Český účetní standard pro podnikatele č. 005 – Opravné položky

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Český účetní standard pro podnikatele č. 005 – Opravné položky (PDF, 702.9 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

14.7.2022 23:48

Ing. Pěva Čouková
Předkládáme Vám další z Pěviných opakovacích prezentací – tentokrát k opravným položkám, která je součástí Daňového specialisty Účetního Portálu. Doplňuje ji několik příkladů, které prakticky vysvětlují vše zde uvedené.

Jana

PLATÍ pro rok 2022

1. Vykazování

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (dále „vyhláška“) – Příloha č. 1

Účet

Účetní operace – tvorba opravné položky

MD

Dal

01x

k dlouhodobému nehmotnému majetku

55x(559)

09x(091)

02x

03x

k dlouhodobému hmotnému majetku

55x (559)

09x (092)

041

k nedokončenému nehmotnému majetku

55x (559)

09x (093)

042

k nedokončenému hmotnému majetku

55x (559)

09x (094)

05x

k poskytnutým zálohám

55x (559)

09x (095)

06x

k finančnímu majetku, který není oceněn reálnou hodnotou

55x (579)

09x (096)

11x

k materiálu

55x (559)

19x (191)

121

k nedokončené výrobě

55x (559)

19x (192)

122

k polotovarům vlastní výroby

55x (559)

19x (193)

123

k výrobkům

55x (559)

19x (194)

124

k zvířatům

55x (559)

19x (195)

132

ke zboží

55x (559)

19x (196)

25x

k majetkovým cenným papírům, které nejsou oceněny reálnou hodnotou

57x (579)

29x (291)

3xx

k pohledávkám

55x (558)

       (559)

39x (391)

Vykazování nákladové položky výkazu zisku a ztráty

§ 24a vyhlášky

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Položka „E. Úpravy hodnot v provozní oblasti“ obsahuje úpravy zohledňující změny v ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásob a pohledávek, ať již je tato změna trvalá (odpisy) nebo dočasná (opravné položky).

§ 31 vyhlášky

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Položka „I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti“ obsahuje náklady související s tvorbou rezerv a opravných položek ve finanční oblasti, o kterých je účtováno na vrub příslušného účtu účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti; obsahuje i snížení těchto nákladů související se snížením nebo zrušením rezerv a opravných položek ve finanční oblasti, o kterém je účtováno ve prospěch tohoto účtu. Tato položka může mít i zápornou hodnotu.

2. Vymezení – ÚČETNĚ

§ 19 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, (dále jen „ZÚ“)

(2) Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne; to platí obdobně i pro všechny účetní záznamy, které se sestavují k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

§ 25 odst. 3 ZÚ

(3) Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.

§ 26 odst. 3 ZÚ

(3) Ustanovení o oceňování podle § 25 odst. 3 vyjadřují

  • rezervy,
  • opravné položky a
  • odpisy majetku.

   Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha   

  • je jasně definována a
  • u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou,
  • ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.

   K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání. Rezervy nesmějí být použity k úpravám hodnot aktiv. Rezervami se dále rozumí jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů.

   Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku; odpisy majetku vyjadřují trvalé snížení jeho hodnoty.

§ 55 vyhlášky

Postup tvorby a použití opravných položek

(k § 4 odst. 8 ZÚ)

(1) Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace majetku. Tyto opravné položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem, například reálnou hodnotou. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek.

(2) Opravné položky lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů a opravná položka se sníží, popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace neprokáže opodstatněnost její výše.

(4) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku.

ČÚS 005 Opravné položky – tvorba a použití

3. Postup tvorby a použití

3.1. Při tvorbě a použití opravných položek se postupuje podle § 55 vyhlášky ve smyslu § 26 odst. 3 ZÚ.

3. Účtování

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

DAŇOVÝ SPECIALISTA ONLINE 2022

unikátní 20denní vzdělávací program / full HD kvalita
PRÁVĚ NATOČENO – IHNED K DISPOZICI / 9. ročník

ÚČTO ACADEMY 2020

unikátní 15denní vzdělávací program / full HD kvalita
ihned k dispozici / 2. ročník


  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Webináři provází Pěva Čouková.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
  • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :