DPH-§073-002 - Chybná sazba daně a výše daně na daňovém dokladu při uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPH-§73-002 - řešení 2015 (PDF, 37.1 kB)

Stáhni prázdný

  • DPH-§73-002 - zadání 2015 (PDF, 41 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová , Ing. Pěva Čouková 

21.2.2015 21:33

Ing. Ivana Pilařová Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Chybná sazba daně a výše daně na daňovém dokladu při uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu

PLATÍ pro rok 2015

Varianta 1A

Plátce přijme doklad se základem daně 100 000 Kč, se sazbou daně 21 % s tím, že správná sazba daně činí 15%.

Postup:

Text

MD

D

Poznámka

Základ daně

100 000

 

 

 

Odpočet DPH

15 000

 

 

 

Chybná DPH

  6 000

 

 

 

Chybná DPH

  6 000

 

 

 

*) daňová uznatelnost nákladu se řídí daňovým osudem základu daně, nebo v případě DPH z hodnoty majetku je nutné zvýšit ocenění majetku.

 

Výše pohledávky a závazku ve výši 6 000 Kč může být řešena kompenzací (321/378), nebo jinak dle dohody obou stran.

 

Varianta 1B

Plátce přijme doklad se základem daně 100 000 Kč, se sazbou daně 15 % s tím, že správná sazba daně činí 21 %

Možný postup:

Text

MD

D

Základ daně

100 000

 

 

Odpočet DPH

 

 

 

 

V případě opravy sazby daně (opravným dokladem), doúčtování zbylého nároku na odpočet

(343/321) k datu obdržení opravného daňového dokladu.

 

§ 73 ZDPH

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

(6) Převyšuje-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, která má být uplatněna podle tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle tohoto zákona. Je-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu nižší, než která má být uplatněna podle tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani uvedené na daňovém dokladu.

 

Pokyn D-22 k § 24 odst. 2 ZDPH

5. Ostatními daněmi podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona jsou také

a) daň z přidané hodnoty, pokud tato daň souvisí s daňovými výdaji a

aa) kterou je povinen plátce daně z přidané hodnoty odvést při změně režimu podle § 79a zákona o DPH v souvislosti se zrušením registrace plátce daně, nebo

ab) na kterou neuplatnil plátce daně nárok na odpočet daně podle zákona o DPH,

b) daň z přidané hodnoty nebo část daně z přidané hodnoty, kterou nemůže plátce daně uplatnit jako odpočet daně podle zákona o DPH,

c) daň z přidané hodnoty a spotřební daň, kterou je plátce daně povinen odvést v souvislosti s organizováním reklamních soutěží a propagačních akcí. 

 

6. Daň z přidané hodnoty uvedená v bodě 5 písm. a) je daňovým výdajem, pokud poplatník nezvýší o tuto daň

a) vstupní cenu hmotného a nehmotného majetku v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví; přitom při zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty postupuje podle tohoto pokynu k § 29 zákona bod 2.,

b) hodnotu zásob, vede-li účetnictví.   Daň z přidané hodnoty je vždy součástí vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku a hodnoty zásob, nemá-li plátce daně nárok na odpočet daně podle zákona o DPH.

 

7. Podle bodů 5 a 6 se postupuje obdobně i v případě úpravy odpočtu daně podle § 78 až 78c zákona o DPH a vyrovnání odpočtu daně podle § 77 zákona o DPH, pokud je snižován nárok na odpočet daně, a to ve zdaňovacím období, kdy o úpravě nebo vyrovnání odpočtu bylo účtováno nebo evidováno v daňové evidenci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :