• Daňový specialista online 2020
  • Knihy příklady pro podnikatele a daň z příjmů

Průvodce Portálem 2019

COVID-19

Novinky

Jak zjednodušit uzavírání smluv na dálku

Jaké jsou možnosti distančního uzavírání smluv, jak si distanční způsob uzavírání smluv zjednodušit a co je v této souvislosti vhodné ve smlouvě ujednat? A naopak, jaká obvyklá smluvní ujednání nám mohou distanční způsoby uzavírání smluv komplikovat? Jana …

ČLÁNKY | 7.8.2020 08:52 | Jana Buršíková

„Correction“ – 48. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Výraz „correction“ vám nejspíš není cizí, nicméně i dnes se jistě něco nového naučíte nebo si alespoň něco „starého“ zopakujete. Dovedete například bez zaváhání přeložit větu „Has due diligence unveiled discrepancies between American and Czech way of amortization of fixed …

ČLÁNKY | 6.8.2020 12:20 | Vladimír Zdražil

Daňové řešení zaměstnaneckých akcií a opcí

V následujícím článku se budeme zabývat možností nabytí zaměstnaneckých akcií za zvýhodněnou cenu a daňovým řešením jejich následného prodeje. S tím souvisí i tzv. opční akciový program a daňové řešení opcí. Ivan Macháček

ČLÁNKY | 5.8.2020 22:05 | Ivan Macháček

Dotaz – dvě pracovní cesty po sobě jdoucí

Rozumíte správně ustanovení § 163 odst. 4 zákoníku práce, které se týká posuzování pracovní cesty spadající do 2 kalendářních dnů? Přečtěte si článek JUDr. Marie Salačové a uvidíte. Jana

ČLÁNKY | 5.8.2020 12:23 | Marie Salačová

Informace k novele zákona o dani z nemovitých věcí účinné od 1. 7. 2020 podle zákona č. 299/2020 Sb.

Víte, že obce mohou obecně závaznou vyhláškou osvobodit nemovité věci od daně z nemovitých věcí nejen v důsledku živelní pohromy, ale nově i v důsledku mimořádných událostí? Bližší informace naleznete v článku Ing. Jany Procházkové. Jana

ČLÁNKY | 24.7.2020 11:40 | Jana Procházková

„Downpayment“ – 47. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Napadá vás, co může znamenat výraz „downpayment“? Pokud ne, možná vám pomůže jeho použití v souvislosti: „Talks on merger conditions got stuck again. I´d rather invite them to make a downpayment worth 50.000 USD. We´re losing time.“ Ať už jste se …

ČLÁNKY | 23.7.2020 12:51 | Vladimír Zdražil

Dotaz – služební a soukromé vozidlo

Jaká jsou pravidla pro poskytování cestovních náhrad při použití služebních a soukromých silničních vozidel? A má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady v případě použití soukromého vozidla v místě výkonu práce? A co když si zaměstnanec vozidlo půjčí z autopůjčovny? Odpovědi …

ČLÁNKY | 23.7.2020 09:26 | Marie Salačová

Přestupky na úseku životního prostředí

V následujícím článku paní Jitky Jelínkové byste měli nalézt vše podstatné, co byste na obci měli vědět k přestupkům v oblasti životního prostředí. Víte například, zda se za přestupek vždy musí uložit pokuta nebo po jaké době odpovědnost za přestupek zaniká? …

ČLÁNKY | 22.7.2020 16:09 | Jitka Jelínková,

NÚR schválila návrhy interpretací paní Pěvy Čoukové a pana Libora Vaška

Národní účetní rada schválila návrhy interpretací NI-63 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou a NI-64 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně a zveřejňuje je pro potřeby vnějšího připomínkového řízení. Zpracovateli návrhů interpretací jsou Ing. Pěva Čouková a Ing. Libor Vašek, …

AKTUALITY | 22.7.2020 15:10 | zdroj: Účetní Portál

Program COVID - Podpora ubytovacích zařízení (COVID-Ubytování)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) informuje, že vláda projednala a schválila 20. 7. 2020 další z programů MMR, které pomáhají našim občanům a podnikatelům v boji proti dopadům koronavirové pandemie. Program COVID – Ubytování je zaměřen na naše ubytovací zařízení. …

AKTUALITY | 22.7.2020 14:59 | zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Máme radost - získali jsme AKREDITACI MVČR pro ONLINE vzdělávací program Specialista pro veřejnou správu OBCE

Mezi prvními v České republice jsme získali akreditaci Ministerstva vnitra ČR našeho ONLINE vzdělávacího programu Specialista pro veřejnou správu OBCE. Akreditace je určena pro úředníky územních samosprávných celků, kteří chtějí rozumět účetnictví územních samosprávných celků v širších souvislostech včetně …

AKTUALITY | 22.7.2020 13:18 | zdroj: Účetní Portál

Mzdový specialista 2020 ONLINE je již 100 % ZVEŘEJNĚN

Zveřejňování bylo urychleno proti plánu a Mzdový specialista 2020 ONLINE je již 100 % ZVEŘEJNĚN. Ve Vaší členské sekci si můžete vybrat připravené video nebo si můžete stáhnout do mobilu zvuk MP3 se záznamem pro poslouchání kdekoliv. …

AKTUALITY | 22.7.2020 12:26 | zdroj: Účetní Portál

Daňový specialista 2020 ONLINE je již 100 % ZVEŘEJNĚN

Plán zveřejňování byl dodržen a Daňový specialista 2020 ONLINE je již 100 % ZVEŘEJNĚN. Ve Vaší členské sekci si můžete vybrat připravené video nebo si můžete stáhnout do mobilu zvuk MP3 se záznamem pro poslouchání kdekoliv. …

AKTUALITY | 22.7.2020 11:46 | zdroj: Účetní Portál

Změna sazeb u daně silniční od roku 2020 podle zákona č. 299/2020 Sb.

Článek pana Václava Pikala nám představí změny v silniční dani, ke kterým došlo od 1. 7. 2020 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 299/2020 Sb. Jana

ČLÁNKY | 21.7.2020 11:59 | Václav Pikal

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 3. část

Třetí díl seriálu od pana Ing. Otakara Machaly nám objasní další nesrovnalosti v oblasti stálých provozoven. Dozvíte se vše ohledně základu daně stálé provozovny. Lucie

ČLÁNKY | 20.7.2020 12:30 | Otakar Machala

Právě vychází nový mzdový měsíčník č. 7/2020

Dobrý den milé kolegyně a vážení kolegové, přeji Vám krásné prázdniny a přináším něco nepracovního. Možná však jen zdánlivě. Podle mne totiž vše pracovní, rodinné, osobní, sourozenecké a rodičovské je ze stejného soudku a vše souvisí se …

AKTUALITY | 17.7.2020 11:16 | zdroj: Účetní Portál

3 - OŠETŘOVNÉ OSVČ - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva ČERVEN 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu již přijímá žádosti o ošetřovné OSVČ za měsíc červen 2020.

AKTUALITY | 16.7.2020 13:30 | zdroj: Účetní Portál

„Advances“ – 46. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

„The company we´re about to merge with, has leant upon long-term contracts with huge share of advance application“ - to je jedna z vět, které dnes porozumíte. A s pomocí nahrávky autora, pana Vladimíra Zdražila, ji dokážete i správně vyslovit. …

ČLÁNKY | 16.7.2020 11:56 | Vladimír Zdražil

Nové uplatnění odpočtu daňové ztráty podle zákona č. 299/2020 Sb.

Jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů negativní situace u poplatníků daně z příjmů fyzických i právnických osob v souvislosti s pandemií COVID-19, dochází zákonem č. 299/2020 Sb. k rozšíření možnosti uplatnit stanovenou daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, …

ČLÁNKY | 15.7.2020 08:15 | Ivan Macháček

Cestovní náhrady u společníků společností s ručením omezeným a členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob

O jakou právní úpravu se opřít při proplácení cestovních náhrad např. jednatelům s. r. o.? Je možné použít zákoník práce, který ale upravuje pouze cestovní náhrady osob v pracovněprávních vztazích? Na tyto i další související otázky naleznete odpovědi v článku …

ČLÁNKY | 14.7.2020 10:01 | Marie Salačová

Daňové řešení podílových fondů

V článku se blíže podíváme na vymezení podílových fondů a uvedeme si příklady některých těchto fondů – ČSOB, Raiffeisenbank a investiční společnost Generali Investments. Následně si ukážeme podmínky pro osvobození příjmů z odkupu podílových fondů a postup zdanění v případě nesplnění …

ČLÁNKY | 13.7.2020 22:03 | Ivan Macháček

NÚR schválila Interpretaci I-41 Zákaznické věrnostní programy

Národní účetní rada na svém zasedání dne 19. června 2020 schválila text interpretace I-41 Zákaznické věrnostní programy. Zpracovatelem interpretace byli doc. Ing. David Procházka, Ph.D., za VŠE v Praze a Ing. Petr Vácha, Ph.D., za Komoru auditorů …

AKTUALITY | 13.7.2020 18:00 | zdroj: Účetní Portál

Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny

54. schůze Poslanecké sněmovny schválila dne 8. 7. 2020 ve 3. čtení návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny, tedy bod 272. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření …

AKTUALITY | 13.7.2020 17:20 | zdroj: Účetní Portál

Výkon rozhodnutí (exekuce) pohledem Lex Covid

Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, …

ČLÁNKY | 10.7.2020 09:50 | Martin Štika

„Interests“ – 45. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Jistě vás bude zajímat, že slovo „interest“ neznamená pouze „zajímat“. Nicméně jeho další význam jistě zajímavý je nebo alespoň je předmětem zájmu mnoha z nás. Tak s chutí do studia, ať se vám jeho případné odkládání nevrátí i s úroky, …

ČLÁNKY | 9.7.2020 20:37 | Vladimír Zdražil

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace