2. IFRS academy – Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16) x Nehmotná aktiva (IAS 38) x Investice do nemovitostí (IAS 40) x Biologická aktiva (IAS 41) x Výpůjční náklady (IAS 23) x Dotace (IAS 20)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Datum: 06.10.2021
Autoři
: Ing. Libor Vašek, Ph.D.


Produkt je součástí balíčku:

Se záznamem tzv. "navěky":

  • možno sledovat v den živého vysílání online s možností pokládání dotazů
  • možno sledovat zpětně ze záznamu 

8 vyučovacích hodin (1 hodina - 45 minut)

Harmonogram:

09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

13:30 - 15:00

15:30 - 17:00

Cíl:

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

Obsah:

Obsahem kurzu bude výklad stěžejních oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), jejichž znalost je čím dál tím více využitelná i pro účetní jednotky účtující dle českých účetních předpisů, neboť intepretace Národní účetní rady často reflektují při výkladu českých postupů IFRS, vyhláška č. 501/2002 pro banky a jiné finanční instituce plně transponovala úpravu finančních nástrojů dle IFRS včetně čerstvého dopadu na investiční a podílové fondy, investiční společnosti od 1. 1. 2021 a připravuje se nový zákon o účetnictví, s jehož plánovanou účinností od 1. 1. 2024 dojde jednak k rozšíření IFRS na další účetní jednotky, ale též k zakomponování základních principů a pravidel, které z IFRS vychází, včetně úpravy některých účetních postupů, které budou z IFRS převzaty. Znalost IFRS tak již není jen doménou účetních, daňových poradců a finančních manažerů, kteří jsou ve styku se společnostmi, jenž jsou buď emitenty cenných papírů nebo součástí zahraničních konsolidačních celků.

Program 2. dne:

✅   Vymezení dlouhodobých aktiv a související ocenění

✅   Báze historické pořizovací ceny s odpisování vs. reálné hodnoty s přeceněním

✅   Vliv úrokových nákladů a dotací na ocenění aktiv

✅   Související prezentace v účetních výkazech a zveřejnění informací v příloze.

1. část - Dlouhodobý majetek, kategorie, vymezení v IFRS

✅   1 〉0:06:00 – Shrnutí úvodního dne

✅   2 〉0:04:50 – Dlouhodobá aktiva v IFRS, vymezení, uvedení do problematiky

✅   3 〉0:09:50 – Základní principy, kategorie, oceňovací proces, rozhodovací proces v IFRS

✅   4 〉0:20:39 – Dlouhodobá aktiva v IFRS, zařazení do kategorií

✅   5 〉0:24:50 – Hmotná aktiva – Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16), Investice do zařízení (IAS 40)

✅   6 〉0:31:40 – Pozemky, budovy a zařízení (PPE, IAS 16) – definice, vymezení

✅   7 〉0:37:48 – Modely oceňování

✅   8 〉0:44:20 – Náhradní díly

✅   9 〉0:48:19 – Pořizovací náklady, ocenění (IAS 16, IFRIC 22)

✅   10 〉1:03:55 – IAS 16 Prvotní ocenění – odložená platba

✅   11 〉1:17:10 – IAS 16 Prvotní ocenění – následné výdaje

2. část - Následné výdaje

✅   1 〉0:00:30 – Druhy následných výdajů

✅   2 〉0:18:20 – Model pořizovacích nákladů – následné ocenění IAS 16

✅   3 〉0:19:30 – Odpisování – ilustrace doby použitelnosti

✅   4 〉0:30:50 – Metody odpisování

✅   5 〉0:44:20 – Komponenty a následné výdaje

✅   6 〉1:01:20 – Příklad – prvotní ocenění, následné výdaje, výkonové odpisy

✅   7 〉1:05:30 – Vyřazení neboli odúčtování IAS 16

✅   8 〉1:16:50 – Efekt vyřazení na výkaz cash flow

✅   9 〉1:19:10 – Příklady dlouhodobých aktiv v účetních závěrkách

3. část - Nehmotná aktiva (IAS 38), Investice do nemovitostí (IAS 40)

✅   1 〉0:00:40 – Nehmotná aktiva – výkaznictví, příklad reálná rozvaha

✅   2 〉0:03:14 – Nehmotná aktiva v pravidlech IFRS, definice, vymezení, dopad na výkaznictví IFRS

✅   3 〉0:11:00 – Klasifikace nehmotných aktiv, třídy nehmotných aktiv

✅   4 〉0:18:13 – Nehmotná aktiva – výdaje uznatelné jako náklad

✅   5 〉0:23:45 – Příklad – klasifikace nehmotných aktiv

✅   6 〉0:28:15 – Nehmotná aktiva – Prvotní ocenění IAS 38

✅   7 〉0:29:20 – Nehmotná aktiva – Doba použitelnosti

✅   8 〉0:37:54 – Výzkum, vývoj v účetních závěrkách IAS 38

✅   9 〉0:51:13 – Investice do nemovitostí IAS 40, vymezení kategorie

✅   10 〉0:59:40 – Nemovitost jako investice IAS 40

✅   11 〉1:02:01 – Nemovitost jako NEinvestice IAS 40, určené k běžné činnosti

✅   12 〉1:03:42 – Kombinované využití nemovitostí

✅   13 〉1:11:33 – Ilustrace zveřejnění – kombinované využití nemovitostí

✅   14 〉1:13:04 – Model reálné hodnoty – následné ocenění

✅   15 〉1:27:11 – Investice do nemovitostí, převody z jiných a do jiných kategorií aktiv

4. část - Výpůjční náklady (IAS 23), Dotace a vládní podpora (IAS 20)

✅   1 〉0:00:00 – Investice do nemovitostí, Převody z jiných a do jiných kategorií aktiv (IAS 40)

✅   2 〉0:06:40 – Odpovědi na dotazy

✅   3 〉0:13:39 – Výpůjční náklady (IAS 23)

✅   4 〉0:23:18 – Způsobilá aktiva, základní princip

✅   5 〉0:24:18 – Výpůjční výdaje, příklad, kalkulace efektivní úrokové sazby

✅   6 〉0:35:53 – Kalkulace výpůjčních nákladů z účelového úvěru, příklad

✅   7 〉0:37:50 – Míra aktivace, ilustrativní příklad kalkulace výpůjčních nákladů určených k aktivaci

✅   8 〉0:50:49 – Příklad na kalkulaci výpůjčních nákladů určených k aktivaci

✅   9 〉0:55:17 – Aktivace výpůjčních výdajů

✅   10 〉1:00:30 – Dotace a vládní podpora (IAS 20), úprava dotací v IFRS

✅   11 〉1:07:00 – Dotace (IAS 20) – Přístup k zachycení dotace

✅   12 〉1:11:00 – Dotace (IAS 20) – Související s aktivy

✅   13 〉1:25:20 – Dotace (IAS 20) – Nepeněžní dotace

✅   14 〉1:26:52 – Ocenění dotace – Bezúročná půjčka

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :