příloha č. 2a
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) s účty více informací
Komentovat |

Koordinační výbory

Některé problémové otázky oznámení osvobozených příjmů dle § 38v ZDP a § 38w ZDP (PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ČÁSTEČNÝM ROZPOREM)

11.5.2016 10:56 | 475/16.04.13 Některé problémové otázky oznámení osvobozených příjmů dle § 38v ZDP a § 38w ZDP. PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ČÁSTEČNÝM ROZPOREM ke dni 19.4.2016. více informací
Komentovat |

Bezúplatný příjem z titulu převodu podílu v obchodní korporaci mezi daňovými nerezidenty (PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ROZPOREM)

8.4.2016 11:29 | 471/17.02.16 Bezúplatný příjem z titulu převodu podílu v obchodní korporaci mezi daňovými nerezidenty. PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ROZPOREM ke dni 31.3.2016. více informací
Komentovat |

Vybrané otázky týkající se započitatelnosti nákladů do odpočtu na výzkum a vývoj

8.4.2016 11:02 | 470/20.01.16 Vybrané otázky týkající se započitatelnosti nákladů do odpočtu na výzkum a vývoj více informací
Komentovat |

Pomůcky

Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby

26.2.2014 10:18 | Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařské služby podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku více informací
Komentovat |

Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 2013

11.2.2014 12:01 | Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“), uložena povinnost oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února následujícího roku plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.
Vyúčtování a odvod do státního rozpočtu za rok 2013 zaměstnavatel provádí do 17.2.2014. více informací
Komentovat |

Protokol k inventuře účtu (inventurní soupisy)

10.12.2013 16:04 | Protokol k inventuře účtu podle náležitostí stanovených v § 30 odst. 7 zákona o účetnictví. více informací
Komentovat |

Dnes je St 25. 5. 2016, svátek má Viola
Poradna

Kontrolní hlášení

Průvodce ČÚS-řešené

Upoutávka Objednejte si

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník seděl u svého stolku a roztržitě hleděl na ulici výkladem malého elegantního obchodu, který mu patřil. Před výkladem se zastavila holčička a přitiskla nos na sklo. Oči modré jako nebe se jí rozzářily,... více informací

Po čem manažeři touží a co potřebují

Po čem manažeři touží a co potřebují

Každý zkušenější obchodník vám řekne, že chtít není to samé jako potřebovat. Každý zkušenější psycholog vám to potvrdí. Pojďme se na toto téma podívat očima manažera. více informací

Kurzy měn

Vlajka meny EUR změna {value}%
Vlajka meny USD změna {value}%
Vlajka meny GBP změna {value}%
Vlajka meny CHF změna {value}%
REPO sazba ČNB

Počasí

Počasí Počasí Počasí
Počasí Počasí Počasí

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

  • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
  • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
  • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených
Oswald

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace