• Martin Budiš 19.1.
  • Jiří Strouhal 21.1.
  • Daňový specialista online 2020
  • MZDOVÝ SPECIALISTA ONLINE
  • Testy 2020
  • ONLINE SPECIALISTA PRO VS
  • ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE

Dárkem pro registrované

COVID-19

Podkategorie (9085)

Novinky

Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb

Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb

ONLINE SEMINÁŘE | 19.01.2021 | Martin Budiš

Postup pro zúčtování použití zisku nebo úhrady ztráty

Rozdělení zisku či úhrada ztráty u obcí. ZISK - Převod zisku do fondů (nemusí být), převod peněz do fondů, převod zbylého zisku do výsledku hospodaření předcházejících účetních období. ZTRÁTA - Ztráta z minulých let - převod ztráty do výsledku hospodaření …

PŘÍKLADY | 18.1.2021 13:39 | Pěva Čouková

Dar přijatý od nadace určený pro zřízenou příspěvkovou organizaci obce

Dar do veřejného rozpočtu ≠ dotace (není z veřejných rozpočtů). Dar do veřejného rozpočtu je transfer podle účetnictví. [ podle ČUS 703 - Transfery bod 3.1 písm.a] Dar do veřejného rozpočtu ≠ transfer podle rozpočtové skladby ?? (PŮVODNĚ termín …

PŘÍKLADY | 18.1.2021 13:08 | Pěva Čouková

Sociální fond účet 419

1. Tvorba fondu sociálního a fondu rozvoje bydlení z hospodářského výsledku 2. Tvorba sociálního fondu 3. Čerpání sociálního fondu 4. Úrok na účtu sociálního fondu - převod úroků na běžný účet - varianta 1 5. Úrok …

PŘÍKLADY | 18.1.2021 12:52 | Pěva Čouková

Tvorba a používání rezerv - soudní spor, rezerva na opravy, rezerva na odpady, rezerva na nevybranou dovolenou

1. Tvorba rezervy na soudní spor 2. Tvorba rezervy podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. na rozpočtovanou činnost 3. Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku podle zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. na rozpočtovanou činnost NESYSTÉMOVÉ!

PŘÍKLADY | 18.1.2021 12:43 | Pěva Čouková

Chyby minulých let

Obec, plátce DPH, zapomněla zaúčtovat nájem obecního domu v hodnotě 400 00 Kč v roce 2018 a zjistila tuto skutečnost v září 200x. Nájem je účtován s DPH 21%. Dodatečně vyměřená daň z příjmů a penále vyměřená správcem daně …

PŘÍKLADY | 18.1.2021 10:44 | Pěva Čouková

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve znění Dodatku č. 1

Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH a daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.), proto byla provedena aktualizace dokumentu Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové …

AKTUALITY | 18.1.2021 07:20 | zdroj: Finanční správa

Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

Připomenutí obsahu vybraných údajů potřebných pro správu daně v přihlášce k registraci k DPH. Informace poskytují pouze základní přehled o problematice registrace k dani z přidané hodnoty zaměřený na registraci plátce a registraci identifikované osoby. Aktualitu pro Vás připravila …

AKTUALITY | 18.1.2021 07:00 | zdroj: Finanční správa

„Compliance“ – 69. lekce angličtiny s Účetním Portálem

Uměli byste anglicky říct, že „první návrh akviziční smlouvy nesouhlasí v některých doložkách s druhou verzí, kupříkladu platební podmínky jsou hodně odlišné“? A víte, co znamená věta „We´re working on due diligence order not in statutory audit.“? Nejste-li si …

ČLÁNKY | 17.1.2021 12:05 | Vladimír  Zdražil

Účetní závěrka – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace

Máme pro Vás další ukázku z publikace Účetnictví pro veřejnou správu – jedná se o kapitolu věnovanou účetní závěrce. Knihu si můžete zakoupit na ucetni-portal/eshop/. Jana

ČLÁNKY | 17.1.2021 11:24 | Pěva Čouková

Právě vychází nový účetní měsíčník č. 1/2021

Milé kolegyně, vážení kolegové, krásný pozdrav s prvním měsíčníkem roku 2021. Jak se máte? Jak se mám?

AKTUALITY | 15.1.2021 22:29 | zdroj: Účetní Portál

Prominutí DPH z dodání diagnostických zdravotních přístrojů a očkovacích látek proti COVID-19

Stručný článek paní Olgy Hochmannové nás seznámí s rozhodnutím ministryně financí o prominutí DPH z důvodu mimořádné události, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 35/2020. Jana

ČLÁNKY | 15.1.2021 18:25 | Olga Hochmannová

Předchozí   123 ... 604Následující

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace