Aktuality

FILTR        Zdroj      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1234Následující

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021

Zdroj: MFČR

Nové10.5.2022 08:22 | Zpráva, která je pro Vás vložena do přílohy, obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.
Aktualitu připravila Dáša

Rozpočtový informační systém Zjednodušená evidence dotací – technický manuál

Zdroj: MFČR

28.2.2022 11:08 | Tímto doplňujeme předešlou aktualitu o technický manuál, který opět naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Zjednodušená evidence dotací

Zdroj: MFČR

28.2.2022 08:09 | Cílem zavedení zjednodušené evidence je rozšíření rozpočtového systému o chybějící informace o dotacích tak, aby Ministerstvo financí mohlo disponovat uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. Podrobné informace naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 2. 2. 2022)

Zdroj: MFČR

21.2.2022 07:55 | Dne 1. 12. 2021 jsme zveřejnili vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, a následně i Pokyn k postupu podle této vyhlášky. V Pokynu byly provedeny změny, které naleznete v příloze, spolu s poměrně rozsáhlým (193 stran) Doprovodným materiálem k postupu podle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční zpravodaj č. 3/2022

Zdroj: MFČR

21.1.2022 07:55 | Ve Finančním zpravodaji bylo publikováno :
- Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Pokyn č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
- Příloha Pokynu č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně.
Aktualitu připravila Dáša

Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání informací a podnětů na orgány Finanční správy České republiky, verze 2.1

Zdroj: MFČR

14.1.2022 09:19 | Metodika předávání informací a podnětů na finanční úřady je určena primárně subjektům poskytujícím dotace v návaznosti na ustanovení § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel, kteří identifikují podezření na porušení rozpočtové kázně v režimu rozpočtových pravidel.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční zpravodaj č. 2/2022

Zdroj: MFČR

12.1.2022 12:20 | Finanční zpravodaj zveřejnil Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualitu připravila Dáša

Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Zdroj: MFČR

21.12.2021 08:08 | Dne 1. 12. 2021 jsme zveřejnili vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Dne 16. 12. 2021 tuto vyhlášku Ministerstvo financí doplnilo o Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, který naleznete zde v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Novela rozpočtových pravidel - změna ve vedení účtů mimo ČNB

Zdroj: MFČR

21.12.2021 07:57 | V souvislosti s novelou rozpočtových pravidel dochází s účinností od 1. ledna 2022 ve vybraných případech k povinnosti organizačních složek státu a příspěvkových organizací požádat nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Ministerstvo financí o souhlas s pokračováním vedení platebních účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb zřízených před 1. 1. 2022 nebo veškeré prostředky z těchto účtů převést do České národní banky a tyto účty neprodleně zrušit.
Aktualitu připravila Dáša

Ministerstvo financí vydalo metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021

Zdroj: MFČR

9.12.2021 07:54 | Jedná se o metodickou podporu MF k tématu rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualitu připravila Dáša

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :