PŘISPĚLI JSME 88321 Kč – DĚKUJEME...

Aktuality

FILTR        Zdroj      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1Následující

Nová živnost „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ podle ombudsmana legalizuje protiprávní poskytování právních služeb, obrátil se proto na Ústavní soud

Zdroj: ochrance.cz

27.8.2021 08:38 | Zákon o advokacii taxativně vymezuje, kdo je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky, a vylučuje tak možnost poskytování právních služeb jinými než tam uvedenými subjekty.
Aktualitu připravila Dáša

Nařízení vlády umožnilo lidem podnikat ve volné živnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“

Zdroj: Sbírka zákonů

27.8.2021 08:08 | V příloze naleznete nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které způsobilo poprask v advokátní komoře.
Aktualitu připravila Dáša

Nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Sbírka zákonů

28.5.2021 07:54 | Dnes si dovoluji upozornit na okolnost, že došlo k rozšíření obsahové náplně živnosti "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence". Nově je zde zmíněno i používání mezinárodních účetních standardů, práce s podrozvahovými účty nebo například operativní evidence. Zákonodárce poměrně precizně vyjmenoval, co vše je obsahem této živnosti. A dále si dovoluji upozornit, že tento výčet má samozřejmě vliv na plnění pojistných smluv z pojistek účetních.
Aktualitu připravila Dáša

Pro snazší život podnikatelů. MPO a MF představují živnostenský balíček, který má ulevit od nadměrné byrokracie

Zdroj: MFČR

28.8.2019 09:44 | Živnostenský balíček, který usnadní život malým a středním podnikatelům, představili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Jde o desatero záměrů, včetně na ně navazujících konkrétních kroků a jejich termínů, z čehož některé jsou již splněny.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Živnostenské oprávnění půjde vyřídit přes Portál občana

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

20.3.2019 07:59 | Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo do ostrého provozu novou službu, kterou chce pomoci podnikatelům. Budoucím i stávajícím podnikatelům je tak od začátku března umožněno úplné a komfortní elektronické podání ve věcech živnostenského podnikání, tj. mohou ohlásit živnost, oznámit změnu údajů, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění apod.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Musí mít spolek živnostenské oprávnění?

Zdroj: epravo.cz

21.6.2016 08:12 | Přinášíme vám článek od autora Mgr. Jana Mandáta, který byl zveřejněný na internetových stránkách www.epravo.cz. Titulek článku může znít velice paradoxně. O to paradoxnější je, že některé rejstříkové soudy vyžadují při zápisu spolku předložení živnostenského oprávnění, aniž by blíže zkoumaly, zda má spolek v plánu podnikatelskou činnost skutečně provozovat, či nikoliv.

Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9.9.2015 07:49 | Dnem 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), který mění i živnostenský zákon.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

25.4.2014 10:22 | Snížení administrativní zátěže podnikatelů i zvýšení ochrany osobních údajů osob vedených v živnostenském rejstříku

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace