Chyby a omyly v přiznání právnických osob aneb daňové a nedaňové náklady

Autoři: Ing. Ivana Pilařová 

Datum: 13.05.2020, 09:00 - 14:00 hod.

Cena: 1990 Kč 995 Kč bez DPH


Součást balíčku č. 1 – set 6 online seminářů

Se záznamem tzv. "navěky":

6 vyučovacích hodin (1 hodina - 45 minut) 

1. část - 5. Pravidla paragrafů ZDP, judikáty, § 25 ZDP

✅   1 〉0:00:00 – Úvod

✅   2 〉0:02:48 – Priorita paragrafů - ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ PRAVIDLA

✅   3 〉0:03:28 – § 25 ZDP - první pohled - daňově neuznatelné náklady

✅   4 〉0:04:36 – Příklad - pozvání do divadla v kombinaci s reklamou

✅   5 〉0:08:20 – § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP včetně příkladu

✅   6 〉0:12:26 – § 24 odst. 2 ZDP - druhý pohled

✅   7 〉0:13:10 – Příklad - Odpis pohledávky - § 24 odst. 2 písm. y ZDP

✅   8 〉0:15:22 – § 24 odst. 1 ZDP - třetí pohled - prokazatelné náklady na dosažení, udržení příjmů

✅   9 〉0:19:50 ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ PRAVIDLA

✅   10 〉0:19:53 – 1. pravidlo - zásada časového rozlišení

✅   11 〉0:21:45 – 2. pravidlo - zásada poplatníka

✅   12 〉0:22:25 – 3. pravidlo - § 25 odst. 1 písm. i  ZDP - náklady na výnosy, které  nejsou předmětem daně, nejsou osvobozené, nejsou zdaněné zvláštní srážkou daně

✅   13 〉0:30:15 – Příklad - Cesta na valnou hromadu dceřiné společnosti

✅   14 〉0:31:10 – 4. pravidlo - § 25 odst. 1 písm. zk ZDP - „pravé mateřské společnosti“

✅   15 〉0:32:35 – 5. pravidlo - duplicita

✅   16 〉0:33:37 JUDIKÁTY

✅   17 〉0:35:00 5 Afs 15/2005-227 ze dne 26. 2. 2007 - je-li náklad podle § 24 odst. 2 ZDP, netřeba prokazovat, že slouží k dosažení, udržení příjmů

✅   18 〉0:35:58 2 Afs 44/2003-73 ze dne 1. 4. 2004 - úměra výdajů a příjmů

✅   19 〉3:37:14 8 Afs 19/2010-125 ze dne 2. 3. 2011 - věcná a časová souvislost, nemusí se potkat

✅   20 〉0:39:13 1 Afs 65/2006-90 ze dne 27. 8. 2008 - zdanitelný příjem nevznikne

✅   20 〉0:42:00 2 Afs 46/2012-43 ze dne 12. 12. 2012 - zdanitelný příjem nevznikne

✅   22 〉0:44:35 2 Afs 11/2013-37 ze dne 25. 7. 2013 - prokazatelnost nákladů

✅   23 〉0:46:15 5 Afs 95/2006-80 ze dne 28. 3. 2007 - priorita § 25 odst. 1 ZDP

✅   24 〉0:47:12 – § 25 ZDP - § 24 ZDP konkrétně

✅   25 〉0:47:41 § 25 ZDP - sankce - horizontální (soukromosprávní) - účet 544

✅   26 〉0:51:43 § 25 ZDP - sankce - a vertikální (veřejnoprávní, nesmluvní) - účet 545

✅   27 〉0:55:06 § 25 odst. 1 písm. h) ZDP - benefity - daňová uznatelnost u zaměstnavatele (1), zdanitelnost u zaměstnance (2), pojištění u zaměstnance (3)

✅   28 〉1:01:32 – § 25 odst. 1 písm. k) ZDP - neuznatelné náklady, které slouží potřebám zaměstnanců

✅   29 〉1:05:46 – § 25 odst. 1 písm. - manka a škody včetně definice škody v § 25 odst. 2 ZDP, definice živelní pohroma v § 24 odst. 10 ZDP, odcizení neznámým pachatelem 

✅   30 〉1:18:34 – § 25 ZDP - ztráty z prodeje - pozemky § 24 odst. 2 písm. t) ZDP pohledávky - § 24 odst. 2 písm. y) ZDP

2. část - Ztráty z prodeje majetku, daňové odpisy, členské příspěvky, uznatelnost daní

✅   1 〉00:00:00 – § 24 odst 2 písm. ze) - ztráty z prodeje směnky

✅   2 〉0:00:54 Ztráty z prodeje u hmotného majetku včetně neodpisovatelného majetku

✅   3 〉0:05:23 Ztráty z prodeje zásob

✅   4 〉0:08:02 – Dotaz - daňový doklad vystavený neplátcem - § 108 ZDPH

✅   5 〉0:11:46 Dary, reklamní předměty, obchodní vzorky včetně DPH

✅   6 〉0:21:37 Umělecká díla

✅   7 〉0:23:05 – Restaurování uměleckého díla

✅   8 〉0:26:00 – Pronájem uměleckého díla

✅   9 〉0:27:00 – § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP - výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti

✅   10 〉0:41:32 Odpisy hmotného majetku, účetní, daňové

✅   11 〉0:47:01 – Daňové odpisy - předpoklady, výhrada vlastnického práva (1)

✅   12 〉0:49:59 – Výjimka ze zákazu odpisování, pokud nejsem vlastník - § 28 odst. 3 ZDP - technické zhodnocení  provedené nájemcem (a)

✅   13 〉0:54:23 – Výjimka ze zákazu odpisování, pokud nejsem vlastník - § 28 ost. 4 ZDP - zajišťovací převod vlastnického práva s výpůjčkou (b)

✅   14 〉0:58:33 – Daňové odpisy - předpoklady - provozuschopný stav, záložní majetek (2)

✅   15 〉1:05:20 – § 24 osdst. 2 písm. v) ZDP - shoda účetních a daňových odpisů

✅   16 〉1:07:35 – § 24 odst. 2 ZDP - obecně

✅   17 〉1:10:05 – § 24 odst. 2 písm. d) ZDP - členské příspěvky např. do spolků, do KDP ČR placené zaměstnavatelem, hospodářské komoře

✅   18 〉1:16:10 Daňová uznatelnost daní - daň z příjmů, DPH, např. DPH za znalecký posudek při prodeji dceřiné společnosti, úpravy, vyrovnání odpočtu DPH, DPH z manka, silniční daň, daň z nemovitostí

3. část - Daňový odpis pohledávky, transformace základu daně

✅   1 〉0:00:00 – Dotazy - manažerské vozidlo zaměstnance, příkazní smlouva

✅   2 〉0:07:32 Paušální výdaje na auto

✅   3 〉0:12:19 – § 24 odst. 2 psísm. y) ZDP - odpis pohledávky

✅   4 〉0:14:50 – 24 odst. 2 písm. y) ZDP - pohladávka je kryta daňovou opravnou položkou   

✅   5 〉0:16:58 – 24 odst. 2 písm. y) ZDP - pohladávka není kryta daňovou opravnou položkou   

✅   6 〉0:19:00 – 24 odst. 2 písm. y) ZDP - potřebné VLASTNOSTI pohledávek, které jsou nezbytné pro daňový odpis pohledávky 

✅   7 〉0:26:47 – 24 odst. 2 písm. y) ZDP - potřebné KVALIFIKOVANÉ DŮVODY pohledávek, které jsou nezbytné pro daňový odpis pohledávky, D-22, K § 24 odst. 2, bod 42

✅   8 〉0:32:21 – Příklad - odpis pohledávky kryté i nekryté daňovou opravnou položkou

✅   9 〉0:35:19 Technické zhodnocení majetku na pronajatém majetku, vlastním majetku, „podlimitní“, „nadlimitní“ - velké

✅   10 〉0:39:22 – Transformace  účetního výsledku hospodaření na základ daně

✅   11 〉0:51:52 – Cesta transformace účetního výsledku na základ daně

✅   12 〉0:53:29 – Položky zvyšující účetní výsledek hospodaření 

✅   13 〉1:00:41 – Položky snižující účetní výsledek hospodaření 

✅   14 〉1:10:11 – Dotaz - úroky - právnická osoba zapůjčila fyzické osobě peníze, prominutí závazku

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :