Komentář k dani z přidané hodnoty 2018

Autorský tým

Autorský tým Účetního Portálu

Pěva

Ing. Pěva Čouková

auditor, daňový poradce více informací
1429 příspěvků

Účetní Portál

Účetní Portál

Provozovatel Účetního portálu Účetní Portál a.s. V Drahách 39 Bohuňovice, PSČ 78314 IČ: 05314674 DIČ CZ05314674 více informací
59 příspěvků

Petra

Ing. Petra Slavkovská

daňový poradce, asistent auditora více informací
5 příspěvků

Naši autoři

Ivana

Ing. Ivana Pilařová

auditor, daňový poradce více informací
206 příspěvků

Růžena

Ing. Růžena Klímová

specialista na mzdy více informací
165 příspěvků

Olga

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

daňový poradce - specialista na DPH více informací
163 příspěvků

Vladimír

Ing. Vladimír Zdražil

Autor anglických článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další. více informací
104 příspěvků

Zuzana

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

daňový poradce více informací
73 příspěvků

Marie

JUDr. Marie Salačová

Uznávaná specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací. více informací
66 příspěvků

Lenka

Ing. Bc. Lenka Zábojová

daňový poradce č. 4684, lektorka a specialistka na problematiku obcí a příspěvkových organizací více informací
62 příspěvků

Milan

Ing. Milan Lošťák

odborník na zdaňování mezd více informací
53 příspěvků

Jana

Ing. Jana Skálová Ph.D.

auditor, daňový poradce více informací
52 příspěvků

Zdeněk

Mgr. Zdeněk Schmied

odborník na pracovněprávní problematiku více informací
44 příspěvků

Jana

Ing. Jana Procházková

zaměstnanec Generálního finančního ředitelství, lektor více informací
33 příspěvků

Olga

Ing. Olga Krchovová

daňový poradce více informací
29 příspěvků

Tomáš

Tomáš Líbal

účetní poradce více informací
29 příspěvků

Jan

Mgr. Jan Šafránek

advokát bnt attorneys-at-law s.r.o. více informací
26 příspěvků

Věra

Ing. Věra Engelmannová

GFŘ, přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce Trojdaň více informací
24 příspěvků

Ivo

Ing. Ivo Šulc

daňový poradce č. osvědčení 10 více informací
20 příspěvků

Eva

Mgr. Eva Svěrčinová

ředitelka pobočky ÚP pro Prahu 6, specialista na oblast zaměstnanosti více informací
19 příspěvků

Marek

Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010 více informací
18 příspěvků

Tomáš

Ing. Tomáš Hajdušek

daňový poradce, č. osvědčení 1381 více informací
17 příspěvků

Otakar

Ing. Otakar Machala QUD

Daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR více informací
17 příspěvků

Jana

Ing. Jana Tepperová Ph.D.

katedra veřejných financí VŠE v Praze, spolupracuje s Ministerstvem financí na sloučení výběru daní a pojistného více informací
16 příspěvků

Radka

Ing. Mgr. Radka Loja

auditorka, lektorka, certifikovaná koučka více informací
16 příspěvků

Pavel

Ing. Pavel Běhounek

daňový poradce více informací
14 příspěvků

Alice

Ing. Alice Šrámková FCCA

účetní expert, oblast IFRS více informací
14 příspěvků

Jana

Jana Dorčáková

metodik důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ více informací
13 příspěvků

Hana

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

auditorka, metodik účetnictví, lektorka více informací
11 příspěvků

Libor

Dipl. Ing. Libor Volf

daňový poradce č. osv. 3650 více informací
11 příspěvků

Aleš

plk. Mgr. Aleš Hrubý

Vedoucí oddělení - Odbor pátrání - Generální ředitelství cel ČR více informací
10 příspěvků

Eva

Ing. Eva Sedláková

Pracuje na oddělení daně z příjmu fyzických osob Ministerstva financí, spoluautorka zákona. více informací
10 příspěvků

Lubomír

Ing. Lubomír Harna

auditor, účetní expert více informací
9 příspěvků

Petr

Mgr. Petr Kieler

vedoucí právního odboru Oblastního inspektorátu pro hlavní město Prahu více informací
9 příspěvků

Jan

JUDr. Jan Přib

odborný referent oddělení sociální legislativy MPSV ČR více informací
9 příspěvků

Blanka

Bc. Blanka Marková

daňový poradce, člen sekce DPFO více informací
9 příspěvků

Martin

Bc. Martin Mikuš

odborník na silniční daň více informací
9 příspěvků

Ladislav

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.

auditor, člen Rady KAČR, vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE více informací
8 příspěvků

Adam

Mgr. Adam Tošovský

advokát, autor Publikace Agenturní zaměstnávání v praxi více informací
8 příspěvků

Jaroslav

JUDr. Jaroslav Stádník

vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu pro hlavní město Prahu více informací
8 příspěvků

Dalimila

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Specialistka v daňové oblasti, ale také instruktorka jógy a diplomovaná absolventka univerzity Guangming v Pekingu, tradiční čínské medicíny. více informací
8 příspěvků

Lucie

JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M.

advokátka v advokátní kanceláři bnt – pravda & partner, s.r.o. vědecká pracovnice Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy více informací
7 příspěvků

Jiří

Ing. Jiří Slavkovský

daňový poradce více informací
7 příspěvků

Mária

Judr. Ing. Mária Andraščíková

právník, ekonom, odborník pro legislativní zpracování zákona o zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky více informací
7 příspěvků

Ivana

Ing. Ivana Netoušková

specialistka pro účetnictví neziskových organizací více informací
7 příspěvků

Eva

JUDr. Eva Dobrovolná

asistentka soudce Nejvyššího soudu více informací
7 příspěvků

Josef

JUDr. Josef Nejedlý

právník, odborník v oblasti ochrany osobních údajů, který se této oblasti věnuje řadu let více informací
6 příspěvků

Ivo

Ing. Ivo Šesták

Vedoucí vymáhacího útvaru Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. více informací
6 příspěvků

Jaroslav

Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

daňový poradce ev. č. 04448 více informací
5 příspěvků

Lola

Mgr. Lola Laštovičková

spolupracující advokát bnt attorneys-at-law s.r.o více informací
5 příspěvků

Martin

Ing. Martin Gorčík

metodik daně z příjmu právnických osob více informací
4 příspěvků

Eva

Ing. Eva Nedorostková

vedoucí pracovnice daňové správy v Brně - lektorka více informací
4 příspěvků

Bohumil

Ing. Bohumil Holuša

Vedoucí vymáhacího útvaru Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. více informací
4 příspěvků

Marek

Ing. Marek Piech

Daňový poradce, člen prezidia KDP ČR, více informací
4 příspěvků

Lenka

Ing. Lenka Rajnošková Černá

Vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob Finančního úřadu pro Olomoucký kraj více informací
4 příspěvků

Olga

Bc. Olga Lošťáková , DiS., M.A.

Lektorka a certifikovaná koučka více informací
4 příspěvků

Dagmar

Ing. Dagmar Fitříková

daňový poradce - specialista na DPH více informací
3 příspěvků

Miroslav

JUDr. Miroslav Kubánek

Právník a odborník ve státní správě. více informací
3 příspěvků

Alena

Alena Klenot

Světově uznávaná vizážistka. více informací
3 příspěvků

Lucie

Mgr. Lucie Demeterová

advokátka více informací
3 příspěvků

Luděk

Ing. Luděk Tesař

ekonom více informací
3 příspěvků

Kateřina

Mgr. Kateřina Hakrová

advokátní koncipientka více informací
3 příspěvků

Lucie

Ing. Lucie Rytířová, LL.M.

daňová poradkyně zaměřující se na zdanění fyzických osob, včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění více informací
2 příspěvků

Daniel

Daniel Horad

auditor a daňový poradce více informací
2 příspěvků

Petr

Ing. Petr Vácha

Člen Výkonného výboru KAČR, předseda Výboru pro účetní výkaznictví KAČR, Prokurista a auditor firmy Ernst & Young Audit, s.r.o. více informací
2 příspěvků

Ivan

Ing. Ivan Tomší

MPSV ČR více informací
1 příspěvků

Jana

RNDr. Jana Schlöglová

Garantem oddělením mezd a personalistiky ve firmě Fučík & partneři, s.r.o. . více informací
1 příspěvků

Jaroslav

JUDr. Jaroslav Stránský Ph.D.

Lektor pracovního práva, vysokoškolský pedagog, lektor on-line Mzdového účetnictví Účetního Portálu více informací
1 příspěvků

Gabriela

Mgr. Gabriela Machová

pracuje na pozici advokátního koncipienta, zaměřuje se zejména na oblast soukromého práva, a to práva občanského, obchodního a práva nemovitostí. více informací
1 příspěvků

Danuše

Ing. Danuše Prokůpková

specialistka na audit a účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových orgánizací a neziskových organizací více informací
1 příspěvků

Eva

Ing. Eva Váchová

Pracovník Generálního finančního ředitelství, Sekce metodiky a výkonu daní, Pracoviště FÚ pro Královéhradecký kraj více informací
1 příspěvků

Lada

Mgr. Lada Šupčíková

Vedoucí odboru sociálního pojištění pro Okresní správu sociálního zabezpečení Ostrava. Lektorka mzdových konferencí pořádaných Účetním Portálem. více informací
1 příspěvků

Petra

Petra Veselská DiS.

Vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění OSSZ Olomouc. více informací
1 příspěvků

Klára

Ing. Klára Honzíková

Auditorka ve společnosti Fučík & partneři se zaměřením na audity individuálních i konsolidovaných účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS/US GAAP. více informací
1 příspěvků

Petr

Ing. Petr Kout CSc.

daňový poradce více informací
1 příspěvků

Štěpán

Mgr. Štěpán Ciprýn

advokát více informací
1 příspěvků

Tereza

Tereza Plačková

Právnická fakulta UK, právní asistentka v advokátní kanceláři více informací
1 příspěvků

Jana

Mgr. Jana Pattynová LL.M.

partnerka advokátní kanceláře více informací
1 příspěvků

Romana

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

Advokát více informací
1 příspěvků

Marta

Ing. Marta Ženíšková

MPSV ČR odbornice v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a OSVČ více informací
0 příspěvků

Kateřina

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D.

Je docentkou občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. více informací
0 příspěvků

Barbora

Mgr. Barbora Bubeníčková

FÚ pro Olomoucký kraj, ředitelka finančního úřadu více informací
0 příspěvků

Simona

Ing. Simona Pacáková

daňová poradkyně č. osv. 439 více informací
0 příspěvků

Dnes je Ne 18. 11. 2018, svátek má Romana
Diskuze

Založení s.r.o.

8.11.2018 09:51

Dobrý den, Chtêl bych založit účetní firmu s tím, že mám účetní s cca 15-ti letou praxí. Můj dotaz je, … více

Vývoz vzorků na testování a DPH

7.11.2018 12:20

Dobrý den, reklamovali jsme zboží u dodavatele a ten nám za něj poslal náhradu. Tímto byla vlastní reklamace vyřešena. … více

Vklad osobního majetku do podnikání

26.10.2018 18:43

Mají mezi sebou sepsanou smlouvu, že souhlasí s využíváním objektu k podnikání a opravami atd. více

GDPR

 

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace