1. IFRS academy – IFRS v kontextu současného vývoje – použití svět / Evropa / ČR x Regulace IFRS x Účetní závěrka – uspořádání, struktura, obsahová náplň, rozvahový den vs. okamžik schválení (IAS 1 x IAS 8 x IAS 10)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Datum: 05.10.2021
Autoři
: Ing. Libor Vašek, Ph.D.


Produkt je součástí balíčku:

Se záznamem tzv. "navěky":

  • možno sledovat v den živého vysílání online s možností pokládání dotazů
  • možno sledovat zpětně ze záznamu 

8 vyučovacích hodin (1 hodina - 45 minut)

Harmonogram:

09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

13:30 - 15:00

15:30 - 17:00

Cíl:

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

Obsah:

Obsahem kurzu bude výklad stěžejních oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), jejichž znalost je čím dál tím více využitelná i pro účetní jednotky účtující dle českých účetních předpisů, neboť intepretace Národní účetní rady často reflektují při výkladu českých postupů IFRS, vyhláška č. 501/2002 pro banky a jiné finanční instituce plně transponovala úpravu finančních nástrojů dle IFRS včetně čerstvého dopadu na investiční a podílové fondy, investiční společnosti od 1. 1. 2021 a připravuje se nový zákon o účetnictví, s jehož plánovanou účinností od 1. 1. 2024 dojde jednak k rozšíření IFRS na další účetní jednotky, ale též k zakomponování základních principů a pravidel, které z IFRS vychází, včetně úpravy některých účetních postupů, které budou z IFRS převzaty. Znalost IFRS tak již není jen doménou účetních, daňových poradců a finančních manažerů, kteří jsou ve styku se společnostmi, jenž jsou buď emitenty cenných papírů nebo součástí zahraničních konsolidačních celků.

Program 1. dne:

✅   Úvod do problematiky vyjasněním koncepce IFRS ve srovnání s koncepcí účetní závěrky dle českých účetních předpisů

✅   Představení tvorby pravidel IFRS, proces jejich přijetí v EU až dopad na české účetní jednotky

✅   Představení účetní závěrky, jednotlivých účetních výkazů jako východisko pro diskusi konkrétních účetních oblastí, neboť IFRS jsou o zachycení, ocenění a prezentace transakcí v účetních výkazech

1. část - Úvod do problematiky

✅   1 〉0:00:00 – Úvod do kurzu a problematiky IFRS, použití IFRS ve světě/EU/ČR

✅   2 〉0:25:00 – Typy IFRS - plné IFRS, IFRS pro SME (podnik, které nemají veřejnou zodpovědnost) a IFRS pro mikro podniky

✅   3 〉0:37:00 – Malý a střední podnik z pohledu IASB

✅   4 〉0:52:06 – Vývoj pravidel IFRS pro SME

✅   5 〉0:57:54 – Koncepční rámec, vysvětlení termínů IAS vs. IFRS a vymezení interpretací (SIC, IFRIC)

✅   6 〉1:16:36 – Komentáře, zdůvodnění závěrů, implementační příručky

✅   7 〉1:23:00 – IFRS pravidla, výjimky + konkrétní situace

✅   8 〉1:25:30 – IFRS základní koncepční principy - prvotní zachycení, ocenění, odúčtování, prezentace a zveřejnění

2. část - Proces tvorby IFRS a použití IFRS v EU/ČR

✅   1 〉0:00:00 – Instituce podílející se na tvorbě IFRS – Rada pro účetní standardy (IASB), Nadace IFRS, Monitorovací rada, Poradní sbor pro IFRS

✅   2 〉0:25:00 – Proces přípravy nového IFRS (standardu)

✅   3 〉0:33:00 – Použití IFRS v EU, následně i v ČR

✅   4 〉0:36:00 – Proces schvalovani IFRS, instituce zapojené do procesu schvalování EFRAG, ARC

✅   5 〉0:44:00 – Použití IFRS v ČR, zákon o účetnictví, české účetní předpisy (§ 19a ZoÚ, § 23 ZoÚ)

✅   6 〉0:56:00 – Účetní období vs první použití IFRS, dobrovolné použití IFRS v ČR

✅   7 〉1:08:38 – Výhled novelizace CZ předpisů vs. změny v použití IFRS, harmonogram

✅   8 〉1:18:28 – Přechod od českých účetních předpisů k IFRS

3. část - Účetní závěrka, výkazy – obsahové a formální uspořádání, IAS 1

✅   1 〉0:02:10 – Konsolidovaná účetní závěrka vs. separátní (individuální) účetní závěrka

✅   2 〉0:10:45 – Roční účetní závěrka vs. mezitímní účetní závěrka

✅   3 〉0:23:45 – První účetní závěrka sestavená podle IFRS

✅   4 〉0:34:01 – Reporting podkladů pro konsolidaci mateřskou spol.

✅   5 〉0:41:12 – Účetní závěrka – jednotlivé složky, účetní výkazy

✅   6 〉0:44:10 – Účetní závěrka – příklad, firma Kofola, rozvaha

✅   7 〉1:05:16 – Pohled na strukturu aktiv a závazků, vlastní kapitál

✅   8 〉1:12:23 – Příklad Kofola, rozvaha – struktura aktiv

✅   9 〉1:16:30 – Struktura výkazu úplného výsledku

✅   10 〉1:24:13 – Příklad Kofola, výsledovka

✅   11 〉1:27:15 – Prvky výkonosti, klasifikace nákladů a výnosů

4. část - Struktura, obsah a uspořádání výkazů

✅   1 〉0:00:30 – Výsledovka – doplnění

✅   2 〉0:10:45 – Výkaz změn vlastního kapitálu

✅   3 〉0:14:29 – Výkaz peněžních toků

✅   4 〉0:28:15 – Struktura a uspořádání přílohy, příklad Kofola

✅   5 〉0:33:58 – Události po datu rozvahy (IAS 10)

✅   6 〉0:41:55 – Příklady a ilustrace, události po rozvahovém dni

✅   7 〉0:46:54 – Základní předpoklad sestavení účetní závěrky - going concern

✅   8 〉0:52:30 – Příklad události po rozvahovém dni, refinacování  dluhu, porušení úvěrových podmínek

✅   9 〉0:54:20 – Ocenění zásob, příklad události po rozvahovém dni

✅   10 〉0:55:35 – Ilustrativní zkušební příklad ACCA, k problematice událostí po rozvahovém dni

✅   11 〉1:01:30 – Zveřejnění k účetním metodám v účetní závěrce (IAS 8)

✅   12 〉1:11:30 – IAS 8 – Účetní metody, odhady a chyby

✅   13 〉1:23:20 – Výkaz změn vlastního kapitálu vs. nové účetní metody, změny účetních pravidel ve výkazech, příklad

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :