Aktuality

FILTR        Zdroj      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 5Následující

Metodický pokyn k vyhlášce č. 419/2001 Sb. o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu - ve znění novely

Zdroj: MFČR

20.12.2022 08:55 | Jedná se o metodickou podporu MF ČR pro kraje, obce a DSO. Ze strany Ministerstva financí tak budou požadovány pouze významné údaje, které nejsou součástí finančních výkazů (výkaz FIN 2-12 M) a účetních záznamů (účetní závěrka a případně pomocný analytický přehled), které dotčené subjekty v současné době předávají do CSÚIS. Nově je také vymezen způsob předávání
údajů, kdy již nebude využíván dosavadní způsob předávání prostřednictvím datové schránky ve formátu PDF, ale dotčené subjekty budou předávat údaje prostřednictvím CSÚIS, jako je tomu v případě výkazu FIN 2-12 M. Obce a DSO budou předávat údaje přímo do CSÚIS, nebo prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území se obec nachází nebo na jehož území má DSO sídlo. Konkrétní způsob předávání a termíny stanoví krajský úřad svým pokynem.
Aktualitu připravila Dáša

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Zdroj: MFČR

29.11.2022 09:09 | Upozorňujeme na změnu v přílohách Metodiky výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa. Opět vše našim čtenářům vkládáme do přílohy.
Aktualitu připravila Dáša

Zjednodušená evidence dotací – metodické informace pro poskytovatele dotací

Zdroj: MFČR

19.9.2022 08:33 | Cílem zavedení zjednodušené evidence je rozšíření rozpočtového systému o chybějící informace o dotacích tak, aby Ministerstvo financí mohlo disponovat uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. V příloze této aktuality naleznete metodické informace včetně prezentace ze školení.
Aktualitu připravila Dáša

Stanovisko MF ke SberBank pro účetní jednotky k účetnímu a rozpočtovému zachycení

Zdroj: MFČR

25.7.2022 10:25 | Ministerstvo financí zveřejnilo stanovisko k účetnímu a rozpočtovému zachycení některých skutečností souvisejících s problematikou SberBank CZ, a.s. v případě některých vybraných účetních jednotek. Toto stanovislo naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Pomoc Ukrajině – rozpočtové zachycení (platnost od 1. července 2022)

Zdroj: MFČR

15.7.2022 07:57 | Ministerstvo financí zveřejňuje metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině. Tento metodický postup naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 3/2022

Zdroj: Účetní Portál

14.7.2022 10:45 | Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,
přinášíme Vám prázdninový měsíčník pro veřejnou správu.
Přemýšlím, zda jej vůbec čtete takto vytištěný nebo si jej prohlížíte, pokud zaujme, přímo na počítači, tabletu nebo snad telefonu.

Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu...

Zdroj: MFČR

28.6.2022 07:37 | Vyhlášku č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, účinnou ode dne 1. 7. 2022 a aktualizované vzory výkazů po této novele vyhlášky naleznete v příloze této aktuality .
Aktualitu připravila Dáša

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 3. 2022

Zdroj: MFČR

31.5.2022 10:22 | Daňové příjmy krajů a obcí jsou již od minulého roku 2021 negativně ovlivněny zrušením institutu superhrubé mzdy a výplatou kompenzačního bonusu podnikatelům projevující se poklesem inkasa daně z příjmů fyzických osob. Přesto však objem daňových příjmů krajů a obcí překonal objem daňových příjmů z roku 2020, a to zejména v důsledku navýšení podílu krajů a obcí na celostátním hrubém výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní.
Aktualitu připravila Dáša

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021

Zdroj: MFČR

10.5.2022 08:22 | Zpráva, která je pro Vás vložena do přílohy, obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.
Aktualitu připravila Dáša

Rozpočtový informační systém Zjednodušená evidence dotací – technický manuál

Zdroj: MFČR

28.2.2022 11:08 | Tímto doplňujeme předešlou aktualitu o technický manuál, který opět naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :