Aktuality

FILTR        Zdroj      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 658Následující

Návrh nařízení vlády o poskytování příspěvku v době částečné práce (kurzarbeit)

Zdroj: Aplikace O/dok

Novédnes v 08:58 | Dne 7. 7. 2021 jsme zveřejnili novelu zákona o zaměstnanosti – kurzarbeit (zákon č. 248/2021 Sb.). Od července 2021 se stal kurzarbeit součástí zákona o zaměstnanosti. Uvedli jsme, že právní úprava je v ustanoveních § 120a až 120f zákona. Pravidla čerpání příspěvku jsou tedy stanovena v zákoně o zaměstnanosti. Podle § 120b zákona musí být příspěvek nejprve aktivován, aby jej bylo možné čerpat.
Ministerstvo práce a sociálních věcí odeslalo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády (naleznete v příloze), které by pro firmy v případě nedostatku plynu spustilo možnost čerpat státní příspěvek na zaměstnance.
Aktualitu připravila Dáša

Dotaz – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Plnění ohlašovací povinnosti vlastníka nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba

Zdroj: MFČR

Novédnes v 08:12 | Ministerstvo financí odpovídá na dotaz: Je vlastník nemovité věci pro řádné splnění ohlašovací povinnosti povinen zjišťovat, zda jsou v jeho nemovité věci přihlášeny fyzické osoby?
Aktualitu připravila Dáša

Pozor na nutnost sdělit správci daně úmysl stát se plátcem (při obratu 1–2 mil. Kč) – zákon č. 366/2022 Sb.

Zdroj: Finanční správa

Novédnes v 08:09 | Upozorňujeme naše čtenáře, že v Informaci k novele zákona s účinností od 1. 1. 2023 Finanční správa na stranách 2–3 podrobně rozepisuje pravidla pro přechodné období, že pokud chtějí podnikatelé s obratem 1–2 miliony Kč být plátci DPH, tak musí tuto okolnost písemně sdělit správci daně například takto: „Na základě podané přihlášky k registraci ze dne …. potvrzuji správci daně v návaznosti na novelizované znění zákona o DPH (čl. II přechodná ustanovení) úmysl stát se plátcem daně z titulu překročení obratu (§ 6 zákona o DPH).“ Jinak se plátcem daná osoba nestane.
Aktualitu připravila Dáša

Vzor Žádosti o zrušení registrace DPH podle přechodných ustanovení zákona č. 366/2022 Sb.

Zdroj: Finanční správa

Nové5.12.2022 12:23 | Dnes našim čtenářům přinášíme v příloze vzor Žádosti o zrušení registrace. Vyplnění této Žádosti je jiné jen v důvodu zrušení registrace. Pokud je registrace zrušena z důvodu, že obrat přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč, stačí uvést do důvodu zrušení "Bod 8 přechodných ustanovení zákona" a je to :-).
Aktualitu připravila Dáša

Provozní doba na finančních úřadech během vánočních svátků

Zdroj: Finanční správa

Nové5.12.2022 12:05 | Většina pracovišť finančních úřadů nebude mít ke konci letošního roku a mezi svátky omezený provoz a úřední hodiny. Již tradičně budou přes vánoční svátky uzavřeny jen daňové pokladny a pracoviště v optimalizovaném režimu 2+2. Tato pracoviště naleznete v druhé příloze této aktuality.
Aktualitu připravila Dáša

Daňový balíček 2023 vyšel ve Sbírce zákonů – zákon č. 366/2022 Sb.

Zdroj: MV ČR

Nové2.12.2022 10:47 | Zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přináší mj. navýšení limitu pro registraci k DPH a rovněž limitu pro využívání paušální daně. Novela rovněž zavádí daň z neočekávaných zisků, tzv. "windfall tax". Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10 která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení a která se týkají registrace k DPH.
Aktualitu připravila Jana

Informace k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022)

Zdroj: Finanční správa

Nové2.12.2022 10:11 | V příloze naleznete velmi důležitou Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 - tedy pravidla pro přechodné období v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství. Upozorňujeme, že přechodná ustanovení nabydou účinnosti již 3. 12. 2022, tj. dnem následujícím po dni vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů. Účelem této informace je poskytnout základní přehled o problematice této speciální úpravy. Informaci naleznete v první příloze a v druhé příloze je vložena tisková zpráva, která tuto informaci provází.
Aktualitu připravila Dáša

Komora daňových poradců vyhlašuje 1. 12. za „Den daňového poradenství“

Zdroj: Komora daňových poradců ČR

Nové1.12.2022 15:15 | Dne 1. 12. v roce 1992 nabyl účinnosti zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Od tohoto data se v roce 1992 začaly odvíjet všechny praktické aktivity, které vyústily v ustavení Komory daňových poradců ČR a vznik samostatné profese daňových poradců. Symbolicky tak Komora přesně po třiceti letech vyhlašuje 1. 12. za Den daňového poradenství a startuje tímto dnem oslavy 30letého výročí od vzniku této profese. Více si můžete přečíst v tiskové zprávě v příloze.
Aktualitu připravila Jana

Soudní dvůr EU rozhodl o neplatnosti jednoho z ustanovení směrnice proti praní peněz

Zdroj: curia.europa.eu – Soudní dvůr EU

Nové1.12.2022 09:07 | Soudní dvůr EU rozhodl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí být informace o skutečných majitelích společností zapsaných v rejstříku na území členských států vždy k dispozici jakékoli osobě z široké veřejnosti, je neplatné. Podrobnosti se dočtete v tiskové zprávě a v rozsudku v příloze.
Aktualitu připravila Jana

Cenový věstník č. 22/2022

Zdroj: MFČR

Nové1.12.2022 07:55 | Nový cenový věstník obsahuje Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 11. dodatek.
Aktualitu připravila Dáša

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :