Autorský tým

Autorský tým Účetního Portálu

Pěva

Ing. Pěva Čouková

zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ® majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald ® auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 zkušební komisařka KDP ČR® členka Výkonného výboru KA ČR® Daňař roku 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ více informací
3026 příspěvků

Petra

Ing. Petra Slavkovská

daňový poradce, asistent auditora více informací
5 příspěvků

Naši autoři

Jana

Ing. Jana Procházková

zaměstnanec Generálního finančního ředitelství, lektor více informací
607 příspěvků

Olga

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

daňový poradce – specialista na DPH více informací
591 příspěvků

Růžena

Ing. Růžena Klímová

specialista na mzdy více informací
448 příspěvků

Ivana

Ing. Ivana Pilařová

auditor, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR více informací
355 příspěvků

Olga

Ing. Olga Krchovová

daňový poradce více informací
255 příspěvků

Vladimír

Ing. Vladimír Zdražil

Autor anglických článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další. více informací
211 příspěvků

Zuzana

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

daňový poradce více informací
207 příspěvků

Marie

JUDr. Marie Salačová

Uznávaná specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací. více informací
157 příspěvků

Milan

Ing. Milan Lošťák

odborník na zdaňování mezd více informací
139 příspěvků

Martin

Bc. Martin Mikuš

odborník na silniční daň více informací
117 příspěvků

Marek

Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010 více informací
91 příspěvků

Zdeněk

Mgr. Zdeněk Schmied

odborník na pracovněprávní problematiku více informací
84 příspěvků

Lenka

Ing. Bc. Lenka Zábojová

daňový poradce č. 4684, lektorka a specialistka na problematiku obcí a příspěvkových organizací více informací
75 příspěvků

Tomáš

Ing. Tomáš Stejskal

ředitel odboru sociálního pojištění OSSZ Olomouc, specialista na důchodové pojištění a evidenční listy, lektor kurzu MZDOVÝ SPECIALISTA, spoluautor knihy Průvodce mzdovou problematikou a článků u nás na Účetním Portálu více informací
75 příspěvků

Otakar

Ing. Otakar Machala QUD

Daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR více informací
67 příspěvků

Ivan

Mgr. Ivan Rota , LL.M., MBA

daňový poradce č. 5682 ve společnosti DK Rota s.r.o., specializace na fyzické osoby, AML, ESM a profesní otázky více informací
54 příspěvků

Naděžda

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

ředitelka odboru spotřebních daní GŘC více informací
49 příspěvků

Eva

Mgr. Eva Svěrčinová

ředitelka pobočky ÚP pro Prahu 6, specialista na oblast zaměstnanosti více informací
46 příspěvků

Jiří

Ing. Jiří Klíma

Daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR. více informací
45 příspěvků

Věra

Ing. Věra Engelmannová

GFŘ, přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce Trojdaň více informací
36 příspěvků

Ladislav

JUDr. Ladislav Jouza

advokát více informací
34 příspěvků

Eva

Ing. Eva Nedorostková

vedoucí pracovnice daňové správy v Brně - lektorka více informací
33 příspěvků

Jan

Mgr. Jan Šafránek

advokát více informací
32 příspěvků

Tomáš

Tomáš Líbal

účetní poradce více informací
29 příspěvků

Simona

Ing. Simona Pacáková

daňová poradkyně č. osv. 439 více informací
29 příspěvků

Tomáš

Ing. Tomáš Hajdušek

daňový poradce, č. osvědčení 1381 vedoucí sekce správy daní a poplatků KDP ČR více informací
25 příspěvků

Václav

Mgr. Václav Pikal

metodik daně z příjmů fyzických osob a daně silniční více informací
25 příspěvků

Ivo

Ing. Ivo Šulc

daňový poradce č. osvědčení 10 více informací
23 příspěvků

Libor

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Účetní expert pro oblast IFRS a konsolidací více informací
21 příspěvků

Matěj

Ing. Matěj Nešleha

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR více informací
21 příspěvků

Eva

Ing. Eva Sedláková

Pracuje na oddělení daně z příjmu fyzických osob Ministerstva financí, spoluautorka zákona. více informací
19 příspěvků

Lucie

Ing. Lucie Rytířová, LL.M.

daňová poradkyně zaměřující se na zdanění fyzických osob, včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění více informací
18 příspěvků

Igor

Ing. Igor Pantůček

Daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, lektor řady vysokých škol a vzdělávacích agentur, specializuje se na daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, silniční daň a další více informací
18 příspěvků

Alice

Ing. Alice Šrámková FCCA

Účetní expert pro oblast IFRS a konsolidací více informací
16 příspěvků

Radka

Ing. Mgr. Radka Loja

auditorka, lektorka, certifikovaná koučka více informací
16 příspěvků

Jana

Jana Dorčáková

metodik důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ více informací
16 příspěvků

Michal

JUDr. Michal Jantoš

právník více informací
16 příspěvků

Václav

Mgr. Václav Těžký

vedoucí oddělení legislativního a organizačního odboru právního a organizačního Krajského úřadu Moravskoslezského kraje více informací
16 příspěvků

Barbora

Mgr. Barbora Bortlíková

FÚ pro Olomoucký kraj, ředitelka finančního úřadu, členka zkušební komise pro kvalifikační a rozdílové zkoušky daňových poradců více informací
15 příspěvků

Pavel

Ing. Pavel Běhounek

daňový poradce více informací
14 příspěvků

Martina

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Autork článků pro veřejný sektor. více informací
14 příspěvků

Michael

JUDr. Michael Košnar

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí... více informací
14 příspěvků

Ladislav

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

prezident Komory auditorů ČR, auditor, děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze více informací
13 příspěvků

Blanka

Bc. Blanka Marková

Daňový poradce více informací
13 příspěvků

Adam

Mgr. Adam Tošovský

advokát, autor Publikace Agenturní zaměstnávání v praxi více informací
12 příspěvků

Hana

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

auditorka, metodik účetnictví, lektorka více informací
12 příspěvků

Ivo

Ing. Ivo Šesták

Vedoucí vymáhacího útvaru Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. více informací
12 příspěvků

Jitka

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. je právní specialistkou na veřejnou správu a životní prostředí. více informací
12 příspěvků

Libor

Dipl. Ing. Libor Volf

daňový poradce č. osv. 3650 více informací
11 příspěvků

Aleš

plk. Mgr. Aleš Hrubý

Vedoucí oddělení - Odbor pátrání - Generální ředitelství cel ČR více informací
10 příspěvků

Lubomír

Ing. Lubomír Harna

auditor, účetní expert více informací
9 příspěvků

Eva

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

asistentka soudce Nejvyššího soudu více informací
9 příspěvků

Marek

Ing. Marek Piech

Daňový poradce, člen prezidia KDP ČR, více informací
9 příspěvků

Martin

Ing. Martin Bortlík

Od roku 2020 působí ve skupině APOGEO, kam nastoupil na pozici Tax Policy & Controversy Manager. více informací
8 příspěvků

Jaroslav

Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

daňový poradce ev. č. 04448 více informací
8 příspěvků

Pavel

Ing. Pavel Lampa

daňový poradce ev.č. 564, odborník na nevýdělečné (neziskové) organizace více informací
8 příspěvků

Dalimila

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Specialistka v daňové oblasti, ale také instruktorka jógy a diplomovaná absolventka univerzity Guangming v Pekingu, tradiční čínské medicíny. více informací
8 příspěvků

Miroslav

JUDr. Miroslav Kubánek

Právník a odborník ve státní správě. více informací
8 příspěvků

Daniel

Ing. Daniel Horad

auditor a daňový poradce více informací
8 příspěvků

Lucie

JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M.

advokátka v advokátní kanceláři bnt – pravda & partner, s.r.o. vědecká pracovnice Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy více informací
7 příspěvků

Jiří

Ing. Jiří Slavkovský

daňový poradce více informací
7 příspěvků

Ivana

Ing. Ivana Netoušková

specialistka pro účetnictví neziskových organizací více informací
7 příspěvků

Pavlína

Ing. Pavlína Žukovská

daňová poradkyně více informací
7 příspěvků

Monika

Ing. Monika Holušová

daňová poradkyně č. osvědčení 5325, člen Odborného kolegia sekce neziskové organizace, specialistka na obce a příspěvkové organizace více informací
7 příspěvků

Jiří

Prof.Ing. Jiří Strouhal Ph.D.

Profesor více informací
7 příspěvků

Jiří

Ing. Jiří Vychopeň

daňový poradce více informací
7 příspěvků

Roman

Ing. Roman Landgráf

Samostatný a nezávislý daňový poradce od roku 1995. Specializuje se zejména na zastupování podnikatelských subjektů v daňových sporech (daňové kontroly, odvolání, žaloby) se správcem daně. Věnuje se též lektorské a publikační činnosti. více informací
7 příspěvků

Lola

Mgr. Lola Laštovičková

spolupracující advokát bnt attorneys-at-law s.r.o více informací
6 příspěvků

Karel

JUDr. Karel Alexa Ph.D.

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru - Oddělení metodiky správy daní více informací
6 příspěvků

Dagmar

Ing. Dagmar Fitříková

daňový poradce - specialista na DPH více informací
5 příspěvků

Jaroslav

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Lektor pracovního práva, vysokoškolský pedagog, lektor on-line Mzdového účetnictví Účetního Portálu více informací
5 příspěvků

Luděk

Ing. Luděk Tesař

ekonom více informací
5 příspěvků

Bohumil

Ing. Bohumil Holuša

Vedoucí vymáhacího útvaru Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. více informací
4 příspěvků

Karel

Ing. Karel Smetana

auditor, daňový poradce, soudní znalec v oboru ekonomika, certifikovaný/bilanční účetní, IFRS specialista, majitel úspěšné účetní, daňové a auditorské kanceláře SM Data a.s. více informací
4 příspěvků

Lenka

Ing. Lenka Rajnošková Černá

Vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob Finančního úřadu pro Olomoucký kraj více informací
4 příspěvků

Olga

Bc. Olga Lošťáková , DiS., M.A.

Lektorka a certifikovaná koučka více informací
4 příspěvků

Petr

Ing. Petr Kout CSc.

daňový poradce více informací
4 příspěvků

Tomáš

Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

lektor, autor knihy Pohřebnictví (Linde Praha, 2013) více informací
4 příspěvků

Anna

Mgr. Anna Bednářová

Vystudovala právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze a od roku 2013 působila jako ředitelka odboru veřejných zakázek a právních služeb na Generálním finančním ředitelství. více informací
4 příspěvků

Lucie

Mgr. Lucie Demeterová

advokátka více informací
3 příspěvků

Kateřina

Mgr. Kateřina Hakrová

advokátní koncipientka více informací
3 příspěvků

Michal

Ing. Michal Svoboda Ph.D.

spoluautor závazných právních předpisů v oblasti účetnictví pro organizace veřejného sektoru, odborný asistent na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze více informací
3 příspěvků

Petr

Ing. Petr Vácha

Člen Výkonného výboru KAČR, předseda Výboru pro účetní výkaznictví KAČR, Prokurista a auditor firmy Ernst & Young Audit, s.r.o. více informací
2 příspěvků

Antonín

Ing. Antonín Daněk

Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. více informací
2 příspěvků

Petr

Ing. Bc. Petr Kameník

Spoluautor komentáře "Živnostenský zákon a zákon o živnostenských úřadech" a "Tabulky a informace pro daně a podnikání - část Živnostenské podnikání"... více informací
2 příspěvků

Gabriela

Mgr. Gabriela Machová

pracuje na pozici advokátního koncipienta, zaměřuje se zejména na oblast soukromého práva, a to práva občanského, obchodního a práva nemovitostí. více informací
1 příspěvků

Renata

MTrainDev. Renata Angelo

Renata je zakladatelkou tří společností a spoluzakladatelkou neziskové organizace. PRO FIRMY zajišťuje ucelené korporátní vzdělávání, netradiční teambuildingy i exotické incentivní zájezdy. více informací
1 příspěvků

Danuše

Ing. Danuše Prokůpková

specialistka na audit a účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových orgánizací a neziskových organizací více informací
1 příspěvků

Ing. Eva Váchová

Pracovník Generálního finančního ředitelství, Sekce metodiky a výkonu daní, Pracoviště FÚ pro Královéhradecký kraj více informací
1 příspěvků

Kateřina

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D.

Je docentkou občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. více informací
1 příspěvků

Klára

Ing. Klára Honzíková

Auditorka ve společnosti Fučík & partneři se zaměřením na audity individuálních i konsolidovaných účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS/US GAAP. více informací
1 příspěvků

Štěpán

Mgr. Štěpán Ciprýn

advokát více informací
1 příspěvků

Tereza

Tereza Plačková

Právnická fakulta UK, právní asistentka v advokátní kanceláři více informací
1 příspěvků

Jana

Mgr. Jana Pattynová LL.M.

partnerka advokátní kanceláře více informací
1 příspěvků

Petr

Mgr. Petr Bouda

právník více informací
1 příspěvků

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o. více informací
1 příspěvků

Anežka

Mgr. Anežka Malasková

vedoucí oddělení OSVČ na OSSZ Olomouc více informací
1 příspěvků

Milan

MVDr. Milan Vodička

Daňový poradce více informací
0 příspěvků

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :