Český účetní standard pro podnikatele č. 015 – Zásoby

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Český účetní standard pro podnikatele č. 015 – Zásoby (PDF, 710.2 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

9.6.2022 20:25

Ing. Pěva Čouková
Zásoby – něco dočista běžného a obvyklého.
V praxi známe a pokud účtujeme firmu se zásobami, máme pocit, že nemůže být problém, který by nás překvapil. Předkládám Vám moji základní opakovací prezentaci k zásobám, která je součástí Daňového specialisty Účetního Portálu. Doprovází ji řada příkladů, které prakticky vysvětlují vše zde uvedené. Co je v praxi často oříšek? Určitě správné ocenění zásob, zejména ke konci roku. Manka a škody, případné nápady na jejich kompenzace. Jak efektivně situaci vyřešit? A správné zveřejňování, to už je pro ty, kteří vědí, že na účetnictví záleží.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

PLATÍ pro rok 2022

1. Vykazování

Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (dále „vyhláška“)

C.I.

Zásoby

Brutto              

Korekce ×
Ocenění pořizovací cena s možností opravné položky

C.I.1

Materiál

112, 119

191

C.I.2

Nedokončená výroba
a polotovary

121, 122

192, 193

C.I.3

Výrobky a zboží

C.I.3.1

Výrobky

123

194

C.I.3.2

Zboží

132, 139

196

C.I.4

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

124

195

C.I.5

Poskytnuté zálohy na zásoby

151, 152, 153

197, 198, 199

2. Vymezení

Český účetní standard pro podnikatele č. 015 – Zásoby (dále jen „ČUS 015“)

5.2. Účty v účtových skupinách

11 – Materiál,

12 – Zásoby vlastní činnosti,

13 – Zboží,

15 – Poskytnuté zálohy na zásoby a

19 – Opravné položky k zásobám

stanoví tak, aby účetní jednotka byla schopna sestavit rozvahu v příslušném členění předepsaném vyhláškou.

§ 9 vyhlášky


¤ Položka „C.I.1. Materiál“ zejména obsahuje

 1. suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,
 2. pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky,
 3. látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky,
 4. náhradní díly včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty,
 5. obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,
 6. další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,
 7. hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory, považované za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách,
 8. pokusná zvířata 12c)

¤ Položka „C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary“ obsahuje

 1. produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty,
 2. odděleně evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

¤ Položka „C.I.3.1. Výrobky“ obsahuje věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

¤ Položka „C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“ obsahuje zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat12d), která nejsou vykazována v položkách:

 • B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
 • C.I.1. Materiál a
 • C.I.3.2. Zboží.

¤ Položka „C.I.3.2. Zboží“ obsahuje movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat12d). Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

Vymezení zvířat – § 9 vyhlášky

3. Oceňování

...


12 c) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších přepisů

12 d) Například § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)


 

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

DAŇOVÝ SPECIALISTA ONLINE 2022

unikátní 20denní vzdělávací program / full HD kvalita
13. 4. 2022 – 23. 6. 2022 / právě probíhá — ještě stíháte! / 9. ročník

ÚČTO ACADEMY 2020

unikátní 15denní vzdělávací program / full HD kvalita
ihned k dispozici / 2. ročník


  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Webináři provází Pěva Čouková.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Příklady

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :