Aktuality

FILTR        Zdroj      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123Následující

„Je čas připravit se na nové standardy pro řízení kvality“ - 1. díl série IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách

Zdroj: Komora auditorů ČR

10.2.2023 08:48 | Cílem série materiálů IFAC o řízení kvality je poskytnout malým auditorským firmám praktickou podporu při implementaci ISQM 1 a dalších souvisejících standardů a novel.
Aktualitu připravila Dáša

Vyjádření Komory auditorů k navýšení limitů pro povinný audit v ČR

Zdroj: Komora auditorů ČR

7.11.2022 08:35 | Návrh nového zákona o účetnictví obsahuje změnu limitů pro povinný audit, a to ve dvou variantách: v první variantě se navrhuje, aby povinnému auditu podléhaly pouze velké a střední účetní jednotky, podle druhé varianty povinnému auditu mají podléhat i malé účetní jednotky, přičemž stávající limity se mění z 80 na 130 mil. Kč v případě obratu a ze 40 na 65 mil. Kč v případě aktiv.
Komora auditorů se neztotožňuje a nesouhlasí ani s jednou z navrhovaných variant. Více informací naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Jana

Časopis Auditor 3/2022 - IFRS a účetní závěrka a konflikt na Ukrajině

Zdroj: Komora auditorů ČR

19.4.2022 08:54 | Tématem čísla je IFRS a dále obsahuje doporučení Komory auditorů české republiky pro auditory při vydávání zpráv auditora k účetním závěrkám v souvislosti se současnou situací v Ruské federaci, na Ukrajině a v dalších dotčených zemích. Tento text je velmi vhodný pro všechny, kdo sestavují účetní závěrku a tato situace se jich dotýká.
Aktualitu připravila Dáša

Výroční zpráva o činnosti Auditního orgánu za rok 2020

Zdroj: MFČR

8.6.2021 08:54 | Ministerstvo financí – Auditní orgán zveřejňuje svou druhou „Výroční zprávu o činnosti Auditního orgánu za rok 2020“. Stejně jako loni je zpráva určena široké i odborné veřejnosti a je distribuována pouze elektronicky. Publikace obsahuje představení Auditního orgánu, jeho vztah k ostatním subjektům implementační struktury Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů, rozhovor s ředitelem Auditního orgánu a samozřejmě největší část je věnována výsledkům auditů jednotlivých operačních programů implementujících ESI fondy, migrační fondy a finanční mechanismy EHP a Norska za rok 2020.
Aktualitu připravila Dáša

Doporučení Komory auditorů České republiky pro auditory při vydávání zpráv auditora k účetním závěrkám za účetní období končící 31.12.2019 a později v souvislosti s COVID-19 v ČR

Zdroj: Komora auditorů ČR

26.3.2020 09:11 | V souvislosti s aktuální složitou globální situací související s infekcí COVID-19 a v souvislosti s opatřeními přijatými k zamezení jejího šíření, která v různé míře dopadají na všechny účetní jednotky, se značně změnila ekonomická situace a účetní jednotky by tyto významné změny měly reflektovat ve svých účetních závěrkách.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Spis auditora pro provádění zakázky přezkoumání hospodaření

Zdroj: Účetní Portál

11.12.2019 10:47 | Možná jste auditor, který chce přijmout zakázku na „Přezkoumání hospodaření obce“, případně „dobrovolného svazku obcí“. Možná na druhé straně jste obec, která chce více porozumět tomu, co všechno musí auditor splnit při přezkoumání. Možná chcete odejít od přezkoumání krajským úřadem, které je zdarma, a chcete si vyzkoušet práci auditora. Každá obec a dobrovolný svazek obcí jsou oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.
Zákonným předpisem je zde zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Nechte se inspirovat od paní Mgr. Martiny Smetanové, ať jste na jedné nebo druhé straně.
A moje rada? Já, kdybych byla zastupitelem obce, tak bych prosazovala přezkoumání hospodaření od kraje a audit účetní závěrky od auditora. Pak bych získala cenný pocit jistoty, že ve schvalování závěrečného účtu a schvalování účetní závěrky nejsem sama. Zodpovědnost je zodpovědnost.

P.
www.pevacoukova.cz

Písemné prohlášení – přezkoumání hospodaření

Zdroj: Účetní Portál

17.7.2019 14:38 | I při provádění přezkoumání hospodaření je auditor povinen vyžádat si písemné prohlášení. Prohlášení je písemná konfirmace ústních prohlášení, které omezuje možnost vzniku nedorozumění mezi auditorem a přezkoumávanou účetní jednotkou.
Pokud jsou získané informace např. významné, specifické pro danou účetní jednotku apod., vyžádá si auditor jejich písemné potvrzení.
Víte, jak by mělo písemné prohlášení vypadat?
Víte, jak postupovat, když vám účetní jednotka písemné prohlášení nepotvrdí?
To a více se dozvíte v článku paní Martiny Smetanové.

Petra

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zdroj: Účetní Portál

16.4.2019 23:41 | Každá obec je povinna si své hospodaření za uplynulý kalendářní rok nechat přezkoumat. Obec, popř. dobrovolný svazek obcí přezkoumává krajský úřad, anebo auditor/auditorská firma. Výsledkem přezkoumání hospodaření je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přinášíme Vám článek od paní Martiny Smetanové, který vysvětluje základní rozdíly mezi zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanými kontrolory a auditory.

Petra

Stanovisko Ministerstva financí k problematice současného výkonu veřejnosprávní kontroly a pověřence pro ochranu osobních údajů u příspěvkové organizace interním auditorem zřizující organizace

Zdroj: MFČR

30.5.2018 10:00 | Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko ve věci současného výkonu veřejnosprávní kontroly a funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) u zřízených příspěvkových organizací interním auditorem zřizující organizace.

Kateřina

Vzdělávání pro auditory a asistenty auditorů

Zdroj: Účetní Portál

8.12.2017 14:52 | Patříme, jako Účetní Portál a.s. mezi odborné instituce, které odsouhlasil výkonný výbor KAČR.
Splňujeme „Nové podmínky pro započtení účasti na vzdělávacích akcích u jiných odborných institucí do KPV auditorů“ a můžete se u nás v roce 2018 vzdělávat...

Petra

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :