Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 2. část

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

  • Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 2. část (PDF, 262.3 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

Nepřehlédněte! 6.1.2014 07:24

Ing. Pěva Čouková
V druhé části článku pojednávájící o účetní závěrce podnikatelů roku 2013 se Ing. Pěva Čouková věnuje:
- časovému rozlišení,
- tvorbě, případně zrušení rezerv,
- odpisům dlouhodobého majetku,
- chybám minulých let,
- přecenění majetkových podílů,
- sestavení daňového přiznání,
- odložené dani.

PLATÍ pro rok 2013

…pokračování článku ze dne 16.12.2013

 

3.4 Časové rozlišení

Jedna z významných účetních zásad je obvykle označována jako „akruální princip“ neboli nezávislost jednotlivých účetních období (Accrual basis) a vychází z § 3/1 ZÚ a uvádí, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí.

Je tedy významné, účtovat skutečnosti, které jsou předmětem ve věcné a časové souvislosti a náklady a výnosy, a to veškeré bez ohledu na okamžik zaplacení. To je rozdíl mezi například daňovou evidencí, protože to je princip příjmů a výdajů v návaznosti na pohyb peněz – cash flow.

Cílem správně vedeného účetnictví tedy je, aby žádný náklad a výnos nechyběl. Problém je, že nemáme v českém účetnictví definovaný nikde náklad ani výnos stejně jako například chybí definice aktiv a pasiv. Zákonodárce zřejmě předpokládá, že jsme se narodili se znalostí těchto termínů.

Můžeme si vypůjčit definici z IFRS, které uvádějí, že výnos je uznán až v okamžiku, kdy je realizován – zasloužen. Tento okamžik lze charakterizovat tím, že účetní jednotka má jistý nárok na úhradu za prodané zboží či výkony – služby.  Výnos není možno zachytit dříve. Stejnou pomůcku lze použít na náklady. Lze využít podstatného z definice, musí být jistý nárok – naše předpisy uvádí v některých případech tzv. nevyvratitelný nárok. Prolíná se to s definicí aktiva a pasiva a také s definicí závazku podle NOZ - § 1763, který v sobě zahrnuje jak pohledávku (aktivum) tak dluh (pasivum) dříve označovaný jako závazek.

ČÚS 019 – Náklady výnosy nám dává možnost výjimky, a to v bodě 6.4., kde uvádí, že časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li:

a) o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření,

b) o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy, za předpokladu, že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.

U bodu a) je nutno si uvědomit, že si musíme ve vnitřní směrnici pro účetnictví stanovit, co je pro nás nevýznamná částka, a to absolutně např. 1 tis. Kč/kus nebo % v návaznosti na celkové náklady, podle mne lze vymezit i výčtem např. kalendáře na následující rok a podobně. Je však nutno významnou položku hodnotit souhrnně tj. tisíc kusů za 1 tis. Kč je již 100 tisíc. Kč.

U bodu b) je vhodné pamatovat na skutečnost, že je zde uvedeno „výdaj“, tedy myšleno stejná částka za určitý účetní případ. V okamžiku, kdy se částka změní nebo výdaj zcela zruší, mohou vznikat problémy. Navíc je to jen pro nevýrazné ovlivnění věcné a časové souvislosti. Osobně doporučuji se této problematice tzv. „nerozlišování nákladů či výnosů“ věnovat ve vnitřní směrnici pro účetnictví a nebude problém.

Pokyn GFŘ č. D-6 - uplatňování zákona o daních z příjmů v části věnované § 23 odst. 2 ZDP uvádí, že nevýznamné a pravidelně se opakující...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :