5. IFRS academy – Rezervy (IAS 37) x Finanční nástroje (IFRS 9) x Cizoměnové přepočty (IAS 21) x Daně v účetní závěrce (IAS 12 x IFRIC 21) x IFRS v příloze

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Datum: 29.10.2021
Autoři
: Ing. Libor Vašek, Ph.D.


Produkt je součástí balíčku:

Se záznamem tzv. "navěky":

  • možno sledovat v den živého vysílání online s možností pokládání dotazů
  • možno sledovat zpětně ze záznamu 

8 vyučovacích hodin (1 hodina - 45 minut)

Cíl:

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

Obsah:

Obsahem kurzu bude výklad stěžejních oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), jejichž znalost je čím dál tím více využitelná i pro účetní jednotky účtující dle českých účetních předpisů, neboť intepretace Národní účetní rady často reflektují při výkladu českých postupů IFRS, vyhláška č. 501/2002 pro banky a jiné finanční instituce plně transponovala úpravu finančních nástrojů dle IFRS včetně čerstvého dopadu na investiční a podílové fondy, investiční společnosti od 1. 1. 2021 a připravuje se nový zákon o účetnictví, s jehož plánovanou účinností od 1. 1. 2024 dojde jednak k rozšíření IFRS na další účetní jednotky, ale též k zakomponování základních principů a pravidel, které z IFRS vychází, včetně úpravy některých účetních postupů, které budou z IFRS převzaty. Znalost IFRS tak již není jen doménou účetních, daňových poradců a finančních manažerů, kteří jsou ve styku se společnostmi, jenž jsou buď emitenty cenných papírů nebo součástí zahraničních konsolidačních celků.

Program 5. dne:

✅   Vydefinování rezerv a kalkulace jejich ocenění

✅   Nastavení funkční a prezenční měny, vyjasnění peněžních a nepeněžních aktiv a závazků a s tím související přepočty cizoměnových transakcí a zůstatků, resp. účetních výkazů zahraničních operací

✅   Rozlišení kurzových rozdílů s dopadem do výsledku hospodaření, resp. ostatního úplného výsledku

✅   Daně ze zisku vs. ostatní daně a jejich zobrazení v účetních výkazech sestavených dle IFRS

✅   Splatná vs. odložená daň, jejich výpočty a prezentace

✅   Ve vhodném rozsahu představení struktury a obsahu přílohy

1. část - Rezervy (IAS 37) - vymezení a oceňování

✅   1 〉0:04:14 – Návrat ke koncepčnímu rámci - definice závazku (liability) 

✅   2 〉0:27:19 – Vymezení rezervy a podmínky zachycení

✅   3 〉0:32:03 – Události zakládající závazek jako podnět pro vznik rezervy

✅   4 〉0:51:04 – Oceňování rezerv

✅   5 〉1:09:09 – Specifické případy rezerv

✅   6 〉1:26:52 – Ilustrace zveřejnění účetních pravidel k rezervám

2. část - Finanční nástroje, finanční aktiva a finanční závazky

✅   1 〉0:00:33 – Finanční nástroje a rozsah souvisejících standardů: IAS 32, IFRS 39, IFRS 32

✅   2 〉0:08:48 – Ukázka: jak jsou popsané finanční nástroje v IFRS

✅   3 〉0:20:11 – Finanční závazky – Vymezení a související dopad do účetních výkazů podle IFRS

✅   4 〉0:41:27 – Klasifikace finančních aktiv podle IFRS 9

✏️   5 〉0:51:04 – Příklad 1– Nákup nevýznamného podílu na jiné společnosti – oceňování varianta 1

✏️   6 〉0:59:33 – Přiklad 2 – Nákup nevýznamného podílu na jiné společnosti – oceňování varianta 2

✅   7 〉1:19:13 – Ocenění majetkových účastí (kapitálových nástrojů) u investora

✅   8 〉1:25:33 – Základní rozdělení klasifikace

3. část - Finanční nástroje, finanční aktiva a finanční závazky – pokračování

✅   1 〉0:02:08 – Finanční aktiva dluhového charakteru - 3 modely řízení – 1. model – „držen k inkasu“

✏️   2 〉0:04:54 – Přiklad 3 – Pořízení bezkuponového dluhopisu

✅   3 〉0:13:40 – 2. model – „držen k inkasu a prodeji“

✏️   4 〉0:15:42 – Přiklad 3 – způsob 2

✏️   5 〉0:20:56 – Příklad 3 – způsob 3 (spojení modelů)

✅   6 〉0:31:21 – Investiční akcie

✅   7 〉0:32:30 – Reklasifikace finančních aktiv

✅   8 〉0:38:00 – Znehodnocení vs. ztráta u finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou, Model očekávaných úvěrových ztrát pro výpočet znehodnocení finančních aktiv

✅   9 〉0:55:32 – Významný nárůst úvěrového rizika / Přechod z fáze 1 do fáze 2

✅   10 〉0:59:10 – Výpočet očekávané úvěrové ztráty bez uvážení zjednodušeného modelu

✅   11 〉1:04:07 – Objektivní důkaz znehodnocení finančního aktiva / Přechod z fáze 2 do fáze 3

✅   12 〉1:04:55 – Přístup k výpočtu očekávané úvěrové ztráty pro úvěrově znehodnocená finanční aktiva (Stage 3)

✅   13 〉1:06:00 – Zjednodušený model výpočtu ECL

✅   14 〉1:10:12 – Obchodní a jiné pohledávky / Ilustrace zveřejnění

✅   15 〉1:13:45 – Klasifikace finančních závazků podle IFRS 9, ocenění na bázi zůstatkové hodnoty

✅   16 〉1:16:47 – Reklasifikace finančních závazků

✅   17 〉1:21:00 – Deriváty v účetní závěrce sestavené podle IFRS / Zajišťovací účetnictví

✅   18 〉1:23:55 – Finanční rizika a jejich případné zajištění

4. část - Daně a odvody v účetní závěrce sestavené podle IFRS / Cizí měna a měnové přepočty v účetním výkaznictví podle IFRS

✅   1 〉0:01:16 – Daně v účetní závěrce podle IFRS

✅   2 〉0:02:57 – Interpretace IFRIC 21 Levies - rozsah a související odvody, daně, poplatky

✅   3 〉0:20:48 – Splatná daň ze zisku ve výkazu finanční situace

✅   4 〉0:24:29 – Daň ze zisku ve výsledku hospodaření

✅   5 〉0:31:24 – Splatná vs. odložená daň a související sesouhlasení

✅   6 〉0:36:57 – Efektivní daňová sazba a sesouhlasení daně

✅   7 〉0:39:11 – Vliv změny daňové sazby na odloženou daň a zveřejnění

✅   8 〉0:54:36 – Zveřejnění související s odloženou daní

✅   9 〉1:01:17 – Cizoměnové aktivity a jejich dopad na účetní výkaznictví

✅   10 〉1:03:19 – Měny vs. IFRS / Funkční měna a její určení

✅   11 〉1:12:50 – Cizoměnové transakce a jejich přepočty / Cizoměnové zůstatky a jejich přepočty

✏️   12 〉1:25:11 – Příklady

✅   13 〉1:32:57 – Změna funkční měny

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :