• online seminář paní Hochmannová - 2. balíček
  • online seminář Jiří Klíma - 2. balíček
  • POLOVIČNÍ CENA Online semináře - 2. balíček

Průvodce Portálem 2019

COVID-19

Podkategorie (8640)

Novinky

Dotaz – pracovní cesta a dopravní nehoda

Dnešní dotaz se týká situace, kdy zaměstnance na pracovní cestě potkala dopravní nehoda a byli převezeni do nemocnice. Který okamžik v takovém případě považovat za ukončení pracovní cesty? Odpověď se dozvíte od JUDr. Marie Salačové. Jana

ČLÁNKY | 28.9.2020 15:30 | Marie Salačová

Uznání dluhu v příznivějším hávu, aneb jak jsme uspěli u Ústavního soudu

Uznání dluhu bylo podle starého občanského zákoníku děsivě formalistickým institutem. Nám se však podařilo u Ústavního soudu i v tomto případě prosadit autonomii vůle. Vendula Doležalová

ČLÁNKY | 25.9.2020 13:59 | Vendula Doležalová

Děkuji pánové za briefing v SENÁTU - jsem na vás pyšná - POVINNÝ POSLECH PRO VŠECHNY

Vážení kolegové daňoví poradci i další vystupující, DĚKUJI VÁM. Děkuji senátorovi Tomáši Goláňovi za organizaci tohoto veřejného slyšení. Děkuji za tuto zvláštní noc, kdy jsem poslouchala Tiskový briefing k 22. veřejnému slyšení Senátu: Kontrolní postupy finanční správy.

AKTUALITY | 25.9.2020 07:09 | zdroj: Senát ČR

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - Kompletní zápis

563/18.03.20 Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají - uzavřeno bez rozporu 564/09.09.20 Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - uzavřeno …

VIDEA | 24.9.2020 18:09 | Pěva Čouková

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 567/09.09.20

567/09.09.20 Prodej nemovitosti včetně stávajících nájmů jako pozbytí obchodního závodu – aplikace § 13 odst. 9 písm. a) ZDPH - uzavřeno bez rozporu

VIDEA | 24.9.2020 17:58 | Pěva Čouková

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 565/09.09.20

565/09.09.20 Daňové aspekty uhlíkových kreditů - uzavřeno s rozporem

VIDEA | 24.9.2020 17:43 | Pěva Čouková

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 1. část

Problematika benefitů a s tím spojený sociální fond je dnes prakticky samozřejmostí ve většině firem. Víte však, kdo může o sociálním fondu účtovat a kdo nemůže? Účtování tvorby fondu obvykle ze zisku účetní jednotky je jednoduchá záležitost. Víte však, …

ČLÁNKY | 24.9.2020 15:04 | Otakar Machala

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 564/09.09.20

564/09.09.20 Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - uzavřeno bez rozporu

VIDEA | 24.9.2020 14:56 | Pěva Čouková

Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou - 9/20 - příspěvek 563/18.03.20

563/18.03.20 Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají - uzavřeno bez rozporu

VIDEA | 24.9.2020 14:19 | Pěva Čouková

„Debtor“ – 55. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Pokud jste se stihli seznámit s „creditorem“ z minulé lekce, nejspíš se dovtípíte, kdo je to „debtor“ z lekce dnešní. Víte ale, co si představit pod pojmem „judgement debtor“? A co jsou „trade payables“ či „trade affairs“? Při studiu si …

ČLÁNKY | 24.9.2020 09:52 | Vladimír Zdražil

K metodice přezkoumání hospodaření peněžních operací týkajících se sdružených prostředků

Článek Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové se věnuje další z oblastí, která je předmětem přezkoumání hospodaření, a to peněžním operacím týkajícím se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více ÚSC anebo na základě smlouvy s jinými právnickými …

ČLÁNKY | 22.9.2020 13:56 | Martina Smetanová

Dovolená po novele zákoníku práce teoreticky a v praktických příkladech (včetně porovnání s aktuální právní úpravou)

Dovolená a její výpočet po novele zákoníku práce hýbe v těchto dnech světem mzdových účetních. Propočet je nově na hodiny, ne na dny, a vše je jinak. Úprava je určitě spravedlivější, nicméně je v ní řada nejasností a je třeba …

ČLÁNKY | 21.9.2020 20:52 | Olga Krchovová

Pronájem obecních bytů a nebytových prostor není podnikatelskou činností

Pronájem obecních bytů a nebytových prostor nelze vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost. Mimo rozpočet (na účtu cizích prostředků) lze vést pouze příjmy, které nejsou z pronájmu nemovitostí, např. zálohy na služby. Pokud máte v hospodářské činnosti ve výkazu …

AKTUALITY | 18.9.2020 15:38 | zdroj: MFČR

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 4/2020

Krásný den milé kolegyně a vážení kolegové, dnes mám pro Vás velké DĚKUJI… Děkuji za to, že jdete se mnou, že jdete s námi… Děkuji za to, že máte trpělivost se vším, co vytváříme… …

AKTUALITY | 18.9.2020 13:23 | zdroj: Účetní Portál

Odstoupení člena orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodnou dobu

Nejvyšší soud ČR se na konci roku 2019 vyjádřil k tématu, které je nyní díky komplikacím v souvislosti s výskytem pandemie Covid-19 velmi aktuální. Jaké dopady má odstoupení člena orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodnou dobu? …

ČLÁNKY | 18.9.2020 09:32 | Jan Mandík

„Creditor“ – 54. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Setkali jste se už někdy s výazem „to bear grudge“? Pokud ne, dnes máte příležitost. Můžete se těšit i na „joint creditors“ či sloveso „to misinterpret“. Vše samozřejmě v souvislých větách a s nahrávkou autora, pana Vladimíra Zdražila. …

ČLÁNKY | 17.9.2020 22:40 | Vladimír Zdražil

Koncepční změna dovolené s příklady – 1. část

V důsledku přijetí zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, dozná právní úprava dovolené od 1. 1. 2021 zásadních koncepčních změn. V první části článku …

ČLÁNKY | 17.9.2020 09:37 | Michael Košnar

Poslanecká sněmovna schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude platit se zpětnou účinností. Tedy daň již neplatí ti, kdo provedli zápis na katastru nemovitostí v prosinci 2019. Aktualitu pro Váš připravila Petra.

AKTUALITY | 16.9.2020 13:42 | zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

4. Novela zákoníku práce

část balíčku č. 3

ONLINE SEMINÁŘE | 03.11.2020

Nové Finanční zpravodaje

Ministerstvo financí vydalo nové Finanční zpravodaje. Ve Finanční zpravodaji č. 13/2020 ze dne 8. 9. 2020 byl vydán nový - dodatek č. 5 GFŘ k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a - …

AKTUALITY | 15.9.2020 10:48 | zdroj: Účetní Portál

Dnes je splatná záloha na daň z příjmů

Nezapomeňte, že dnes, tedy v úterý 15. 9. 2020, je splatná čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň z příjmů právnických a fyzických osob. Na základě rozhodnutí ministryně financí byla prominuta povinnost platit čtvrtletní (pololetní) zálohu na daň …

AKTUALITY | 15.9.2020 10:06 | zdroj: Účetní Portál

Novela daňového řádu 2021

V březnu letošního roku jsme vám přinesli článek Novela daňového řádu 2020. Původní návrh novely však nakonec přijat nebyl. V její druhé verzi pak byly zohledněny některé zásadní připomínky k jejímu obsahu, v této upravené podobě byl již návrh zákona …

ČLÁNKY | 14.9.2020 22:27 | Barbora Bubeníčková

Již zítra Poslanecká sněmovna znovu projedná návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Senát vrátil návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí zpátky Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Projednávání tisku v Poslanecké sněmovně je navrženo na pořad 58. schůze již od zítřka, tedy od 15. září 2020.

AKTUALITY | 14.9.2020 16:23 | zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

Právě vychází nový mzdový měsíčník č. 8-9/2020

Krásný pátek milé kolegyně a vážení kolegové, tentokrát jsem smutná. Dnes v pátek má pohřeb můj kamarád, velký rádce, podporovatel, pomocník a určitě i mnohem víc… Byl to člověk, který jako jeden z prvních …

AKTUALITY | 11.9.2020 13:09 | zdroj: Účetní Portál

„Related person“ – 53. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

V dnešní lekci se toho naučíte opravdu hodně. Už první věta je poměrně „výživná“: With respect to domestic regulation placing emphasize on related persons there´s important pressure on consolidated financial statement before we say final word to acquisition. S výslovností …

ČLÁNKY | 11.9.2020 11:27 | Vladimír Zdražil

Jak se může zkomplikovat spor o placení provize za nově přivedeného zákazníka

Nejvyšší soud ČR nám dal za pravdu, že ve sporu mezi společností a jejím bývalým společníkem může být za určitých okolností věcně příslušný okresní soud. Vendula Doležalová

ČLÁNKY | 11.9.2020 10:38 | Vendula Doležalová

(De)regulace cen v pohřebnictví – 2. část

Pohřebnictví patří mezi vysoce regulované odvětví. Nevznikl zde sice, jako např. v energetice, specializovaný „Pohřební regulační úřad“, přesto každý podnikatel otevírající smuteční provozovnu nebo každá obec provozující hřbitov si musejí být vědomi, že vstupují na velmi zbyrokratizovaný trh. Další díl …

ČLÁNKY | 10.9.2020 13:45 | Tomáš Kotrlý,

ÚČETNÍ AKADEMIE 2020 ONLINE - ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Dnes jsme pro Vás zveřejnili 6-8. den Účetní Akademie 2020. Ve Vaší členské sekci si můžete vybrat připravené video nebo si můžete stáhnout do mobilu zvuk MP3 se záznamem pro poslouchání kdekoliv. Aktualitu …

AKTUALITY | 8.9.2020 11:11 | zdroj: Účetní Portál

Rodičovský příspěvek

Přinášíme Vám další ukázku z naší publikace Průvodce mzdovou problematikou 2020, tentokrát s tématem rodičovského příspěvku. Autorkou kapitoly je Ing. Olga Krchovová. Knihu si můžete zakoupit na ucetni-portal.cz/knihy/eshop/. Jana

ČLÁNKY | 8.9.2020 09:54 | Olga Krchovová

Zadávání veřejných zakázek v době pandemie – Jak pružně a zároveň zákonně zadat veřejnou zakázku a možnosti zadavatele v době vyhlášení nouzového stavu

Článek je zaměřen na využití obecných výjimek zákona o zadávání veřejných zakázek v době nouzového stavu nebo krajní nouze, kdy zadavatelé objektivně nemohou dodržovat lhůty pro pořizování komodit, které jim ukládá zákon, a za použití běžně užívaných druhů řízení, jako …

ČLÁNKY | 7.9.2020 21:52 | Anna Bednářová

ÚČETNÍ AKADEMIE 2020 ONLINE - ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Dnes jsme pro Vás zveřejnili 3-5. den Účetní Akademie 2020. Ve Vaší členské sekci si můžete vybrat připravené video nebo si můžete stáhnout do mobilu zvuk MP3 se záznamem pro poslouchání kdekoliv. Aktualitu …

AKTUALITY | 5.9.2020 21:00 | zdroj: Účetní Portál

Právě vychází nový účetní měsíčník č. 8-9/2020

Krásný den milé kolegyně a vážení kolegové, moc Vás zdravím po létě. Bylo velmi zvláštní toto léto jako celý letošní rok. Nastavuji se na „notu“, užívat si stávající čas bez ohledu na okolnosti. Docela jsem si zvykla …

AKTUALITY | 4.9.2020 10:22 | zdroj: Účetní Portál

Nefunkčnost webu testy2020.cz

Dobrý den, omlouváme se velice za nefunkčnost webu testy2020.cz.

AKTUALITY | 4.9.2020 09:57 | zdroj: Účetní Portál

„Pay out“ – 52. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Pokud jste již vstřebali „pay up“ z minulé lekce, tak s dnešním „pay out“ to budete mít snadné, i když... Dovedete anglicky vystřihnout větu o tom, že „nejprve bude muset vyplatit dividendy a následně požádat o úpravu dluhu uzpůsobenou s ohledem na …

ČLÁNKY | 4.9.2020 08:08 | Vladimír Zdražil

Digitální daň – kdy ji lze očekávat a jak bude vypadat její správa

Vděčným mediálním tématem je „digitální“ daň neboli daň z digitálních služeb. Jak bude spravována a kdy se začlení do tuzemské daňové soustavy? Karel Kotrba

ČLÁNKY | 3.9.2020 17:25 | Karel Kotrba

BALÍČEK č. 2 (set 6. online seminářů)

Narozeninový dárek od Pěvy - BALÍČEK za POLOVIČNÍ cenu.

ONLINE SEMINÁŘE | 23.09.2020

Jste v obraze, jak je to s návrhem zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí?

Senát návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny projednal dne 12. 8. 2020 a vrátil jej zpátky Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Sněmovní tisk byl ovšem vrácen z důvodu změn …

AKTUALITY | 2.9.2020 13:10 | zdroj: Účetní Portál

Pracovní cesty a jejich druhy

Uplatňujete na pracovišti § 152 písm. c) zákoníku práce, podle kterého cesty na směny prokazatelně nařízené zaměstnavatelem mimo jím předem stanovený pravidelný rozpis směn zaměstnanců jsou cestami pracovními? Jak široce může být v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely …

ČLÁNKY | 2.9.2020 08:41 | Marie Salačová

Společnost (dříve sdružení) a daň z příjmů fyzických osob

Tématem dnešního článku pana Ivana Macháčka je společnost (dříve „sdružení“) fyzických osob spojených za účelem společného podnikání. Dozvíte se z něj vše podstatné o chodu společnosti, včetně řešení daně z příjmů či daňového odpisování majetku. Jana

ČLÁNKY | 1.9.2020 17:11 | Ivan Macháček

„Pay up“ – 51. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Troufli byste si říct anglicky tuto „jednoduchou“ větu? – „Chci, abys zaplatil první splátku činící pět procent ze sjednané ceny.“ Pokud ne, dnes se to (a nejen to) naučíte. A ani tentokrát nechybí nahrávka autora, pana Vladimíra Zdražila. …

ČLÁNKY | 27.8.2020 18:01 | Vladimír Zdražil

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace