PODNIKATELSKÁ KONFERENCE 2021 – VOLNÁ MÍSTA V BOHUŇOVICÍCH: 4. – PRÁVĚ SI OBJEDNALI 3 LIDÉ.

Aktuality

FILTR        Zdroj      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   12Následující

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů nabyla účinnosti

Zdroj: MFČR

6.9.2021 08:08 | Upozorňujeme na vyhlášku č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, která nabyla účinnosti 1. 9. 2021. Vyhláška i procentní podíly jednotlivých obcí jsou k nahlédnutí v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Studijní příručka Rozpočtové hospodaření a majetek obcí

Zdroj: MV ČR

24.8.2021 07:55 | V této dnešní aktualitě doplníme včera publikované příručky o další, neméně důležitou. Opět byla zpracována v projektu „Vzdělávání v oblasti finančního řízení
na obcích pro volené zastupitele“.
Aktualitu připravila Dáša

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2020

Zdroj: MFČR

23.6.2021 08:22 | Povinnost oznamovat závažná zjištění vyplývá z § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány Ministerstvo financí nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Za závažné zjištění se považuje
a) zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
b) zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.
Informaci naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020

Zdroj: MFČR

19.5.2021 08:08 | Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020 (dále jen „Zpráva“) je předkládána vládě České republiky v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.
Zprávu naleznete v příloze této aktuality.
Aktualitu připravila Dáša

Výklad ke stravování - § 69 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), změna § 69

Zdroj: MFČR

26.3.2021 07:00 | Ustanovení § 69 rozpočtových pravidel upravuje stravování a stravovací služby v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.
Aktualitu připravila Dáša

Způsob svěření majetku zřizovatele příspěvkové organizaci

Zdroj: MFČR

1.12.2020 15:32 | Hospodaření příspěvkové organizace je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který je zákonem veřejnoprávním. Podle § 27 odst. 2 písm. e) tohoto zákona je povinnou náležitostí zřizovací listiny příspěvkové organizace „vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)“. Svěřený majetek je tak podle uvedeného zákona povinně uveden ve zřizovací listině, resp. v její příloze, a zřizovací listinou je svěřen k hospodaření.

aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Otázky - účetní metody a postupy

Zdroj: MFČR

9.11.2020 09:22 | Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupyAktualitu pro Vás připravila Kateřina

Pronájem obecních bytů a nebytových prostor není podnikatelskou činností

Zdroj: MFČR

9.11.2020 09:16 | Lze pronájem obecních bytů a nebytových prostor vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost?Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 2/2020

Zdroj: Účetní Portál

24.4.2020 13:48 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️
Krásný den milé kolegyně a vážení kolegové,

představujeme Vám naši práci za poslední měsíce pro veřejný sektor, zejména pro obce. Je toho opravdu hodně:
1. Jsou to články, jeden lepší jak druhý a připravujeme další. Články jsou obsahovou náplní pro uživatele balíčku SILVER ucetni-portal.cz.

ČÚS 703 – Transfery – Obce a příspěvkové organizace – 2. část

Zdroj: Účetní Portál

6.12.2019 10:20 | Druhý článek o transferech navazuje na článek první a posouvá nás v problematice dotací dál. Poté, co jsme si v minulém článku odpověděli na výčet otázek, co je a není dotace a co je a není transfer, můžeme přistoupit k účtování.
Je však ještě důležité si vyjasnit, zda je transfer investiční, nebo provozní. Zvládneme spolu i výpočet transferového podílu u investiční dotace. Nebude chybět definice nezpochybnitelného nároku.
A určitě je prima si vše procvičit na konkrétních příkladech.

P.
www.pevacoukova.cz

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :