Průvodce mzdovou problematikou 2018

Podkategorie (12878)

Aktuality   <<

Dle finanční správy je v pořádku udělení pokuty 15 000 Kč za nevydání účtenky na 15 Kč

Zdroj: Finanční správa

20.4.2018 12:55 | Finanční správa upozorňuje, že pro uložení sankce není rozhodující, v jaké hodnotě bylo zboží v rámci kontrolního nákupu pořízeno, nýbrž právě intenzita porušení zákonných povinností zjištěná na základě kontrolního nákupu.

Lucie

Jak probíhají přípravy na GDPR? Na MPO jednala Podnikatelská rada

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

20.4.2018 11:23 | O nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) jednala Podnikatelská rada, která je poradním orgánem ministra mezirezortního charakteru v oblasti podpory podnikatelského prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo opatření, která podnikatelům s přechodem na nařízení pomohou. Zástupci veřejného a soukromého sektoru diskutovali o tom, jak se na GDPR připravují firmy.

Lucie více informací
Komentovat |

Sněmovna schválila vládní návrh na zvýšení důchodů

Zdroj: MPSV

20.4.2018 10:57 | Poslanci dnes v prvním kole podpořili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, na zvýšení penzí od ledna příštího roku. Novela, která již prošla vládou, zvyšuje základní výměru důchodu z 9 na 10 procent průměrné mzdy u nově přiznávaných i již vyplácených důchodů a také zvyšuje penzi o tisíc korun měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let.

Lucie více informací
Komentovat |

Nejčtenější

Články

Minimální mzda od 1.1.2018

AUDIO

30.11.2017 15:21 | Od 1. ledna 2018 dochází nařízením vlády č. 286/2017 Sb. ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Minimální mzda se zvyšuje z částky 11 000 Kč na částku 12 200 Kč za měsíc.
Víte, jaká je hodinová sazba minimální mzdy od 1. 1. 2018?
Víte, jak má minimální mzda vliv na daňový bonus?
To a více k danému tématu napsala ve svém článku paní Renka Klímová.

Petra více informací
Komentovat |

Zaměstnanecké benefity v roce 2017 a 2018 - 1. díl stravenky

AUDIO

11.12.2017 14:09 | Stravování a příspěvky na stravování ve všech možných podobách jsou stále aktuálně řešeným problémem všech podnikatelských subjektů. S paní Ivanou Pilařovou si postupně rozebereme různé typy stravování a příspěvků na stravování z hlediska zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Víte, zda je provize součástí hodnoty stravenky?
Víte, kolik stravenek je možné poskytnout za den?

To a více se dozvíte v článku paní Ivany Pilařové.

Petra více informací
Komentovat |

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2018

AUDIO

19.12.2017 13:53 | S účinností od 1. 1. 2018 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy. Na dané téma Vám přinášíme článek od paní Renky Klímové s názvem Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2018.
Víte, jak se počítá částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení?
Víte, že daňový bonus nelze postihnout exekucí na mzdu?
To a více se dozvíte v článku paní Renky Klímové.

Petra více informací
Komentovat |

Diskuze

Neplátce DPH fakturuje neplátci DPH do zahraničí - kdo platí DPH?

13.12.2017 11:08 | Dobrý den, ráda bych se zeptala jak se řeší, a zda se řeší, DPH v případě, fakturuje-li český neplátce DPH neplátci DPH do Velké Británie, služby. Pokud je v … více informací
1 komentářů |

Dohadné položky X výdaje příštích obd.

18.12.2017 16:16 | Dobrý den, prosím o radu ohledně účtování došlých faktur při přechodu roku. Pokud přijmu fakturu například v březnu, nemám na ni vytvořený dohad a vztahuje se k předešlému roku, jakým … více informací
2 komentářů |

DPH- přeprava do 3.země (přepravce EU s pobočkou v ČR)

26.10.2017 08:01 | Dobrý den, jak budu prosím účtovat DPH za přepravné, když vyvážíme zboží do Fr.Guyany. Jde o zaslání zboží zpět po opravě. Přepravu uskutečňuje česká pobočka francouzské společnosti, … více informací
Komentovat |

Poradna - dotazy

Půjčka

3.11.2017 09:51 | Půjčka více informací
Komentovat |

Přechod FO na SRO

20.11.2017 10:22 | Přechod FO na SRO více informací
Komentovat |

Zveřejňování účetní závěrky

11.12.2017 13:39 | Zveřejňování účetní závěrky více informací
Komentovat |

Koordinační výbory

Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých věcí

29.3.2018 08:34 | Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých věcí (příspěvěk uzavřen bez rozporu) více informací
Komentovat |

Cestovní náhrady při použití elektromobilu

29.3.2018 08:46 | Cestovní náhrady při použití elektromobilu (odložený příspěvek) více informací
Komentovat |

Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku

29.3.2018 08:53 | Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (příspěvek uzavřen bez rozporu) více informací
Komentovat |

Nejnovější

Články

Dlouhodobá plnění u DPH ve vztahu k účetnictví

19.4.2018 09:00 | Daňový balíček – zákon č. 170/2017 Sb., přinesl mimo jiné poměrně rozsáhlou novelu zákona o DPH („ZDPH“). Změny se týkají i stanovení dne povinnosti přiznat daň (§ 20a až § 25 ZDPH). V souvislosti s novou úpravou budou vznikat nové situace, na které je třeba reagovat nejen při vypořádání daňových povinností u DPH, ale i v účetnictví. V článku od pana Líbala a Ing. Kouta se dozvíte víc.

Katka více informací
Komentovat |

Zase do té hrozné práce! 7 kroků pro léčbu vyhoření

11.4.2018 12:00 | Kdysi jste měli spoustu energie, byli jste z práce nadšeni a hýřili jste optimismem, zatím co dnes je všechno jinak. Pokud si odpovíte kladně na několik z následujících otázek, čtěte dál. Možná máte co do činění se syndromem vyhoření nebo-li burn-out syndromem, více se dozvíte v článku od paní radky Loji.

Katka

více informací
Komentovat |

Úvaha nad time managementem

5.4.2018 09:51 | Slovo „time management“ znamená efektivní řízení svého času. Základním předpokladem je fakt, že všichni máme v podstatě času stejně, ale někteří lidé toho stihnou více a ještě navíc nejsou vyčerpaní a někteří toho stihnou méně a vyčerpaní jsou. Důležitou úlohu v této situaci hraje umění efektivního plánování času a pevná vůle.

V článku paní Radky Loji se dozvíte jak efektivně plánovat svůj čas.

Katka
více informací
Komentovat |

Diskuze

zdanění použitého zboží

13.4.2018 08:54 | Dobrý den, mám dotaz na zdanění použitého zboží, kdy se zdaňuje přirážka. Přirážka se stanoví tak, že od prodejní ceny odečnu nákupní cenu a z té odvedu dph. Pokud ale … více informací
1 komentářů |

Přeplatek na DPFO

10.4.2018 10:32 | Dobrý den, porosím, jak zaúčtovat přeplatek na DPFO, který vznikl špatně vypočtenou daní...?Nebyly započteny zaplacené zálohy na DPFO. Děkuji více informací
1 komentářů |

Fakturace do EU - poskytnutá služba

2.4.2018 21:43 | Dobrý den, zabývám se tvorbou grafických materiálů (map) sportovních hřišť pro různé klienty v EU i ve světě. Můj dotaz se týká hlavně té EU. Jsem OSVČ, neplátce, identifikovaná … více informací
1 komentářů |

Poradna - dotazy

Posouzení činnosti

27.2.2018 13:11 | Posouzení činnosti více informací
Komentovat |

Zaměstnávání občanů EU a DPP

22.2.2018 16:29 | Zaměstnávání občanů EU a DPP více informací
Komentovat |

DPH

19.12.2017 16:20 | DPH více informací
Komentovat |

Přehledy

Vazba daňového přiznání k DPH na kontrolní hlášení č. 1

17.11.2015 12:17 | více informací
Komentovat |

Příloha č. 2b - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát – druhové členění - S ÚČTY

20.2.2014 13:10 | Průvoce českými účetními standardy v návaznosti na daně a obchodní zákoník
Grafická příloha č. 2b
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) s účty více informací
Komentovat |

Příloha č. 2a - Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) - S ÚČTY

20.2.2014 13:01 | Průvoce českými účetními standardy v návaznosti na daně a obchodní zákoník
Grafická příloha č. 2a
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) s účty více informací
Komentovat |

Koordinační výbory

Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku

29.3.2018 08:53 | Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (příspěvek uzavřen bez rozporu) více informací
Komentovat |

Cestovní náhrady při použití elektromobilu

29.3.2018 08:46 | Cestovní náhrady při použití elektromobilu (odložený příspěvek) více informací
Komentovat |

Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých věcí

29.3.2018 08:34 | Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých věcí (příspěvěk uzavřen bez rozporu) více informací
Komentovat |

Pomůcky

Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby

26.2.2014 10:18 | Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařské služby podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku více informací
Komentovat |

Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 2013

11.2.2014 12:01 | Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“), uložena povinnost oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února následujícího roku plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.
Vyúčtování a odvod do státního rozpočtu za rok 2013 zaměstnavatel provádí do 17.2.2014. více informací
Komentovat |

Protokol k inventuře účtu (inventurní soupisy)

10.12.2013 16:04 | Protokol k inventuře účtu podle náležitostí stanovených v § 30 odst. 7 zákona o účetnictví. více informací
Komentovat |

Dnes je Ne 22. 4. 2018, svátek má Evžénie

Novela DPH v roce 2017

Diskuze

odpočet na dítě

20.4.2018 15:25

taková osvč nemá problém s uplatněním nižšího limitu pro paušál dle §7 odst. 7)b), protože nedosahuje příjmu 1 mil Kč. Může si tedy … více

Fakturace pro Ukrajinu.

20.4.2018 15:22

Ukrajina není součástí EU- tudíž se bude jednat o vývoz zboží, využijete §66 ZDPH osvobození od daně při vývozu zboží, vystoupení zboží by … více

zdanění použitého zboží

20.4.2018 15:18

Postup zdanění je uveden v §90 ZDPH odst.3). Hodnota přirážky se stanoví z rozdílu cen, přitom do pořizovací ceny se nezahrnuje hodnota opravy … více

GDPR

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

  • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
  • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
  • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace