Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 1. část

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

 • Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 1. část (PDF, 185 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková

Nepřehlédněte! 16.12.2013 10:44

Ing. Pěva Čouková
V první části článku věnovaného sestavení účetní závěrky 2013 pro podnikatele se Ing. Pěva Čouková věnuje tomu, co to vlastně účetní závěrka je, způsobům sestavování účetní závěrky, nejdůležitějším zásadám při sestavování účetní závěrky, harmonogramu prací na účetní závěrce a dále z přípravných prací inventarizaci majetku a závazků, kurzovým rozdílům, polhůtním pohledávkám a opravným položkám, účetním i daňovým.

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Příklady

PLATÍ pro rok 2013

Nezbytná legislativa – vše v platném znění:

 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen ZÚ)
 • vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška“),
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků je vyhláškou určenou vybraným účetním jednotkám – inspirace i pro podnikatele. 
 • zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP)
 • zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen ZOR)
 • zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (dále jen OZ)
 • zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník (dále jen ObchZ)
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)
 • zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenční zákon  (dále jen IZ)

1.     Co je to účetní závěrka?

1.1. Zákon o účetnictví vymezuje § 18 odst. 1 ZÚ účetní závěrku jako nedílný celek, kterou tvoří:

a) rozvaha

b) výkaz zisku a ztráty

c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3, až 5 (účetní metody) a § 19 odst. 5 (následné události); příloha obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů.

Účetní závěrka může zahrnovat:

 • výkaz o peněžních tocích
 • přehled o změnách vlastního kapitálu

Zákon nenařizuje povinnost těchto výkazů, přesto by tyto výkazy měly být podle mého názoru povinnou součástí účetní závěrky, zejména u auditovaných účetních jednotek. Informace v nich obsažené jinde nenajdeme.

Vyhláška pro podnikatele stanoví další povinnosti k sestavení účetní závěrky (§ 1):

 • rozsah a způsob sestavování účetní závěrky
 • uspořádání, označování a obsahové vymezení rozvahy
 • uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztráty
 • uspořádání a obsahové vymezení ...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte bezplatnou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace
1