237/09.04.08 - Aplikace energetických daní v případě vrácení produktu na sklad dodavatele

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Ivo Šulc

09.04.2008

237/09.04.08
  1. Výchozí situace – popis problému

 Konečný spotřebitel vrátí zdaněná pevná paliva nebo zemní plyn dodaný jinak, než prostřednictvím plynárenského zařízení (např. plyn v lahvích), dále jen „vybraných produktů“, svému dodavateli např. z důvodu reklamace dodaného vybraného produktu. Dodavatel, osoba, která nabývá vybrané produkty bez daně za účelem jeho dalšího prodeje, přebírá od konečného spotřebitele zdaněný vybraný produkt. Otázkou je, zda-li tyto vrácené vybrané produkty lze skladovat již zdaněné, odděleně od ostatních, nezdaněných vybraných produktů, či je možné nárokovat vrácení daně tak, aby bylo možné skladovat tyto vybrané produkty společně s ostatními nezdaněnými produkty.

  

2.      Analýza problému

 2. Právní rámec

 2.1 Předpisy ČR

 Tuzemské daňové zákony, které upravují zdanění vybraných produktů (zákon č. 261/2007 Sb.), neřeší problematiku vrácení daně u těchto energetických produktů, které byly vráceny zpět dodavateli, který je původně dodal konečnému spotřebiteli a při jejich dodání zdanil daněmi z pevných paliv a daněmi ze zemního plynu. Zákon č. 261/2007 Sb. ve svých částech, které upravují zdanění vybraných produktů, neobsahuje podobnou úpravu, jako je v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zejména v ustanovení § 14.

 

2.2 Předpisy ES

 Směrnice Rady2003/96/ES ze dne 27. října2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

 

Úvod

(27) Touto směrnicí není dotčeno používání příslušných ustanovení směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani a směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, pokud je výrobkem určeným k užití, nabízeným k prodeji nebo používaným jako pohonná hmota či přísada do pohonné hmoty líh, jak je vymezen ve směrnici 92/83/EHS.

 

Naopak ale článek 20 této směrnice vymezuje, že ustanovení směrnice 92/12/EHS o sledování a pohybu se vztahují pouze na konkrétní energetické produkty, kterými ale nejsou právě ony vybrané produkty, které jsou předmětem tohoto rozboru.

  

3.      Navrhované závěry – řešení:

 S ohledem na skutečnost, že zákon č. 261/2007 Sb. tuto problematiku vrácení vybraného produktu dodavateli neřeší, navrhuji přijmout jako možné řešení následující dvě varianty:

 

 Varianta

 Umožnění uplatnění nároku na vrácení již odvedené (zaplacené) daně.

 

Vzhledem k tomu, že zákonná úprava nezakazuje umožnit vrácení této daně v případě, kdy budou zpět naskladněny dodavatelem vybrané produkty, dříve již zdaněné, prokazatelně zdaněné, je možné tuto variantu připustit. Navíc tuto variantu podporuje i tiskopis daňového přiznání k dani a jeho pokyny k vyplnění přiznání. Tiskopis daňového přiznání v I. Oddíle obsahuje sloupec č. 6 - Daň (k vrácení) a to včetně návaznosti na oddíl II. přiznání. Následně bude dodavatel skladovat tyto vybrané produkty bez daně. Jejich následné dodání bude zakládat novou povinnost daň přiznat a zaplatit (§ 5 zákona).

 

Varianta

 Umožnění skladovat zdaněné vybrané produkty odděleně od vybraných produktů nezdaněných.

 

S ohledem na ustanovení zákona, zejména §18 a§ 19 je možné připustit i II. variantu. V případě převzetí zdaněných vybraných produktů zpět na sklad je nutné zajistit skladování těchto vybraných produktů odděleně od produktu, které jsou naskladněny bez daně. Současně je nutné zajistit prokazatelnou evidenci všech, zdaněných i nezdaněných vybraných produktů ve skladě osoby oprávněné skladovat vybrané produkty bez daně. Následný prodej, dodání těchto zdaněných vybraných produktů dodavatelem, již nezakládá vznik nové povinnosti daň přiznat a zaplatit.

 

Po projednání příspěvku v rámci Koordinačního výboru doporučujeme příspěvek spolu se stanoviskem Ministerstva financí ČR vhodným způsobem publikovat.

 

 

Stanovisko Ministerstva financí:

 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, stanovuje, že v případě dodání energetických produktů konečnému spotřebiteli na daňovém území ČR vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Tato povinnost však nevzniká, pokud osoba, která nabyla zdaněné energetické produkty, dodá tyto jinému subjektu.

Pokud je konečnému spotřebiteli dodán zdaněný zemní plyn jinak než prostřednictvím plynárenského zařízení nebo zdaněná pevná paliva a tyto energetické produkty jsou konečným spotřebitelem vráceny dodavateli (např. z důvodu reklamace), nepovažuje se vrácení těchto energetických produktů za jejich opětovné dodání dodavateli, ale za zrušení dodání energetických produktů.

V případě zrušení dodání zdaněných pevných paliv nebo zemního plynu dodaného jinak, než prostřednictvím plynárenského zařízení, lze provést opravu původního daňového dokladu. Pokud bude původní daňový doklad opraven v jiném zdaňovacím období než ve kterém byl vydán, bude oprava uvedena v dodatečném daňové přiznání na nižší daň z plynu nebo daň z pevných paliv.

Pro opravu tohoto daňového dokladu lze přiměřeně využít i doklad vydaný podle § 43 zákona o DPH, pokud bude obsahovat také náležitosti podle § 17 částí45 a46 zákona. Takto lze postupovat ve lhůtě 6 měsíců, ve které lze podat dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost. Opravy dokladů v souvislosti se zrušením dodání zdaněných energetických produktů je možno provádět pouze ve lhůtě, ve které je možno podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě zrušení dodání zdaněných pevných paliv nebo zemního plynu dodaného jinak, než prostřednictvím plynárenského zařízení, může být, na základě dodatečného daňového přiznání, dodavateli vrácena zaplacená daň, pokud budou dodavatelem tyto prokazatelně zdaněné energetické produkty odebrány zpět od konečného spotřebitele. MF se proto v tomto smyslu může ztotožnit se závěrem I. předkladatele.

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace