Průvodce Portálem 2021

Dárkem pro registrované

Novinky

Daňový Specialista 2022 = 20 dnů

TO NEJLEPŠÍ, CO MÁME... "Ten kurz byl úžasný, pro mě to byla startovací čára v přípravě ke zkouškám a JÁ MYSLÍM, ŽE JSEM LEPŠÍ KURZ NEMOHL NAJÍT." Jirka P.

ONLINE PROGRAMY | 4.4.2022 14:00 | Kolektiv autorů

Firmy ani občané zatím do insolvencí nepadají. Snadným oddlužením ale může stát negativně ovlivnit platební morálku

Hospodářská komora ČR, největší zástupce podnikatelů v zemi, zdůrazňuje význam odborné diskuse při tvorbě legislativy. V silně inflačním prostředí může další zjednodušování oddlužení vést k tomu, že věřitelé začnou rezignovat na podávání insolvenčních návrhů, protože proces úpadku je časově náročný …

AKTUALITY | 1.7.2022 08:18 | zdroj: Hospodářská komora ČR

Informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u veřejně prospěšných poplatníků (zejména obcí) dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Generální finanční ředitelství vydává informaci o správném postupu při aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při vyplňování daňových přiznáních k dani z příjmů právnických osob podávaných veřejně prospěšnými poplatníky za účelem eliminovat nedostatky …

AKTUALITY | 1.7.2022 07:57 | zdroj: Finanční správa

Vláda zvýšila existenční a životní minimum. Od července dosáhne na pomoc státu více lidí – nařízení vlády č. 204/2022 Sb.

Vláda rozhodla o mimořádném navýšení životního a existenčního minima o 8,8 procenta. Životní minimum pro jednotlivce bude dosahovat 4 620 korun a existenční minimum 2 980 korun. Nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, …

AKTUALITY | 30.6.2022 18:08 | zdroj: MPSV

Metodický pokyn k aplikaci rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně ve věci nakládání s nedoplatkem

Předmětem metodického pokynu je především způsob nakládání s nedoplatky daně, k jejichž vzniku může dojít právě v důsledku možnosti uhradit konkrétní daň bez vzniku sankce (úroku z prodlení či z posečkané částky) opožděně, resp. až v termínu stanoveném v příslušném …

AKTUALITY | 30.6.2022 07:27 | zdroj: Finanční správa

Metodické doporučení k činnosti ÚSC – Tvorba obecně závazných vyhlášek (úprava daně z nemovitých věcí)

Dnes přinášíme metodický materiál, jehož účelem je seznámit adresáty s procesem tvorby obecně závazných vyhlášek. Předkládané metodické doporučení bylo zpracováno Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu a mělo by obcím …

AKTUALITY | 30.6.2022 07:17 | zdroj: MV ČR

Metodické doporučení k činnosti ÚSC – Povinnosti obcí stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví

Upozorňujeme na stále platné metodické doporučení pro obce, které popisuje například spisový a skartační řád, spisový a skartační plán uchování dokumentů, jejich označování skartačním znakem, spisovým znakem a skartační lhůtou. Naleznete jej v příloze. Aktualitu připravila Dáša

AKTUALITY | 29.6.2022 08:38 | zdroj: MV ČR

Metodický pokyn k postupu k odstranění pochybností

Navazujeme na předchozí aktualitu a přinášíme další, neméně důležitý, metodický pokyn, který se týká postupu k odstranění pochybností, který si opět můžete přečíst v příloze. Aktualitu připravila Dáša

AKTUALITY | 29.6.2022 08:22 | zdroj: Finanční správa

Metodický pokyn k procesním aspektům daňové kontroly

Našim čtenářům doporučujeme věnovat pozornost metodickému pokynu, který naleznete v příloze této aktuality, v němž jsou podrobně rozpracované oblasti týkající se například zahájení, délky trvání daňové kontroly, dokazování, stanovení daně podle pomůcek atd. Aktualitu připravila Dáša

AKTUALITY | 29.6.2022 07:57 | zdroj: Finanční správa

Otázky a odpovědi k úspornému tarifu – novela energetického zákona – sněmovní tisk 259/0

Úsporný tarif v případě jeho schválení umožní vládě pružně reagovat na vývoj situace. Když by se vláda rozhodla, mohla by nařízením zajistit vyšší slevu, než by umožnilo například snížení DPH. Po definitivním schválení novely rozhodne vláda o konkrétních konečných parametrech …

AKTUALITY | 28.6.2022 08:08 | zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

Loňské prominutí DPH z elektřiny a plynu bylo nezákonné

Po provedeném přezkumném řízení bylo ministrem financí zrušeno rozhodnutí o prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu v listopadu a prosinci 2021. Rozhodnutí bylo shledáno nezákonným pro rozpor s daňovým řádem i s právem EU. Aktualitu připravila Dáša …

AKTUALITY | 28.6.2022 07:54 | zdroj: MFČR

Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu...

Vyhlášku č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, účinnou ode dne 1. 7. …

AKTUALITY | 28.6.2022 07:37 | zdroj: MFČR

Poplatník poplatku za užívání veřejného prostranství v případě zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení

Ministerstvo financí zveřejnilo odpověď na otázku "Kdo je v postavení poplatníka poplatku za užívání veřejného prostranství v případě zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení?" Odpověď naleznete v příloze. Aktualitu připravila Dáša

AKTUALITY | 27.6.2022 08:11 | zdroj: MFČR

Nový příspěvek na bydlení: jednoduchý formulář bude od 1. července kompletně online – novela zákona o státní sociální podpoře – sněmovní tisk 235/0

Zjednodušení příspěvku na bydlení přinese úlevu jak těm, kteří podávají žádosti na Úřadu práce, tak novým žadatelům, kteří budou chtít kompletní žádost odbavit na počítači nebo v mobilu. Návrh zákona byl schválen Senátem a nyní čeká na podpis prezidenta. Tiskovou …

AKTUALITY | 27.6.2022 08:08 | zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

Předchozí   123 ... 791Následující

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :