Aktuality

FILTR        Zdroj      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 636Následující

DPH ve výši 21 % u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektrozařízení

Zdroj: Komora daňových poradců ČR

Nové11.8.2022 08:28 | Důvod uplatňování základní sazby DPH v této věci je ten, že se nejedná o běžný domovní odpad (odpad vyprodukovaný domácností). Běžný komunální odpad obec sbírá prostřednictvím svého odpadového hospodářství, stává se jeho vlastníkem, platí za jeho sběr, svoz, zpracování, likvidaci. Odpovědnost za zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich recyklaci mají jejich výrobci, kteří mají nařízeno je po ukončení životnosti odebrat zpět. Obce však stojí mimo tento systém. Více se dočtete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční správa posílila nástroje pro odhalování krácení daní navazujících na propuštění zboží do celního režimu 42

Zdroj: Finanční správa

Nové11.8.2022 08:21 | Finanční správa posílila nástroje pro odhalování krácení daní navazujících na propuštění zboží do celního režimu 42. Plátcům DPH tedy doporučuje, aby věnovali patřičnou pozornost správnému vykazování svých daňových povinností.
V případě, že u zboží propuštěného do celního režimu 42 v jiném členském státě EU je deklarovaným státem spotřeby Česká republika, vzniká povinnost jej vykázat v daňovém přiznání k DPH jako pořízení zboží z jiného členského státu.
Podrobnosti naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Česká správa sociálního zabezpečení: Upozornění na ukončení příjmu e-Podání ONZ_2009

Zdroj: ČSSZ

Nové11.8.2022 08:11 | Oznamujeme, že k 30. 9. 2022 dojde k ukončení příjmu e-Podání ONZ_2009. Prostřednictvím nové datové věty i nového formuláře je možné hlásit i případné skončení zaměstnání s datem před 1. 4. 2022. Pokud zaměstnavatel nebude mít upravený SW, může využít formulář na ePortálu ČSSZ.
Aktualitu připravila Dáša

Společný celní sazebník EU platný pro rok 2022

Zdroj: Český statistický úřad

Nové10.8.2022 08:22 | Doplňujeme předchozí aktualitu o Společný celní sazebník EU platný pro rok 2022 (Příloha č. 1 Nařízení Rady (EHS) 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku - prováděcí nařízení Komise (EU) 1832/2021).
Aktualitu připravila Dáša

Nařízení vlády č. 228/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Sbírka zákonů

Nové10.8.2022 08:10 | Cílem nařízení vlády je zachovat po změně celního sazebníku, ke které došlo s účinností od 1. ledna 2022 na základě přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, stejný rozsah aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jako před touto změnou. Společný celní sazebník EU naleznete v následné dnešní aktualitě.
Aktualitu připravila Dáša

Česká správa sociálního zabezpečení: Nový SSL certifikát epodani.cssz.cz pro komunikaci s VREP / APEP

Zdroj: ČSSZ

Nové10.8.2022 07:54 | ČSSZ upozorňuje, že dne 15. 8. 2022 v pozdních odpoledních hodinách dojde u adresy epodani.cssz.cz ke změně SSL certifikátu, kterým je tato adresa zabezpečena.
Aktualitu připravila Dáša

Zákon č. 221/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zdroj: Sbírka zákonů

Nové9.8.2022 08:28 | V příloze naleznete novelu zákona o důchodovém pojištění, která nabývá účinnosti 1. 8. 2022.
Aktualitu připravila Dáša

Falešné domény napodobují web MPSV. Jde o phishing, stránky jsou již zablokovány

Zdroj: MPSV

Nové9.8.2022 08:09 | Minulý týden byly zprovozněny mimo jiné stránky mpsv-cz.cz, které měly uživatele přesvědčit, že zde může požádat třeba o příspěvek na bydlení. Odkaz byl rozesílán SMS zprávami a e-maily. Nejednalo se ale o oficiální web MPSV, šlo o stránky sloužící ke krádeži dat.
Aktualitu připravila Dáša

Zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě

Zdroj: MPSV

Nové9.8.2022 07:57 | Dne 2. 8. 2022 jsme informovali o začátku vyplácení jednorázového příspěvku na dítě. Dnes tuto aktualitu doplňujeme o příslušný zákon a zároveň zveřejňujeme včera aktualizované informace publikované na stránkách MPSV.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční zpravodaj č. 12/2022

Zdroj: MFČR

Nové8.8.2022 10:34 | Tento finanční zpravodaj obsahuje Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění.
Aktualitu připravila Jana

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :