8 – PŘÍSPĚVEK „25 000 Kč“ ANEB KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ A SPOLEČNÍKY S.R.O.

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

15.6.2020 11:00 - zdroj: Účetní Portál

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Zákon 159/2020 Sb., ze dne 9. dubna 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Zákon č. 234/2020 Sb., ze dne 5. května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Zákon č. 262/2020 Sb., ze dne 27. května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV

I - Aktualizace 15. 6. 2020 11:00 hod. (Aktualizovaný text je červený)

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Videa

Informace GFŘ a ministerstev

Online semináře

❗️ Aktualizované změny k 15. 6. 2020❗️  

   

Podpora pro s.r.o. – nejčastější otázky a odpovědi - Aktualizace 9. 6. 2020

 

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi - Aktualizace 8. 6. 2020
Kompenzační období 1(Otázek je nyní 59, Otázky - Finanční správa - přibyla otázka 59)
Kompenzační období 2 (Otázek je nyní 58)

 


 ➡️  Formulář žádosti o kompenzační bonus pro s. r. o. ZDE ⬅️

  

  

➡️  Formulář žádosti o kompenzační bonus pro OSVČ. ZDE ⬅️

     


      

ZÁKON 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2    

        

     

IIa - Zásadní změny - předmět úpravy včetně schválené novely zákona

 • Bonusová období:
  • První bonusové období 12. 3. do 30. 4. 2020  - schváleno 500 Kč/kalendářní den (§ 4 zákona)
  • Druhé bonusové období od 1. 5. do 8. 6. 2020 – 500 Kč/kalendářní den zůstává částka (§ 5 odst. 2 novely zákona)
  • Třetí bonusové období   od 9. 6. 2020 do 31. 8. 2020 – 500 Kč/kalendářní den zůstává částka  (§ 5 odst. 3 novely zákona) - může stanovit vláda nařízením
  • Platí pro dny, kdy trvají krizová opatření, omezující zcela nebo zčásti výkon OSVČ

 

  • žádost o kompenzační bonus se žádá za bonusové období (§ 7 odst. 2 novely zákona)
  • kompenzační bonus se stanoví za bonusové období (§ 8 odst. 1 novely zákona)
  • pro OSVČ s hlavní činností a OSVČ s vedlejší činností podle zákona o důchodovém pojištění (§ 9 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění nejsou-li účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec samozřejmě za podmínky nemožnosti zcela nebo z části vykonávat činnost (§ 3 zákona) a také ten, jehož činnost byla přerušena po 31. 8. 2019
  • nová výjimka, že souběh nevadí výkon zaměstnání u činnosti pedagogické (§ 2 odst. 1 novely zákona)
  • povinnost uhradit penále z doměřené částky nevzniká (§ 8 odst. 4 novely zákona - § 251 DŘ, při zvýšení + 20 % doměřené daně); není však žádná výjimka na úroky z prodlení a pokutu – lze žádat INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTÍ podle 4 - Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku ministryně ) FZ 4/2020 bod I

       

      Spravuje finanční úřad jako daň ze závislé činnosti. Žádost obsahuje (§ 7 zákona):

   • čestné prohlášení o splnění podmínek
   • číslo účtu
  • bonus se předepíše do evidence daní a pokud vznikne přeplatek, vrátí se bez žádosti (§ 9 zákona)
  • žádost musí být podána nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, a to buď samostatně nebo současně
  • Opravy je nutné provést také v těchto termínech
  • Daňový bonus je osvobozen pro fyzické osoby podle § 4 odst. 1 písm. zj ZDP
  • Kontrola může přijít v termínu, kdy je možné doměřit daň za rok  2020 - minimálně tedy do 1. 4. 2024 – ale možné prodloužení, pokud se bude podávat později, včetně prodloužení o ztráty, podání dodatečných přiznání atd.

     

  IIb - Zásadní změny - předmět úpravy – návrh psp č. 850/0 

     

  Zákon č. 262/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV je zveřejněn ve sbírce zákonů.

  Společníci mnoha malých společností dosáhnou na kompenzační bonus. Mnoho společníků na bonus nedosáhne.

  Dnes 2. 6. 2020 je zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů,  částka 97.

  Příspěvek se částečně dotkne i rozpočtu krajů a obcí. 

   

  Novela zákona nově uvádí, že subjektem kompenzačního bonusu jsou fyzické osoby, které jsou společníky s.r.o. (nový § 2a zákona)

  Podmínky, které musí být splněny k 12. 3. 2020:

  1. ve společnosti s.r.o. mohou být maximálně dva společníci nebo společníci členové rodiny (přímá řada, manžel nebo partner podle registrovaného partnerství, sourozenec (§ 2a odst. 1 zákona)
  2. společník musí být rezident ČR nebo nerezident s příjmy 90 % ze zdrojů ČR (§ 2a odst. 2 písm. c) zákona)
  3. společnost nesmí být

  a. v úpadku nebo likvidaci

  b. nespolehlivým plátcem (§ 2a odst. 3 zákona)

  1. společnost nesmí mít obrat za předcházející bonusové období - zdaňovací období nižší než 180 tis. Kč; řeší se  i hospodářský rok u nově vzniklých společností to bude předpoklad [§ 2a odst. 4 písm. a) zákona]
  2. společnost musí být rezidentem ČR, v případě nerezidentství musí být většina příjmů ze zdrojů na území ČR [§ 2a odst. 4 písm. b) zákona]
  3. společnost nesmí mít vydané kmenové listy pro společníky (§ 2a odst. 1 zákona)
  4. platí také podmínka, že nesmí být zaměstnán, konkrétně, že nevykonává činnost, v jejímž důsledku by byl nemocensky pojištěn jako zaměstnanec s výjimkou práce pro tuto společnost (§ 2a odst. 2 písm. b) zákona)

   

  Je-li více společností, posuzuje se ve vztahu ke každé společnosti samostatně.

  Bonus se poskytuje jen jednou jedné fyzické osobě.

    

  Nelze pro fyzickou osobu společníka:

  1. Čerpat bonus jako OSVČ a současně jako společník
  2. Čerpat podporu v programu Antivirus prostřednictvím zaměstnavatele (§ 3 odst. 3 písm. c zákona)

          

    

  III - Podpora

  Celé je podporou.

      

       

  IV - Příklady výpočtu

  První bonusové období - 500 Kč x 50 dnů = 25 000 Kč

  Druhé bonusové období – 500 x x 39 dnů = 19 500 Kč

  Celkem za obě bonusová období  = 44 500 Kč

    

      

  V - Co řešíme, už víme nebo nevíme a budeme pro Vás sledovat

  Podpora u maminek na mateřské a rodičovské z titulu zaměstnání by neměla být problém podle odpovědí MF ČR 32 a 33, přestože jsou v tomto období nemocensky pojištěny.  

     

       

  VI – Poznámka

  Co se týká materiální podmínky, že subjekt kompenzačního bonusu nemohl samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, tak ta se posuzuje ve vztahu ke kalendářnímu měsíci (což výslovně zmiňuje i § 3 odst. 1 zákona, který v souvislosti s vymezením předmětu kompenzačního bonusu hovoří o „výkonu samostatné výdělečné činnosti v kalendářním měsíci“).

  Nemožnost provozovat činnost nad míru obvyklou, stejně tak omezení výkonu činnosti nad míru obvyklou, se tedy fakticky neposuzuje k jednotlivému kalendářnímu dni, ale ke kalendářnímu měsíci jako celku. Pokud tedy k uvedenému omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají.

  (důvodová zpráva k zákonu č. 234/2020 Sb., kterou se novelizuje zákon č. 159/2020 Sb.)

  Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti, nelze jej tedy nárokovat za ty dny bonusového období, ve kterých samostatná výdělečná činnost nebyla vykonávána, resp. byl její výkon přerušen.

  (důvodová zpráva k zákonu č. 234/2020 Sb., kterou se novelizuje zákon č. 159/2020 Sb.)

   

       

  P.

  Pěva Čouková 
  zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
  www.pevacoukova.cz

            


  ➡️ NEPŘEHLÉDNĚTE: Každé úterý do doby uzavření přednáškových sálů pro Vás pořádáme MIMOŘÁDNÉ WEBINÁŘE s Pěvou.

  Chcete-li být u toho registrujte se ZDARMA: https://www.ucetni-portal.cz/registrace-zdarma/

          


  ➡️ Naše informace můžete sledovat zde - https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/

  ➡️ Web se super vzorovými materiály - pravovrousce.cz

        


  Jste-li u Nás registrování, děkujeme za přízeň. ❤️

  čekejte prosím ...
  Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

  Komentáře

  Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

  Převodový můstek Rekodifikace

  Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

  Přihlášení

  Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  E-mail :
  Heslo :
   

  Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace