4. IFRS academy – Zásoby (IAS 2) x Výnosy ze smluv se zákazníky (IFRS 15) x Zaměstnanecké požitky (IAS 19)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Datum: 20.10.2021
Autoři
: Ing. Libor Vašek, Ph.D.


Produkt je součástí balíčku:

Cíl:

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

Obsah:

Obsahem kurzu bude výklad stěžejních oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), jejichž znalost je čím dál tím více využitelná i pro účetní jednotky účtující dle českých účetních předpisů, neboť intepretace Národní účetní rady často reflektují při výkladu českých postupů IFRS, vyhláška č. 501/2002 pro banky a jiné finanční instituce plně transponovala úpravu finančních nástrojů dle IFRS včetně čerstvého dopadu na investiční a podílové fondy, investiční společnosti od 1. 1. 2021 a připravuje se nový zákon o účetnictví, s jehož plánovanou účinností od 1. 1. 2024 dojde jednak k rozšíření IFRS na další účetní jednotky, ale též k zakomponování základních principů a pravidel, které z IFRS vychází, včetně úpravy některých účetních postupů, které budou z IFRS převzaty. Znalost IFRS tak již není jen doménou účetních, daňových poradců a finančních manažerů, kteří jsou ve styku se společnostmi, jenž jsou buď emitenty cenných papírů nebo součástí zahraničních konsolidačních celků.

Program 4. dne:

✅   Představení pětistupňového modelu uznávání výnosů z prodejů zboží / výrobků / služeb a jejich související ocenění na bázi reálných hodnot včetně práce s variabilními proměnnými

✅   Dopad výnosových transakcí do výkazu finanční situaci v podobě pohledávek, smluvních aktiv, resp. smluvních závazků, případně zachycení a časové rozlišení tzv. nákladů na smlouvy

✅   Finanční nástroje v základní rovině klasifikace finančních aktiv a závazků, související ocenění na bázi reálných hodnot a přecenění, resp. ocenění v zůstatkové hodnotě s uvážením očekávaných úvěrových ztrát

✅   Kategorizace zaměstnaneckých požitků a související dopad do nákladů, resp. závazků

1. část - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji (IFRS 5)

✅   1 〉0:00:00 – Shrnutí - rekapitulace probraných témat

✅   2 〉0:06:19 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji vs. ukončované činnosti - IFRS 5

✅   3 〉0:18:50 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji, definice, klasifikace a ocenění aktiva

✅   4 〉0:31:02 – Podmínky klasifikace, příklad v ÚZ Tesco

✅   5 〉0:46:30 – Použití IFRS 5 - klasifikace vs. oceňování

✅   6 〉0:56:25 – Princip oceňování podle IFRS 5

✏️   7 〉1:20:46 – Příklad - vyřazovaná skupina držená k prodeji a související ocenění

2. část - Ukončovaná činnost (IFRS 5) / Zásoby (IAS 2)

✅   1 〉0:01:05 – Příklad Kofola - ukončovaná činnost (výsledovka) a provázanost s vyřazovanou skupinou drženou k prodeji

✅   2 〉0:11:36 – Vymezení ukončované činnosti

✅   3 〉0:35:46 – Nově pořizovaná aktiva jako aktiva držená k prodeji v rozsahu IFRS 5

✅   4 〉0:52:48 – Zásoby v rozsahu IAS 2

✅   5 〉0:55:15 – Příklad Kofola - vymezení krátkodobých aktiv, zásoby 

✅   6 〉1:00:36 – Vymezení zásob a klasifikace zásob

✅   7 〉1:09:48 – Oceňování zásob na bázi nižší ze dvou (cost vs. NRV)

✅   8 〉1:22:22 – Pořizovací náklady alias „costs“ - zásoby - IAS 2

✅   9 〉1:23:45 – Oceňování zásob a zaměření na alokaci fixní režie do vlastních nákladů výroby na bázi běžné výrobní kapacity

✅   10 〉1:30:00 – Zásoby - Nákladové vzorce FIFO x vážený aritmetický průměr

✅   11 〉1:31:19 – Zásoby - Čistá realizovatelná hodnota

3. část - Výnosy ze smluv se zákazníky (IFRS 15)

✅   1 〉0:00:00 – Výnosy ze smluv se zákazníky - rozsah IFRS 15 a výnosy mimo rozsah

✅   2 〉0:12:53 – Výnosy ze smluv se zákazníky - 5krokový model

✅   3 〉0:17:25 – Ilustrace smlouvy  zákazníkem v 5stupňovém modelu

✅   4 〉0:45:55 – Identifikace smlouvy se zákazníkem, podmínky vzniku

✅   5 〉1:01:48 – Výnosová transakce „Principál x Agent“

✅   6 〉1:05:59 – Určení transakční ceny pro ocenění výnosu

✅   7 〉1:12:19 – Koncepce oceňování výnosů

4. část - Výnosy ze smluv se zákazníky (IFRS 15) / Zaměstnanecké požitky (IAS 19)

✅   1 〉0:00:00 – Alokace transakční ceny, ilustrace k IFRS 15

✅   2 〉0:07:36 – Okamžik uznání výnosu, splnění závazku

✅   3 〉0:11:49 – Uznání výnosů během časového období, podle stupně dokončení transakce

✅   4 〉0:24:32 – Náklady na smlouvu

✅   5 〉0:32:50 – Prezentace smluv se zákazníky v účetních výkazech

✅   6 〉0:41:32 – Zaměstnanecké požitky - IAS 19, vymezení a princip zachycení

✅   7 〉0:55:51 – Kategorie zaměstnaneckých požitků

✅   8 〉1:14:26 – Rezervy na dovolenou 

✅   9 〉1:20:33 – Požitky při předčasném ukončení zaměstnání

✅   10 〉1:24:00 – Zaměstnanecké požitky - příklad

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :