ČÚS-008-003 - Cenné papíry

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • ČÚS-008-003 řešení (PDF, 73.8 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-008-003 zadání (PDF, 76.6 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

22.8.2012 14:51

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Cenné papíry

PLATÍ pro rok 2012

Příklady

I. Nákup směnky + záměr držet do splatnosti

 

Č.

Text

Částka v Kč

MD

DAL

1.

Společnost nakoupila směnku splatnou za tři měsíce za částku

210 000 Kč o nominální hodnotě 230 000 Kč. Záměr byl držet směnku do splatnosti. Tento záměr byl také dodržen.

210 000

 

 

2.

Naběhlý úrokový výnos

 

 

 

3.

Proplacena nominální hodnota (tělo)

 

 

 

4.

Proplacena nominální hodnota (úrok)

 

 

 

*) úrokový výnos se sleduje na samostatném analytickém účtu u dlužných cenných papírů (ČÚS 014, bod 5.4).

Účetní hospodářský výsledek                         ………………………..

Základ daně                                                    ………………………..

II. Nákup směnky + záměr držet do splatnosti + porušení záměru – prodej

 

Č.

Text

Částka v Kč

MD

DAL

 

1.

Společnost A nakoupila směnku splatnou za tři měsíce za částku 210 000 Kč o nominální hodnotě 230 000 Kč. Záměr byl držet směnku do splatnosti. Směnku však následně prodala přesně v polovině držby (po 45 dnech).

210 000

 

 

2.

Naběhlý úrokový výnos

 

 

 

3.

Prodej směnky – vyřazení směnky z evidence (plášť)

 

 

 

4.

Prodej směnky – vyřazení směnky z evidence (úrok)

 

 

 

5.

Prodej směnky za 250 000 Kč výnos

 

 

 

Účetní hospodářský výsledek                         ……………………

Základ daně                                                    ……………………

Důsledek – není nutno rozpustit celou skupinu dlužných CP držených do splatnosti!

(je sice více než nevýznamná část prodána - ČÚS pro banky 108 odst. 15 písm. d), ale jedná se o prodej uskutečněný do 3 měsíců před splatností).

 

 

 

 

 

III. Nákup směnky + záměr držet do splatnosti + porušení záměru – prodej

Č.

Text

Částka v Kč

MD

DAL

1.

Společnost nakoupila směnku splatnou za tři měsíce za částku 210 000 Kč o nominální hodnotě 230 000 Kč. Záměr byl držet směnku do splatnosti. Směnku však následně prodala přesně v polovině držby (po 45 dnech).

210 000

 

 

2.

Naběhlý úrokový výnos

 

 

 

3.

Prodej směnky – vyřazení směnky z evidence (plášť)

 

 

 

4.

Prodej směnky – vyřazení směnky z evidence (úrok)

 

 

 

5.

Prodej směnky za 200 000 Kč výnos

 

 

 

Účetní hospodářský výsledek                         ……………………              

Základ daně                                                                ……………………

Důsledek – …………………………………………………………………………..

IV - Přijetí směnky k inkasu + záměr držby není znám + následně dojde k prodeji dlužného CP

– směnka k inkasu je diskontovaný cenný papír

Č.

Text

Částka v tis. Kč

MD

DAL

Účetní operace 2010

1.

Pohledávka – počáteční zůstatek 

1 220

311

X

2.

Odběratel zaplatil 1. 11. společnosti tuto pohledávku směnkou, která má nominální hodnotu 1 500 000 Kč. Tato směnka má dobu splatnosti 14 měsíců (280 000/14=20 000/měsíčně).

Zařazení mezi realizovatelné CP – není znám záměr účetní jednotky

 

 

 

3.

Úrok

 

 

 

4.

Přecenění na reálnou hodnotu k rozvahovému dni 1 370 000

 

 

 

Účetní operace 2011

5.

Prodej směnky (tělo)

 

 

 

Prodej směnky (úrok)

 

 

 

Prodej směnky (přecenění na reálnou hodnotu)

 

 

 

Prodej směnky – výnos 1 220 tis. Kč

 

 

 

Účetní hospodářský výsledek v roce prodeje             …………………… Kč

Základ daně v roce prodeje                                        …………………… Kč

§ 27 odst. 7 ZÚ – pokud je oceňováno reálnou hodnotou – nevykazují se úroky samostatně

V. – Nákup dlužného cenného papíru

+ záměr držby není znám + následně dojde k prodeji dlužného CP

– Dlužný cenný papír je kupónový (s kuponem)

 

 

Č.

Text

Částka v tis. Kč

MD

DAL

Účetní operace 2010

1.

1. 12. 2010

Odběratel koupil dlužný cenný papír s kuponem při emisi a zaplatil při emisi jmenovitou hodnotu 1 220 000 Kč.

Tato směnka má dobu splatnosti 14 měsíců a úrok činí za dobu držby Kč 280 000 tedy 20 000 měsíčně).

Zařazení mezi realizovatelné CP – není znám záměr účetní jednotky

 

 

 

2.

31. 12. 2010

Úrokový výnos

 

 

 

3.

31. 12. 2010

Přecenění na reálnou hodnotu k rozvahovému dni 1 370 000

 

 

 

Účetní operace 2011

4.

31. 1. 2011

Úrokový výnos za leden 2011

 

 

 

31. 1. 2011

Prodej směnky (tělo)

 

 

 

31. 1. 2011

Prodej směnky (úrok)

 

 

 

Odúčtování přecenění na reálnou hodnotu

 

 

 

Prodej směnky – výnos 1 220 Kč

 

 

 

Účetní hospodářský výsledek v roce prodeje                        ……………………Kč

Základ daně v roce prodeje                                                   ……………………Kč

 

 

 

ĆÚS 008

 

2.2.3. Změna reálné hodnoty dluhových cenných papírů k obchodování se účtuje podle následujících pravidel:

 

a) snížení jmenovité hodnoty kupónových dluhopisů se zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 - Finanční náklady vykazovaného v položce " K. Náklady z finančního majetku" výkazu zisku a ztráty v druhovém členění, respektive v položce " F. Náklady z finančního majetku" výkazu zisku a ztráty v účelovém členění; její zvýšení ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 - Finanční výnosy vykazovaném v položce " VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku" výkazu zisku a ztráty v druhovém členění, respektive v položce " V. Výnosy z krátkodobého finančního majetku" výkazu zisku a ztráty v účelovém členění souvztažně s příslušným účtem finančního majetku. Nabíhající alikvotní úrokový výnos se účtuje podle bodu 2.4.,

 

b) u diskontovaných cenných papírů je změna v ocenění reálnou hodnotou součástí úrokového výnosu.

 

VI. Přijetí směnky k inkasu

+ záměr držby není znám + následně dojde k přesunu do dlužných CP držených do splatnosti

Účetní hospodářský výsledek = Základ daně

Přesun – lze realizovat, 414 je rozpuštěna k případnému prodeji

 

Č.

Text

Částka v tis. Kč

MD

DAL

Účetní operace 2009

1.

Pohledávka – počáteční zůstatek (2009)

1 220

311

x

2.

Odběratel zaplatil společnosti tuto pohledávku směnkou znějící na nominální hodnotu 1 500 000 Kč. Tato směnka má dobu splatnosti 14 měsíců (280 000/14=20 000/měsíčně).

Zařazení mezi realizovatelné CP – není znám záměr účetní jednotky

 

 

 

3.

Úrokový výnos za jeden měsíc držby

 

 

 

4.

Přecenění na reálnou hodnotu k rozvahovému dni 1 370 000

 

 

 

Účetní operace 2010

5.

Přesun do dlužných CP držených do splatnosti k 1. 1. 2010 (tělo)

 

 

 

Přesun do dlužných CP držených do splatnosti k 1. 1. 2010 (úrok)

 

 

 

6.

Přesun do dlužných CP držených do splatnosti k 1. 1. 2010 (přecenění na reálnou hodnotu)

 

 

 

7.

Přecenění na reálnou hodnotu – rozpuštění

za dobu držby bude rozpouštěno

tj. 130 000/13=10 000/měsíc

12 měsíců x 10 000

ČÚS pro banky 108 bod 16

 

 

 

8.

Úrokový výnos za rok 2010

 

 

 

Účetní operace 2011

9.

Úrokový výnos za poslední měsíc držby

 

 

 

10.

Přecenění na reálnou hodnotu – rozpuštění

za dobu držby bude rozpouštěno

tj. 130 000/13=10 000/měsíc

1 měsíc x 10 000

 

 

 

11.

Proplacena nominální hodnota (tělo)

 

 

 

Proplacena nominální hodnota (úrok)

 

 

 

Účetní hospodářský výsledek ………………………………………………………………………

Základ daně ………………………………………………………………………………………………..

Přesun – lze - nelze

 

 

VII. Nakoupené akcie k obchodování

 

Č.

Text

Částka v Kč

MD

DAL

1.

Nákup akcií na burze se záměrem prodeje do jednoho roku

Za cenu pořízení 2 000 Kč

 

 

 

2.

Poplatky obchodníkovi s cennými papíry ve výši 100 Kč

 

 

 

3.

Akcie zařazeny jako krátkodobé k obchodování

 

 

 

4.

Přecenění na reálnou hodnotu 3 500 Kč k rozvahovému dni

 

 

 

KZ

Konečný zůstatek akcií v reálné hodnotě

 

 

 

Účetní hospodářský výsledek = Základ daně (§ 23 odst. 9 ZDP)

 

VIII. Nákup akcií v EUR k obchodování

 

Č.

Text

Částka v tis. Kč

MD

DAL

1.

Nákup akcií za 1 000 000 EUR - kurz 26 Kč/EUR

 

 

 

 

2.

Přecenění na reálnou hodnotu 1 100 000 EUR

Kurz 25 Kč/EUR včetně zachycení případného kurzového rozdílu

 

 

 

KZ

Konečný zůstatek zahraničních akcií

 

 

 

Účetní hospodářský výsledek = Základ daně (§ 23 odst. 9 ZDP)

 

 

 

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace