• Mzdová konference 2021
  • Martin B. 26.1.
  • Milan V. 26.1.
  • Marek R. 28.1.
  • KOMENTÁŘ K SDaSD
  • Komentář k DZNV 2021
  • Veřejná správa - tři knihy
  • Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021
  • PMP 2021

Dárkem pro registrované

COVID-19

Podkategorie (9162)

Novinky

Investiční transfer u příjemce - Varianta 1: Účtování o záloze s vypořádáním v roce zařazení majetku do užívání - chyba odhadu zvýšení

Škola podle zákona č. 218/2000 Sb. získává investiční transfer na pořízení CNC strojů pro výuku. Podle rozhodnutí o dotaci bude předpokládaná výše dotace 80 % uznatelných nákladů...

PŘÍKLADY | dnes v 10:15 | Pěva Čouková

Vypořádání inventarizačních rozdílů - krátkodobý finanční majetek

Účetní operace - vyúčtování inventarizačních rozdílů při uzavírání účetních knih, K pokladně a ceninám, Ke krátkodobému finančnímu majetku,

PŘÍKLADY | dnes v 10:08 | Pěva Čouková

Opravné položky k zásobám

O opravných položkách a rezervách účtují pouze příspěvkové organizace, které nevedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. O vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu rozhoduje zřizovatel příspěvkové organizace...

PŘÍKLADY | dnes v 10:02 | Pěva Čouková

Vypořádání inventarizačních rozdílů a chyb v účetnictví zjištěných při inventarizaci k 31. 12. 202x - zásoby

Účetní operace - vyúčtování inventarizačních rozdílů při uzavírání účetních knih

PŘÍKLADY | dnes v 09:56 | Pěva Čouková

Zásoby- bezúplatné nabytí, pozbytí mezi VÚJ i jinými subjekty

Bezúplatné nabytí materiálu, Bezúplatné nabytí zboží, Bezúplatné pozbytí VÚJ (vybraná účetní jednotka), Bezúplatné pozbytí NE VÚJ

PŘÍKLADY | dnes v 09:20 | Pěva Čouková

Datové schránky v praxi, vlastnosti, výhody, přednosti i úskalí používání

Datové schránky v praxi, vlastnosti, výhody, přednosti i úskalí používání

ONLINE SEMINÁŘE | 26.01.2021 | Milan Vodička

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi

ONLINE SEMINÁŘE | 26.01.2021 | Martin Budiš

Finanční zpravodaj č. 7/2021

Ve finančním zpravodaji naleznete: - Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. …

AKTUALITY | 25.1.2021 21:21 | zdroj: MFČR

Zásoby - účtování způsobem B - úbytek FIFO manko, reprezentace, dar, vyřazení, přebytek

Manko, Reprezentace, Dary, Přebytek na základě inventarizace, Vyřazení DDHM ze skladu

PŘÍKLADY | 25.1.2021 12:55 | Pěva Čouková

Zásoby - účtování způsobem A - úbytek FIFO manko, reprezentace, dar, vyřazení, přebytek

Manko, Reprezentace, Dary, Přebytek na základě inventarizace, Vyřazení zásob, které nejsou DDHM a jsou účtovány na skladě

PŘÍKLADY | 25.1.2021 11:37 | Pěva Čouková

Zásoby - vlastní výroba - výroba knihy částečně k prodeji, částečně k rozdávání jako dárek - účtování způsobem B - FIFO, včetně kalkulace

Muzeum se rozhodlo vydat knihu místnímu autorovi panu Antonínu Svobodovi, který sepsal paměti obce. Bude vytištěno 500 knih, hlavním záměrem je knihy prodávat, mohou být samozřejmě také darovány. Účetní jednotka stanovila, že bude účtovat o zásobách způsobem B …

PŘÍKLADY | 25.1.2021 11:17 | Pěva Čouková

Zásoby - vlastní výroba - výroba knihy částečně k prodeji, částečně k rozdávání jako dárek - účtování způsobem A - FIFO, včetně kalkulace

Muzeum se rozhodlo vydat knihu místnímu autorovi panu Antonínu Svobodovi, který sepsal paměti obce. Bude vytištěno 500 knih, hlavním záměrem je knihy prodávat, mohou být samozřejmě také darovány.

PŘÍKLADY | 25.1.2021 11:09 | Pěva Čouková

Zásoby - účtování způsobem B, úbytek FIFO - pořízení, aktivace, skladové karty

Materiál - metoda B - pořízení, výdej, Materiál - metoda B - rozvahový den, Skladová karta - metoda účtování úbytku zásob FIFO, Skladová karta - metoda účtování úbytku zásob průměrem

PŘÍKLADY | 25.1.2021 11:04 | Pěva Čouková

Cenový věstník 1/2021

Obsahem cenového věstníku je: - Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen - …

AKTUALITY | 25.1.2021 11:00 | zdroj: MFČR

Šesté bonusového období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je …

AKTUALITY | 25.1.2021 10:00 | zdroj: Finanční správa

Předchozí   123 ... 607Následující

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace