3. IFRS academy – Model revaluation PPE (IAS 16) x Leasing (IFRS 16) x Snížení hodnoty aktiv (IAS 36) x Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (IFRS 5)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Datum: 19.10.2021
Autoři
: Ing. Libor Vašek, Ph.D.


Produkt je součástí balíčku:

Cíl:

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

Obsah:

Obsahem kurzu bude výklad stěžejních oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), jejichž znalost je čím dál tím více využitelná i pro účetní jednotky účtující dle českých účetních předpisů, neboť intepretace Národní účetní rady často reflektují při výkladu českých postupů IFRS, vyhláška č. 501/2002 pro banky a jiné finanční instituce plně transponovala úpravu finančních nástrojů dle IFRS včetně čerstvého dopadu na investiční a podílové fondy, investiční společnosti od 1. 1. 2021 a připravuje se nový zákon o účetnictví, s jehož plánovanou účinností od 1. 1. 2024 dojde jednak k rozšíření IFRS na další účetní jednotky, ale též k zakomponování základních principů a pravidel, které z IFRS vychází, včetně úpravy některých účetních postupů, které budou z IFRS převzaty. Znalost IFRS tak již není jen doménou účetních, daňových poradců a finančních manažerů, kteří jsou ve styku se společnostmi, jenž jsou buď emitenty cenných papírů nebo součástí zahraničních konsolidačních celků.

Program 3. dne:

✅   Vymezení leasingových smluv a jejich dopad do účetních výkazů

✅   Ocenění práv k užívání aktiv a leasingových závazků

✅   Testování ocenění dlouhodobých aktiv k rozvahovému dni a s tím související kalkulace hodnoty z užívání

✅   Specifikum tzv. dlouhodobých aktiv držených k prodeji, jejich reklasifikace z ostatních účetních oblastí a vydefinování zásob v rámci krátkodobých aktiv

1. část - Model přecenění vs. model reálné reálné hodnoty vs. model pořizovacích nákladů

✅   1 〉0:04:19 – Model přecenění (revaluation) využitelná pro následné ocenění dle IAS 16 / IAS 38

✅   2 〉0:16:57 – Shrnutí modelů, možnosti oceňování PPE a IP - cost model a model revaluation vs. cost model a fair value model

✅   3 〉0:42:22 – Přecenění pozemek vs. budova, příklad, odpisy, amortizace přecenění

✏️   4 〉1:08:50 – Příklad, reálná hodnota budova PPE, porovnání modelů

2. část - Leasing (IFRS 16)

✅   1 〉0:00:00 – Leasing do 2018 vs. leasing od 2019 - IFRS 16

✅   2 〉0:07:00 – Leasing dle IFRS 16 v účetní závěrce nájemce

✅   3 〉0:13:35 – Koncepce leasingu a její vliv na účetní zachycení v účetní závěrce nájemce - Kontrakt obsahující leasing vs. servisní kontrakt

✅   4 〉0:34:49 – Leasing osvobozený od dopadu do rozvahy, krátkodobé easingy a leasingy aktiv malých hodnot

✅   5 〉0:47:47 – Krátkodobý leasing vs. leasing nevyhovující výjimce

✅   6 〉1:00:40 – Shrnutí (nákres) - smlouvy, jejichž předmětem je využití cizích aktiv (buď leasingy - IFRS 16, nebo servisní kontrakt)

✅   7 〉1:11:30 – Ilustrace dopadu leasingu do účetních výkazů nájemce

✅   8 〉1:19:28 – Vznik leasingu vs. počátek doby trvání leasingu

✅   9 〉1:22:25 – Modifikace leasingu

3. část - Oceňování leasingu

✅   1 〉0:00:00 – Oceňování leasingu, odpisování aktiva, úročení závazku

✅   2 〉0:18:50 – Ocenění leasingu a vyplývající dopad do účetních výkazů, ilustrace výpočtu 

✅   3 〉0:21:49 – Amortizační tabulka, počítání úroku, ocenění leasingu

✅   4 〉0:32:06 – Ilustrace zachycení leasingu u nájemce, amortizace závazku

✅   5 〉0:39:36 – Lze agregovat leasingové smlouvy do vhodných portfolií?

✏️   6 〉0:41:17 – Příklady modifikací leasingu

✅   7 〉0:53:05 – Přecenění závazku / Leasingové platby určující oceňování leasingu u nájemce“

✅   8 〉0:56:02 – Co vše může změnit vést k přecenění závazku z leasingu v účetních výkazech? / Aktualizace v důsledku vývoje cenového indexu, vývoje tržních úrokových sazeb

✅   9 〉0:58:20 – Co vše vstupuje do ocenění závazku z leasingu?

✅   10 〉1:00:29 – Leasingová a neleasingová složka 

✅   11 〉1:10:42 – Klasifikace leasingu v účetní závěrce pronajímatele

✅   12 〉1:22:45 – Operativní leasing v účetní závěrce pronajímatele, IFRS 16, příklad

✏️   13 〉1:27:08 – Příklad - kauce u operativního leasingu

4. část - Snížení hodnoty aktiv (IAS 36)

✅   1 〉0:01:46 – Snížení hodnoty aktiv - vymezení 

✅   2 〉0:09:50 – Obecný princip ocenění aktiv

✅   3 〉0:11:00 – Zpětně získatelná částka a její stanovení

✅   4 〉0:19:30 – Snížení hodnoty aktiv v rozsahu IAS 36, vymezení a četnost testování, možné indikace testování účetní hodnoty stálých aktiv

✅   5 〉0:30:20 – Jak určit hodnotu z užívání vozidla, příklad

✅   6 〉0:32:41 – Ilustrace stanovení zpětně získatelné částky a vyplývajícího znehodnocení

✅   7 〉0:35:17 – Revize odpisového plánu v důsledku snížení hodnoty, zůstatková hodnota majetku

✏️   8 〉0:48:30 – Příklad - snížení hodnoty aktiv - IAS 36, zpětně získatelná částka

✅   9 〉0:51:38 – Penězotvorná jednotka a snížení hodnoty aktiv s ní souvisejících

✅   10 〉1:06:40 – Výpočet ztráty ze snížení hodnoty aktiva, snížení hodnoty aktiv, odhad

✅   11 〉1:17:06 – Celopodniková aktiva a jejich alokace pro účely testování hodnoty

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :