Webinář: Novela DPH k 1. 4. 2019 - 22.5.2019 - 19:00

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA

Autoři: Ing. Bc. Jaroslav Šobáň , Ing. Pěva Čouková , Ing. Igor Pantůček


  

 Členové od balíčku GOLD mají celý videoseminář,prokliky na naše přehledy a prezentaci ZDARMA.

 

 

První přiznání k DPH po novele zákona v tzv. „daňovém balíčku změn“ je za dveřmi…

  

Jste připraveni?

Máte otázky k rozsáhlé novele?
Zůstaly Vám v hlavě nejasnosti?
Neuniklo Vám něco u Vašeho klienta?

  

Mám pro Vás překvapení, tentokrát bude hostem webináře muž.

A ne jeden, hned dva.

Oba problematikou DPH žijí.

  

Kteří pánové?

Ing. Igor Pantůček
Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

 

Těším se na Vás.

P. 

 

Chtěli byste shlédnout záznam nášeho webinář?

Bude k dispozici v rámci nového online Daňový balíček 2019.

  

Webinář proběhl dne 22. 5. 2019 v 19:00 hod. s Pěvou Čoukovou a hosty.

  

Pěva Čouková

www.pevacoukova.cz

   


Materiály

 • Informace k novelam zakona o DPH 2019 - od balíčku GOLD
 • Změna ZDPH do praxe od 1. 4. 2019 od balíčku GOLD

Komentáře

 • Eva
  Eva

  Dobrý večer, poslouchám Vás z Plzně. Eva

  22.5.2019 21:21
 • dáša
  dáša

  Prosím o potvrzení - dopravce dopraví zboží z Ruska do ČR , účtuje dopravu na spediční firmu(ČR) , tedy nikoli vlastníkovi zboží(též ČR) . Domnívám se správně, že pokud dopravce vyúčtuje dopravu Rusko - Česká republika, je tato účtovaná částka za dopravu z Ruska do Česka osvobozena dle §69 a vůbec nehraje roli, že je účtována spediční firmě nikoli vlastníkovi zboží.Moc děkuji za odpověď

  22.5.2019 18:52
 • Martina
  Martina

  Dobrý den, mám dotaz ohledně vyúčtování zálohy.
  Společnost A přijala v listopadu 2018 zálohu na stavební práce od společnosti B, která byla v té době neplátce, v částce 121 tis. Kč, ze které odvedla 21 tis. Kč DPH.
  V březnu 2019 se společnost B stala plátcem DPH. V červnu dojde k vyúčtování stavebních prací, které budou fakturovány v celkové částce 200 tis. Kč bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Jak se, ale vypořádat s vyúčtování zálohy, ze které bylo DPH odvedeno ve standardním režimu a společnost B si neuplatnila nárok na odpočet, protože v době úhrady zálohy nebyla plátce DPH.
  Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

  22.5.2019 18:43
 • Dáša
  Dáša

  Upřesňuji, že mi jde mimo jiné o novelizovaný § 75 odst. 1: "Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely svých uskutečněných plnění, tak pro jiné účely, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro účely svých uskutečněných plnění. Tím není dotčeno ustanovení § 76" - co vše se rozumí těmi "jinými účely"? Tedy co vše s sebou přinese povinnost poměrování? Děkuji velice

  22.5.2019 17:47
 • Dáša
  Dáša

  Od 1.4. se mění pojetí odpočtu zejména u neziskových organizací - viz úprava uskutečněných plnění, ekonomické činnosti. Jak správně postupovat v tomto případě: Spolek vybírá členské příspěvky, ty nepodléhají DPH, ale jejich hodnota by měla být uváděna jako plnění osvobozené dle § 61 písm. a), protože za ně členové dostávají plnění, je to tak? Zároveň má tržby osvobozené dle § 61 - sportovní činnost (startovné na závody pořádané neziskově i závody pořádané za účelem zisku). A dále má tržby zdaňované, např. pronájem majetku. Také dostává dotace - na pořádání závodů, na pořízení majetku. Jaký bude nárok na odpočet u plnění společných pro různé činnosti, např. pořízení počítače pro účetní? Bude zde i poměrný koeficient, z důvodu, že část nákladů je kryta dotacemi (které ovšem neovlivní krátící koeficient), a jak se bude stanovovat? Krátící koeficient budou dělat nadále (ale teprve po případném poměrování). Vstupuje ekvivalent členských příspěvků do výpočtu krátícího koeficientu?
  V případě, že dostanou dotaci a nebo dar na pořízení dlouhodobého majetku, který budou pronajímat s DPH, musejí pak odpočty z titulu pořízení tohoto majetku a následně z provozních nákladů toho majetku poměrovat? (před novelou to nedělali a přicházelo v úvahu jen krácení, pokud bylo pro zdaňovanou i osvobozenou činnost). A co kdyby dostali dotaci či dar na provoz tohoto majetku, jak by se postupovalo?

  22.5.2019 17:40
 • Dáša
  Dáša

  Prosím o názor na stravenky od 1.4.2019 - stravenkové společnosti tvrdí, že jde o víceúčelový poukaz, protože může být čerpán na položky s různými sazbami - jenže které? Stravování je v 15%, potraviny též. Kdyby se kupovalo něco v sazbě jiné, pak by to nesplnilo podmínky závodního stravování. Snad jedině ty upravené mlýnské výrobky pro celiaky v 10 % (opravdu by to vyhovělo jako závodní stravování?). Dále mají argument, že může být stravenkou placeno u neplátce DPH (nemyslím, že by to mělo mít vliv). Děkuji

  22.5.2019 17:22
 • Edita
  Edita

  Dobrý den, klient si na zahradě rodinného domu postavil sklad zahradní techniky. Jaká sazba DPH se u této stavby uplatní? Lze ji považovat jako příslušenství domu nebo samostatnou stavbu? Rodinný dům má podlahovou plochu 226 m2, sklad má plochu cca 25 m2 a tvoří s domem jeden funkční celek. Děkuji za odpověď

  22.5.2019 16:25
 • Marika
  Marika

  Děkuji za odpověď M.K.

  22.5.2019 12:18
 • Marika
  Marika

  Chtěla jsem se zeptat k vypořádacímu koeficientu. Dle § 76 odst. 6 - dojde-li ke změně hodnoty koeficientu za předcházející kalendářní rok na základě vyměření daně za poslední zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku, je plátce povinen použít novou hodnotu tohoto koeficientu pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši v aktuálním kalendářním roce od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, v němž platební výměr, kterým se vyměřuje daň za poslední zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku, nabyl právní moci.

  Pokud se tedy od některého zdaňovacího období změní zálohový koeficient dle uvedeného odstavce výše, tak se chci zeptat na to, jaký zálohový koeficient se použije u dodatečného přiznání DPH v období, ve kterém bylo řádné přiznání DPH vystavené s původním koeficientem?

  Příklad:
  prosinec 2018 (řádné DPH) = vypořádací koeficient 70 %
  leden 2019 = zálohový koeficient 70 %
  únor 2019 = zálohový koeficient 70 %
  prosinec 2018 (vystaveno dodatečné přiznání DPH) = nově vypočtený vypořádací koeficient 80 %
  březen 2019 = zálohový koeficient 80 %
  leden 2019 (vystaveno dodatečné přiznání DPH) = jako zálohový koeficient se použije: 70%, nebo 80%?

  22.5.2019 12:07
Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace