2 - OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

19.11.2020 17:47 - zdroj: Účetní Portál

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️
Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně je definována epidemie a platnost zákona je do 30. 6. 2021 (§ 1 zákona č. 438/2020 Sb.).

Aktualizace: 19. listopadu 2020

Aktualitu pro Vás připravila Karolína

I. Stav projednávání

II. Důležité změny

 1. Podpůrcí doba u ošetřovného se prodlužuje pro zaměstnance o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy nebo jejich časti z důvodu mimořádného opatření při epidemii uvedeného v § 1 odst. 1 písm. a) nebo c), a o dobu, po kterou trvalo nařízení karantény uvedené v § 1 odst. 1 písm. b) z 9 kalendářních dnů, resp. 16 kalendářních dnů při osamělosti rodiče. (§ 4 zákona č. 438/2020 Sb.)

 2. Ošetřovné i pro děti nad 10 let věku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 438/2020 Sb.)

 3. Výše ošetřovného je po dobu epidemie 70 % denního vyměřovacího základu (§ 4 odst. 4 zákona č. 438/2020 Sb.)

  „Výše ošetřovného za kalendářní den činí po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii 70 % denního vyměřovacího základu.“
  Porovnej – normální běžný stav je 60 %, na jaře bylo zvýšeno na 80 %.

 4. Minimální výše dávky (§ 7 zákona č. 438/2020 Sb.)

  Výše ošetřovného činí minimálně 400 Kč, platí od 14. 10. 2020 a bude se přepočítávat podle pracovní doby – kratší, nižší. Automaticky se doplatí do 90 dnů od platnosti zákona, kdyby byla částka nižší.

 5. O prázdninách a při ředitelském volnu není nárok na ošetřovné – NOVÉ PRAVIDLO (§ 3 odst. 4 zákona č. 438/2020 Sb.)

  „Nárok na výplatu ošetřovného není v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku.“

 6. Dny pracovního klidu – platí se jen, vznikl-li v tomto týdnu alespoň jeden den nároku na ošetřovné – NOVÉ PRAVIDLO (§ 3 odst. 5 zákona č. 438/2020 Sb.)
  „Ošetřovné se nevyplácí za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem v kalendářním týdnu a v němž potřeba péče trvala.“ (§ 3 odst. 5 zákona)

 7. Vystřídání rodičů může být vícekrát – ne však v jednom dni (§ 4 odst. 2 zákona č. 438/2020 Sb.)

 8. Dohoda o provedení práce a pracovní činnosti (§ 2 odst. 3 a § 3 odst. 2 zákona č. 438/2020 Sb.)

  Je-li zaměstnanec nemocensky pojištěný, má nárok na ošetřovné – VÝJIMKA

„Pro nárok na ošetřovné podle § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a pro nárok na ošetřovné podle tohoto zákona se po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii neuplatní § 39 odst. 5 písm. b) zákona o nemocenském pojištění, a jde-li o zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti, též § 39 odst. 5 písm. g) zákona o nemocenském pojištění.(§ 2 odst. 3 zákona č. 438/2020 Sb.)

„Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce nebo zaměstnanec činný na základě dohody o pracovní činnosti, která je zaměstnáním malého rozsahu, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, mají nárok na ošetřovné též, pokud byli účastni nemocenského pojištění aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče.“ (§ 3 odst. 2 zákona č. 438/2020 Sb.)

Porovnej běžný stav – neplatí – nevím, proč.
Psala jsem panu senátorovi Tomáši Goláňovi, požaduji změnu. P.

 1. Tiskopis žádosti (§ 5 odst. 1 zákona č. 438/2020 Sb.)
  NOVÝ TISKOPIS – níže v části V. ke stažení
  Není nutné potvrzení ze školy, je nahrazeno prohlášením, přidán výstižný návod.

 1. Zaměstnavatel potvrzuje skutečnosti na tiskopisu (§ 5 odst. 3 zákona č. 438/2020 Sb.

  NOVÝ TISKOPIS – níže v části V. ke stažení, přidán výstižný návod

 2. Podle tohoto zákona se postupuje od 5. 10. 2020 a nižší nároky se doplatí do 90 dnů od platnosti zákona bez žádosti (§ 10 odst. 2, 3 zákona č. 438/2020 Sb.)

 3. Doba ošetřovného se počítá do důchodového pojištění (§ 9 zákona č. 438/2020 Sb.)

III. Zjednodušení vyřizování žádosti – z důvodové zprávy

Praktickým aspektem je zjednodušení požadavků na formální náležitosti žádosti o dávky nemocenského pojištění, kdy zákon o nemocenském pojištění (subsidiárně správní řád) připouští pouze listinnou formu žádosti.

V praxi to znamená, že vyplněnou žádost, např. o ošetřovné, musí zaměstnanec (žadatel) nejprve vyplněnou a podepsanou fyzicky předat svému zaměstnavateli a tento ji opět fyzicky předat příslušné okresní správě, přestože ostatní dokumenty zpravidla zasílá elektronicky; přílohu k žádosti o dávku je zaměstnavatel povinen zaslat přitom přímo elektronicky.

Tím se fakticky dostává do situace, kdy část podkladů k dávce téhož zaměstnance zasílá povinně elektronicky a část podkladů předkládá povinně v listinné formě.

Navrhuje se proto s cílem zjednodušit procesy předávání dokumentů, a tím zpřehlednit a potenciálně i urychlit vyřizování žádosti o dávky, zaslání žádosti o dávku nemocenského pojištění zaměstnavatelem příslušné okresní správě sociálního zabezpečení kvalifikovaným způsobem i ve formě kopie žádosti nebo podkladu stím, že originál žádosti, který zaměstnavatel povinně uschová, může být ex post při kontrole ze strany příslušné okresní správy sociálního zabezpečení na zaměstnavateli vyžádán.

IV. Stav před novelou – běžný režim mimo epidemii

Dávky nemocenského pojištění
Z nemocenského pojištění se podle zákona o nemocenském pojištění poskytují tyto dávky:

 1. nemocenské (DPN),

 2. peněžitá pomoc v mateřství (PPM),

 3. dávka otcovské poporodní péče (otcovská) – účinnost od 1. 2. 2018,

 4. ošetřovné – NEMAJÍ nárok OSVČ

 5. dlouhodobé ošetřovné – účinnost od 1. 6. 2018,

 6. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Na dávku nemocenského pojištění má nárok pojištěnec, který je účasten nemocenského pojištění. Na některé dávky vzniká nárok při splnění zákonem stanovených podmínek i v ochranné lhůtě. Je tomu tak u DPN a PPM. V ochranné lhůtě nelze uplatnit ostatní dávky.

Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle

 1. 9 kalendářních dnů,
 2. 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. (§ 39 – 41 zákona č. 187/2000 Sb.)

V.Tiskopisy – návody

VI. Příklad výpočtu

Nárok na ošetřovné vznikl 14. 10. 2020 (den uzavření škol) – dávka za říjen 2020.
Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. 2020 došlo k souběhu několika typů dnů (státní svátek, víkend, prázdniny). Děkuji za tento
rozbor kolegyni Dáši Neumannové.

V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

ANO  26. 10. – 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády;

ANO  28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek;

NE!   29. 10. – 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič  musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou;

ANO 31. 10. – 1. 11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

U matky s hrubým příjmem cca 30 000 Kč (360 000 Kč / 365) je částka 986 Kč, redukuji na 90 % = 887 Kč, z toho 70 % na den cca 621 Kč (60 %běžný stav 532 Kč), je v čistém, nepodléhá odvodům a daním, za měsíc s 31 dny 19 251 Kč v čistém.
Nesmí se pracovat!
Nově nesmí být naplánované prázdniny a ředitelské volno!

Za říjen tedy od 14. – 31. 10. = 18 kalendářních dní.
Pokud by se tato maminka starala o dítě, tak by dostala:
16 dní (bez 2 dnů podzimních prázdnin) x 621 Kč = 9 936 Kč čistého od OSSZ.

VII. Poznámka

Ošetřovné zaměstnanců neplatí zaměstnavatel, ale OSSZ od prvního dne. Počítá se z ročního vyměřovacího základu, který je redukovaný a z něj 60 % (70 % po novele zákona), vyplácí se na kalendářní den. Zaměstnavatel neplatí žádné dny, jako to známe u nemocenského.

Nárok má také osoba, která žije s dítětem ve společné domácnosti, není-li to rodič.

VIII. Související z Účetního Portálu

Průvodce mzdovou problematikou – str. 255 – kapitola XXI. Nemocenské pojištění

Přehled 3. MZDY – Sazby sociálního a zdravotního pojištění

Přehled 5. Nemocenské, ošetřovné, karanténa

IX. Doporučujeme

ČSSZ – Dotazy – Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020


čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace