Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené (PDF, 334.6 kB)

Autor JUDr. Michael Košnar 

20.5.2022 16:19

JUDr. Michael Košnar
Nová koncepce dovolené účinná od 1. 1. 2021 byla již předmětem řady článků. Na nadcházejících řádcích se tak budeme zabývat poměrně specifickým problémem, a to čerpáním dovolené na žádost zaměstnankyně bezprostředně po skončení mateřské dovolené. Zejména si pak na modelových příkladech ukážeme výpočet dovolené, jež by měla být takto určena k čerpání. Jedná se totiž o častý předmět dotazů ze strany personalistek i samotných zaměstnankyň, čemuž se ani nelze příliš divit, neboť mnohdy opravdu nejde o lehké počítání.

Michael Košnar

PLATÍ pro rok 2022

1. Dovolená v hodinách

Úvodem jen ve stručnosti připomeňme základní parametry „dovolené v hodinách“, tedy nové koncepce dovolené účinné od 1. 1. 2021. Obecnou právní úpravu dovolené najdeme blíže upravenou zejm. v § 211 až § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“). Právo na dovolenou je přitom nově vyjádřeno jako určitý počet hodin dovolené, kdy základní jednotkou při výpočtu dovolené, jejím čerpání a též případném krácení už není pracovní den (směna), nýbrž hodina. Konkrétní počet hodin dovolené, na které zaměstnanci za příslušný kalendářní rok případně vznikne právo, se pak odvíjí od:

 • délky zaměstnancovy stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby ve smyslu § 79 ZP a § 80 ZP (dále jen „TPD“),
 • počtu zaměstnancem odpracovaných celých násobků této TPD v daném kalendářním roce,
 • výměry dovolené zaměstnance.

Lze přitom postupovat podle následujícího univerzálního vzorce:

(výsledek vždy zaokrouhlíme na celé hodiny nahoru)

Pozor, vznik práva na dovolenou je ale podmíněn současným splněním těchto dvou podmínek:

 1. zaměstnanec v daném kalendářním roce odpracoval alespoň 4 celé násobky své TPD,
 2. pracovní poměr zaměstnance k témuž zaměstnavateli v tomto roce nepřetržitě trval po dobu alespoň 28 kalendářních dní.

2. Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené

Podle § 217 odst. 5 ZP platí: Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.“ Toto ustanovení od 1. 1. 2021 nedoznalo změn, avšak bylo zrušeno zvýhodňujícího pravidlo, podle něhož se takto čerpaná dovolená kvůli následnému čerpání rodičovské dovolené nekrátila. V nové úpravě dovolené už obdobnou výjimku nenajdeme, tj. při následném čerpání rodičovské dovolené se zaměstnankyni „normálně“ započítá takto zameškaná doba nejvýše v rozsahu 20násobku TPD. Byť ale čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené částečně ztratilo na své dosavadní výhodnosti, ukazuje se, že zaměstnankyně v praxi dovolenou tímto způsobem nadále často čerpají. Obdrží totiž náhradu mzdy (platu) za dobu čerpání dovolené již po skončení mateřské dovolené. Pro rodinu, která má v tomto období mnohdy zvýšené výdaje a snížené příjmy, může jít o vítané „přilepšení“. Zaměstnankyně navíc v době, kdy jí při čerpání dovolené přísluší náhrada mzdy (platu), může pobírat rodičovský příspěvek (dávka ze systému státní sociální podpory). V některých případech pak výhodnost takovéhoto čerpání dovolené může spočívat v tom, že díky čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou zaměstnankyně splní podmínku odpracování 12násobku TPD, tudíž se jí doba zameškaná při následném čerpání rodičovské dovolené rázem započítá jako výkon práce až v rozsahu 20násobku TPD. To může vést ke značnému navýšení jejího práva na dovolenou oproti situaci, kdy by po skončení mateřské dovolené rovnou nastoupila na rodičovskou dovolenou (viz níže poznámka č. 2 u příkladu č. 2).

 3. Určení rozsahu takto čerpané dovolené

Zaměstnankyně (zaměstnanec) může v žádosti o čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené vymezit, v jakém rozsahu o dovolenou žádá, nebo může požádat bez bližšího určení o čerpání veškeré dovolené. V praxi jednoznačně převažuje druhý z výše uvedených způsobů. V jakém rozsahu by pak měl zaměstnavatel zaměstnankyni dovolenou určit k čerpání, resp. v jakém rozsahu má její žádosti vyhovět?

I. Zaměstnavatel je povinen určit k čerpání veškerou nevyčerpanou dovolenou z předchozích let a dovolenou, na kterou zaměstnankyni vzniklo právo za dosud odpracovaný počet hodin v aktuálním kalendářním roce, tj. počet odpracovaných celých násobků TPD do skončení mateřské dovolené. V této souvislosti připomeňme, že doba zameškaná z důvodu čerpání mateřské dovolené se vždy v plném rozsahu považuje za výkon práce pro účely dovolené [viz § 348 odst. 1 písm. a) ZP].


S přihlédnutím ke smyslu a účelu této úpravy se nicméně lze klonit k tomu, že by zaměstnankyně měla mít možnost čerpat i dovolenou, na kterou jí právo v aktuálním roce s nejvyšší pravděpodobností teprve vznikne!

II. ...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

 • MZDOVÝ SPECIALISTA ONLINE 2022 / unikátní 11denní vzdělávací program / full HD kvalita
  5. 4. 2022 – 27. 5. 2022 | 4. ročník | PRÁVĚ PROBÍHÁ – JEŠTĚ STÍHÁTE!

 VÍTE, ŽE PRO VÁS MÁME ONLINE SEMINÁŘE KE MZDÁM?

  PRO TY, KTEŘÍ MILUJÍ WEBINÁŘE

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149
daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :