6. IFRS academy – Podnikové kombinace (IFRS 3) a konsolidace (IFRS 10, případně IFRS 11 x IAS 28)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Datum: 30.10.2021
Autoři
: Ing. Libor Vašek, Ph.D.


Produkt je součástí balíčku:

Se záznamem tzv. "navěky":

  • možno sledovat v den živého vysílání online s možností pokládání dotazů
  • možno sledovat zpětně ze záznamu 

8 vyučovacích hodin (1 hodina - 45 minut)

Cíl:

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

Obsah:

Obsahem kurzu bude výklad stěžejních oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), jejichž znalost je čím dál tím více využitelná i pro účetní jednotky účtující dle českých účetních předpisů, neboť intepretace Národní účetní rady často reflektují při výkladu českých postupů IFRS, vyhláška č. 501/2002 pro banky a jiné finanční instituce plně transponovala úpravu finančních nástrojů dle IFRS včetně čerstvého dopadu na investiční a podílové fondy, investiční společnosti od 1. 1. 2021 a připravuje se nový zákon o účetnictví, s jehož plánovanou účinností od 1. 1. 2024 dojde jednak k rozšíření IFRS na další účetní jednotky, ale též k zakomponování základních principů a pravidel, které z IFRS vychází, včetně úpravy některých účetních postupů, které budou z IFRS převzaty. Znalost IFRS tak již není jen doménou účetních, daňových poradců a finančních manažerů, kteří jsou ve styku se společnostmi, jenž jsou buď emitenty cenných papírů nebo součástí zahraničních konsolidačních celků.

Program 6. dne:

✅   Konsolidovaná účetní závěrka je základem IFRS výkaznictví a jejím počátkem jsou často aktivizace dceřiných podniků

✅   Vydefinování skupiny a charakteru finančních investic v důsledku držené míry vlivu

✅   Představení metody akvizice a z ní vyplývající ocenění nabývaných čistých aktiv na bázi reálné hodnoty, identifikace a ocenění goodwillu, nekontrolních podílů

✅   Vyjasnění konsolidačních postupů s dopadem na výkaz finanční situace a výkaz úplného výsledku

1. část - Postavení konsolidace v IFRS

✅   1 〉0:02:50 – Smysl a význam konsolidace a konsolidované účetní závěrky (KÚZ)

✅   2 〉0:06:39 – Konsolidace v koncepci IFRS vs. CZ předpisů

✅   3 〉0:07:49 – Úprava sestavení KÚZ v IFRS

✅   4 〉0:14:33 – Vymezení konsolidačního celku - Skupina 

✅   5 〉0:18:05 – Míra vlivu vs. míra vlastnictví

✅   6 〉0:23:18 – Uplatňování míry vlivu – přímo vs. nepřímo

✅   7 〉0:27:53 – Osvobození od povinnosti konsolidace, resp. přenesení povinnosti konsolidace na podnik vyšší úrovně

✅   8 〉0:33:53 – Určení míry vlastnictví ve skupině

✅   9 〉0:43:40 – Technické zpracování konsolidace

✏️   10 〉0:48:04 – Ilustrativní příklad podnikové konsolidace

✅   11 〉1:07:20 – Konsolidace dceřiných podniků aneb konsolidační postupy podle IFRS 10, Konsolidace od získání ovládání po jeho ztrátu

✅   12 〉1:29:05 – Konsolidace dceřiného podniku hlavní rozdíly mezi IFRS a CZ předpisů

2. část - Příklady na konsolidaci, Metoda akvizice

✏️   1 〉0:00:02 – Ilustrativní příklad podnikové kombinace a konsolidace

✅   2 〉0:32:23 – Získání ovládání jako počátek konsolidace, Metoda akvizice = počátek konsolidace

✅   3 〉0:40:50 – Goodwill jako důsledek akvizice DP

✅   4 〉0:44:27 – Ilustrace výpočtu goodwilu

✏️   5 〉1:08:43 – Ilustrativní příklady použití konsolidačních postupů - Kofola

✏️   6 〉1:14:22 – Příklad - akvizice a konsolidace účasti v dceřiné společnosti v důsledku postupné akvizice

3. část - Základní aspekty podnikových kombinací (IFRS 3), Konsolidovaná účetní závěrka (IFRS 10), Investiční spol.

✅   1 〉0:01:10 – Podniková kombinace - vymezení

✅   2 〉0:14:00 – Podniková kombinace (business combination) vs. pořízení aktiv (assets acquisition), Test koncentrace a jeho použití při akvizici aktiv

✅   3 〉0:19:15 – Zachycení a ocenění nabývaných aktiv v asset acquisition, zveřejnění k transakci

✅   4 〉0:22:23 – Konsolidace / Koncept ovládání (control) (IFRS 10)

✅   5 〉0:25:27 – Podstatná vs. ochranná práva a jejich dopad na vymezení ovládání

✅   6 〉0:27:12 – Potenciální hlasovací práva a jejich dopad na vymezení ovládání

✅   7 〉0:29:35 – Principál vs. agent a jejich dopad na vymezení ovládání v IFRS

✅   8 〉0:32:50 – Principál vs. „de facto“ agent a jejich dopad na vymezení ovládání

✅   9 〉0:37:06 – Investiční společnosti se zákazem konsolidace dceřiných společností (IFRS 10), Koncept „Investiční společnosti“ – povinně nekonsoliduje dceřiné společnosti, klasifikace

✅   10 〉0:42:54 – Investiční společnosti – změna statusu společnosti

✏️   11 〉0:44:30 – Příklad – Navyšení vlastnického podílu

✏️   12 〉0:49:21 – Příklad č. II-3 – Navýšení majetkové účasti při ovládání, změna vlastnického podílu při zachování ovládání

✏️   13 〉1:00:13 – Příklad č. II-4b – Prodej dceřiného podniku neboli ztráta ovládání

4. část - Konsolidace: Účasti s podstatným vlivem, podíly ve spoluvlastnických jednotkách, ekvivalenční metody (IAS 28), Společná ujednání (IFRS 11)

✅   1 〉0:00:21 – Ekvivalenční metoda a její využití

✅   2 〉0:06:45 – Prezentace účastí v přidruženém/společném podniku

✏️   3 〉0:07:14 – Část III. – Ilustrativní příklady použití metody ekvivalence 

✅   4 〉0:31:06 – Ilustrace použití ekvivalenční metody - vzájemné vztahy

✅   5 〉0:45:11 – Čistá investice investora v přidruženém/společném podniku

✅   6 〉0:51:49 – Změna vlastnického podílu při zachování associate/joint venture (ekvivalenční metody)

✅   7 〉0:55:02 – Změny metod zachycení v důsledku změny kategorizace účasti v jiné společnosti

✅   8 〉0:58:04 – Společná ujednání (IFRS 11) aneb společné podniky vs. společné operace, klasifikace, zachycení v účetní závěrce

✅   9 〉1:06:47 – Konsolidace – Zveřejňování informací o podílech v jiných účetních jednotkách (IFRS 12)

✅   10 〉1:07:48 – Zveřejnění informací o podílech v jiných účetních jednotkách

✅   11 〉1:08:38 – Zveřejnění informací o podílech v dceřiných společnostech

✅   12 〉1:12:42 – Zveřejnění informací o podílech v přidružených společnostech

✅   13 〉1:15:46 – Zveřejnění informací o podílech ve společných ujednáních

✅   14 〉1:16:50 – Požadavky na zveřejnění u dceřiného podniku pořízeného za účelem prodeje

✅   15 〉1:17:46 – Majetkové účasti v samostatné účetní závěrce (IAS 27)

✅   16 〉1:25:40 – Finanční investice v nekonsolidovaných účastech

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :