Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 3. část

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

 • Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 3. část (PDF, 155.3 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

Nepřehlédněte! 15.1.2014 07:08

Ing. Pěva Čouková
V poslední části pojednávájící o účetní závěrce se autorka věnuje následným událostem spojeným s účetní závěrkou, tj. Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, povinnému auditu, výroční zprávě, zveřejňování. Dále je také v článku poukázáno na nejčastější nesprávnosti při sestavování účetní závěrky.

PLATÍ pro rok 2013

…pokračování článku ze dne 16. 12. 2013 a 6. 1. 2014

5. Následné události

5.1. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Účetní jednotka musí sestavit nejpozději do 31. 3. 2014 zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle „starého obchodního zákoníku“, protože závěrka je sestavena k 31. 12. 2013, kdy nové rekodifikační zákony ještě neplatí. To je názor většiny právníků a odborníků.

Písemná zpráva o vztazích …

 (§66a odst. 9 ObchZ)

musí obsahovat

 • jaké smlouvy byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými osobami; zda z těchto smluv nebo opatření vznikla ovládané osobě újma, zda byla tato újma v účetním období uhrazena, anebo zda byla uzavřena smlouva o této úhradě;
 • jinéprávní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob
 • všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou; jejich výhody a nevýhody
 • bylo-li ovládanou osobou poskytnuto plnění, je nutno uvést, jaké bylo poskytnuto protiplnění,

 

tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu (§ 21 ZÚ)

 • dozorčí rada či jiný obdobný orgán přezkoumá zprávu podle výše uvedeného a o přezkoumání zprávy informuje valnou hromadu, popřípadě jiné obdobné shromáždění či schůzi členů ovládané osoby a seznámí je se svým stanoviskem.
 • pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, je auditor povinen ověřit i správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích…
 • každý společník má právo požádat soud, aby jmenoval znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a to do jednoho roku ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení o uložení výroční zprávy do sbírky listin, jinak toto právo zaniká za předpokladu, že ve zprávě auditora jsou uvedeny výhrady ke zprávě statutárního orgánu,
 • stanovisko dozorčího orgánu nebo obdobného orgánu obsahuje výhrady ke zprávě statutárního orgánu
 • zpráva statutárního orgánu obsahuje informaci o tom, že ovládané osobě v důsledku uzavření smlouvy nebo uskutečnění určitého opatření vznikla újma a že tato újma nebyla ovládající osobou uhrazena, ani nebyla uzavřena dohoda o jejím uhrazení
 • společně a nerozdílně ručí za splnění závazku k náhradě škody osoby, jež jsou statutárním orgánem ovládané osoby nebo jeho členem, jestliže ve zprávě o vztazích neuvedly smlouvy nebo opatření, z nichž vznikla společnosti újma, nebyla-li tato újma nahrazena, nebo nebyla-li uzavřena smlouva o její úhradě; to však neplatí, pokud tyto osoby jednaly na základě řádného usnesení valné hromady nebo schůze členů ovládané osoby.
 • ustanovení o přezkoumání zprávy statutárního orgánu a ustanovení o právu společníka požádat soud o jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích se nepoužijí v případě, kdy ovládající osobou vůči společnosti je její jediný společník, jakož i v případě, kdy ovládajícími osobami vůči společnosti jsou všichni její společníci, kteří jednají ve shodě (§ 66b); v takovém případě se nepoužijí ustanovení o náhradě škody společníkům nebo členům ovládané osoby a o právu společníků nebo členů ovládané osoby podat žalobu o náhradu škody proti ovládající osobě

 

5.2. Audit

Povinný audit § 20 zákona o účetnictví

§ 20 zákona o účetnictví

(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ověřenu účetní závěrku

a) sestavenou v průběhu konkursu, a to ...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :