PŘISPĚLI JSME 78476 Kč – DĚKUJEME...

Aktuality

FILTR        Zdroj      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 88Následující

Vedená exekuce k vymožení výživného je nezbytnou podmínkou k přiznání nároku na výplatu náhradního výživného

Zdroj: Exekutorská komora

Nové29.7.2021 09:33 | Dne 22.07.2021 jsme zveřejnili článek paní Růženy Klímové, kde je popsán princip fungování náhradního výživného. Dnes tuto tématiku doplňujeme o informace Exekutorské komory České republiky, které byly nyní zveřejněny a k přečtení je naleznete v příloze .
Aktualitu připravila Dáša

Nejvyšší správní soud dnešním rozsudkem zrušil s odloženou účinností o 3 dny Mimořádné opatření MZ , podle kterého musí lidé nosit respirátory např. v obchodech a MHD

Zdroj: Nejvyšší soud

Nové27.7.2021 16:22 | Soud se pozastavil nad tím, že ministerstvo se opakovaně dopouští ignorace jeho rozhodnutí. Soud uvedl, že příště už by mohl opatření zrušit hned, bez odkladu.
Předseda osmého senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš k tomu uvedl: „V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemický zákon. Přesto tomuto požadavku není ministerstvo schopno dostát.“ Tiskovou zprávu a Rozsudek naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Podnikatelé již mohou žádat o investiční úvěry v programu COVID III

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Nové22.7.2021 08:38 | Podporu ze záručního programu COVID III (Program) budou moci čerpat podnikatelé nově také na projekty investičního charakteru, to znamená např. na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod. Tuto úpravu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Českou bankovní asociací a zástupci komerčních bank. Aktualizovaný program COVID III – Úprava „Invest“ byl 30. června 2021 zveřejněn na webu ČMZRB a MPO.
Aktualitu připravila Dáša

Reakce Exekutorské komory ČR k exekucím obyvatel zasažených tornádem

Zdroj: Exekutorská komora

Nové21.7.2021 08:58 | V médiích se v posledních dnech objevují informace, že jsou v exekucích stovky lidí a domácností, které postihlo tornádo na Moravě. Nelze vyloučit, že se tato přírodní katastrofa dotkla i lidí v exekucích, ale údaje o jejich skutečném počtu nelze ověřit, uvádí na svých stránkách exekutorská komora.
Aktualitu připravila Dáša

Opatření Ministerstva zdravotnictví omezovalo stravovací a ubytovací služby v rozporu se zákonem

Zdroj: Nejvyšší soud

Nové21.7.2021 08:08 | Soud konstatoval nezákonnost dalšího Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
Rozsudek ze dne 1. července 2021 sp. zn. 1 Ao 5/2021 a informaci k němu naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

ÚP ČR nabízí rychlou pomoc obyvatelům obcí postižených povodněmi

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Nové20.7.2021 08:33 | Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku lidem, které v uplynulých dnech zasáhly bleskové povodně. Jedná se zejména o obyvatele obcí v Ústeckém a Libereckém kraji. Poškození mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, a to až do výše 57 900 Kč. Obce zase mohou využít pomoci při odstraňování škod v rámci veřejně prospěšných prací, na které ÚP ČR finančně přispívá.
Podrobnosti se dočtete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb

Zdroj: Sbírka zákonů

Nové19.7.2021 08:55 | Od 10. 7. 2021 je účinná vyhláška č. 263/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002, o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o poměrně dílčí úpravu:
1. V § 11 odst. 2 se za slova „nouzový stav“ vkládají slova „nebo stav nebezpečí“;
2. V § 14 odst. 4 se slova „též jiným“ zrušují a za slova „nouzový stav“ se vkládají slova „nebo stav nebezpečí“.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční analytický úřad vydal návodný vzor Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb. („AML zákon“)

Zdroj: Finanční analytický úřad

Nové19.7.2021 08:22 | Finanční analytický úřad publikoval vzor systému vnitřních zásad pouze jako návod pro povinné osoby podle § 21 AML zákona. Využití tohoto vzoru nezbavuje povinnou osobu povinnosti přizpůsobit svůj systém vnitřních zásad konkrétním podmínkám a typu konkrétní vykonávané činnosti.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 11/2021

Zdroj: MFČR

16.7.2021 09:09 | Výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12. července 2021.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 10/2021

Zdroj: MFČR

16.7.2021 08:22 | Výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021.
Aktualitu připravila Dáša

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace