Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 191Následující

Co přináší novela zákoníku práce?

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

6.9.2023 18:35 | Zákoník práce je „právní norma“, která je u nás platná dlouho. Je velmi zastaralá a vytvořená na principech síly a ochrany zaměstnance. S tím, že zaměstnavatelé jsou silní a vše zvládnou.
Nejsou jen velcí, ale jsou i malí zaměstnavatelé. Nelíbí se zejména nevyrovnaný vztah, kdy zaměstnanec může bezdůvodně ukončit pracovní poměr a zaměstnavatel tuto možnost nemá. Misky vah nejsou vyrovnané.
Flexibilita je v podnikání nezbytná.
Novela, která je na spadnutí, cílí z mého pohledu na dohody o provedení práce. Nástroj, který byl příjemný na výpomoci, jednoduchý, nezatěžující obě strany. Při vědomém použití a uvědomění si, že tento nástroj nepřináší v budoucnu jistoty – důchody a také nemocenskou, skvělý nástroj pro jakékoliv podnikání.
Povinnost sestavovat harmonogram směn u dohod o provedení práce je zatěžující a věřím, že poslanecká sněmovna návrh senátu podpoří. O čem návrh je? Pokud obě strany souhlasí, lze se dohodnout jinak.
Odložení účinnosti na 1. 1. 2024 také vítám.
Že nestíháme termín jako republika podle evropských předpisů? Není to poprvé.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Jak se jezdí do nebe?

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

23.8.2023 15:22 | Milá Ivi,
děkujeme za sdílení Tvojí letošní dobrodružné cesty na kolech s Tvým náčelníkem.
Jsi mi celoživotní inspirací, a to jak odbornou – díky Tobě jsem před lety přidala k účetnictví a dani z příjmů i DPH a jsem za to moc ráda, tak tou sportovní… je nekonečná a stále překvapující.
Obdivuji, jak umíš vyměnit přednášky a práci pro klienty za měsíc bytí jen tak v přírodě.
Ze srdce blahopřejeme k Vašemu výkonu a jsme na Váš pyšní…
A foto je neuvěřitelné.
Těšíme se na Tebe.
S respektem, úctou a obdivem
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

V Poslanecké sněmovně je projednáván sněmovní tisk č. 488. Jaké změny obsahuje návrh „konsolidačního balíčku“ v oblasti DPH?

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

11.8.2023 17:04 | Vítám zjednodušení v DPH, dvě sazby jsou určitě lepší než tři. Nekomentuji výši snížené sazby 12 %.
Osvobození knih s nárokem na odpočet je pro mne překvapující a nezvyklé. Týká se i e-booků. Určitě se nás to dotýká i nás na Účetním Portálu, a knihy tím o 10 % zlevní, věřím. Pokud to „nespolkne“ nárůst cen papíru a zdražení z tiskáren.
Odpočet u osobního automobilu bude zastropován na částce 2 miliony Kč bez DPH. Už to tady bylo, nejprve na částce 900 tisíc Kč, později na částce 1,5 milionu Kč. Zdá se, že chtějí státní kasu naplnit zejména neuplatněným odpočtem DPH z automobilu.
Uvidíme, jak to vše dopadne po skončení legislativního procesu.
Momentálně jsme stále v Poslanecké sněmovně, druhé čtení je připraveno od 3. 9. 2023.
V rámci konsolidace veřejných rozpočtů je měněno celkem 62 zákonů.
Ne, opravdu nejsme jako účtaři a daňaři ze změn nadšeni a byli bychom rádi, kdyby se legislativa stabilizovala!
Nicméně to určitě zvládneme… jako už mnohokrát…
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Nový stavební zákon a terminologie

Autor Ing. Jana Kubačková 

Ing. Jana Kubačková

21.7.2023 17:42 | Budeme mít úplně nový stavební zákon, a to č. 283/2021 Sb., ten starý se zcela ruší. Podle čísla ve sbírce (2021) je zřejmé, že dlouho čeká na účinnost, zřejmě z důvodů, abychom se s ním mohli seznámit, nejen my.
Na zákon navazuje zákon č. 284/2021 Sb., který mění řadu doprovodných zákonů. Tam spadá novela zákona o DPH, kterou jsme zmiňovali v předchozím článku a kterou vítáme.
Pokud byste si chtěli udělat průzkum terminologie nového zákona, připravili jsme pro Vás 64 námi vybraných termínů.
Pro DPH nás zajímá termín „rodinný dům“ (39), „bytový dům“ (38). Určitě je dobré znát i další termíny, nás obecně zajímají např. „stavba“ (3), „dočasná stavba“ (5), „změna dokončené stavby“ (6), „budova“ (37) a další.
Možná by bylo prima zavřít oči a představit si, že máme nový zákon o daních z příjmů, přehledný, jasný, srozumitelný..., jako tomu bylo v roce 1993.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Stavební zákon bude platit od 1. 1. 2024 a zákon o DPH přebírá definice

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

20.7.2023 16:54 | Vzpomínáte si na novelu ZDPH k 1. 1. 2021, která stále platí? Začaly významné změny u nemovitých věcí. Konkrétně se tehdy uvedlo, že DPH bude vycházet ze stavu uvedeném na katastrálním úřadu, a to přestože skutečnost mohla být jiná. Znamenalo to pro řadu mých klientů, že nemohli pronajímat s DPH, pokud byl např. v katastru uveden rodinný dům. Absolutně, přestože tam fakticky byty vůbec nebyly. Daňové dopady byly, a ne malé. Přiznám se, že jsem nad tím kroutila hlavou, nejen já. Napadalo mne, že je to na soud.
Protože např. v účetnictví už dávno zvítězilo pravidlo přednosti „obsahu nad formou“ neboli důležitá je skutečnost. I v daňových zákonech se nám to promítá dlouho, např. u daně z nemovitých věcí.
A my jako znalí daňaři jsme to našim klientům prostě aplikovali v praxi. Jak? Vedli jsem klienty ke změně nájemních smluv. Lepší bylo změnit zápis na KÚ, ale to není ze dne na den.
Blýská se na lepší časy – novela DPH doprovázející stavební zákon odkazuje právě na něj, a tím tedy na skutečný stav. Světe, div se. Nemohlo to být rovnou?
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových organizací – 2. část – Souvislost mezi plněními na výstupu a nárokem na odpočet daně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

27.6.2023 22:47 | DPH u neziskových subjektů je „černou dírou“ v účtárnách a daňových kancelářích.
Málokdo jej dobře umí, spíše těch, co to umí dobře je jako šafránu…
Pokud jej chceme umět také, je třeba studovat.
DPH u neziskových subjektů je náročnější než DPH u podnikatelů. Nastupuje rozdělení na činnosti, které má téměř každý tento subjekt, následuje přiřazování přijatých plnění k plněním na výstupu.
A za chyby se platí…pokud vyhodnotíme chybně, má významný dopad v nároku na odpočet DPH.
Trénink odpočtů DPH je nezbytný.
Tak pojďme společně do našeho miniseriálu k DPH neziskových subjektů.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Informace GFŘ k daňovému posouzení poskytovatelů přepravních nebo ubytovacích služeb

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

2.6.2023 22:29 | Informace uvádí již dříve tvrzené, že Booking a Airbnb jsou ubytovací služby.
Nový Pokyn D-59 platný od 1. 1. 2023 pro ZDP upřesnil, že se pro účely zákona za příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) považuje také krátkodobé ubytování, které obvykle zahrnuje např. výměnu ložního prádla, úklid, hygienické prostředky aj., případně je krátkodobé ubytování nabízeno způsobem, který svědčí o zacílení na osoby, které nehledají uspokojení bytové potřeby, ale potřeby přechodného ubytování.
Poskytování ubytování je předmětem DPH a má sazbu 10 % (Příloha 2a CZ-CPA 55 – Ubytovací služby).
Oříškem se pro oblast DPH stává poskytování těchto služeb osobami povinnými k dani – neplátci DPH, částky totiž vstupují do obratu pro DPH.
Často osoby poskytující toto ubytování ani neví, že jsou podnikatelé, tj. pro DPH osoby povinné?!?
Stávají se také tyto osoby povinné k dani osobami identifikovanými, a to ihned (od 1 Kč), pokud využijí jakoukoliv platformu jako službu od osoby neusazené v tuzemsku. Využití těchto služeb je spojeno s povinností odvést DPH bez nároku na odpočet.
U přepravních služeb UBER, BOLT je situace velmi podobná, nicméně je tu obvykle jedna povinnost navíc pro osoby povinné, podle ZDPH právě vzniklé identifikované osoby. Služba se poskytuje obvykle do JČS osobě povinné a zde je nezbytné podat souhrnné hlášení identifikovanou osobou, tzv. „bonzácká povinnost“. Je bez odvodu DPH.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Daňové a účetní novinky jaro 2023 2. část – správa daní, daň z přidané hodnoty, účetnictví

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

1.6.2023 22:33 | Kdo šetří čas, přivítá i 2. díl NOVINEK kolegyně Ivany Pilařové.
Informace kolem povinných datových schránek podnikatelů jsou důležité nejen pro nás, ale i pro naše klienty.
Neoznámili jste osvobozený příjem a hrozí Vám pokuta? Přinášíme info, jak úspěšně sestavit žádost o prominutí pokuty.
S novými lhůtami důležitými pro DPH jsme se už seznámili v článku JUDr. Karla Alexy Nová úprava lhůty u výzvy správce daně k podání následného kontrolního hlášení v případě doručení datovou schránkou od 1. 1. 2023 (https://1url.cz/WuM1r), nicméně opakování v daních a účtu není nikdy dost.
Využíváte OSS při zasílání zboží osobě nepovinné do JČS? Upřesnění v § 8 ZDPH od letošního roku jasné určilo, že je možné uplatnit toto zjednodušené pravidlo jen na zboží, které je odesláno nebo přepraveno z členského státu, ve kterém má osoba, která zboží prodává, sídlo nebo provozovnu.
To a mnoho dalšího, samozřejmě nové závěry koordinačních výborů a nové judikáty…
Doporučuji.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

P.S.
Provázáno s novinkovým seminářem, jehož záznam Vám doporučuji také (https://1url.cz/YryZh).

Nesmyslná rozhodnutí u proplácení zaměstnaneckých benefitů – nepřehlédněte!

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

14.5.2023 09:37 | Pokud poskytujete benefity zaměstnancům a znáte tzv. „chytré dávání“, určitě šetříte peníze firmě a poskytujete zaměstnancům více než při výplatě mzdy.
Pozor však na způsob, jakým poskytujete náhradu za nepeněžitá plnění například za rekreaci, jak hradíte produkty např. z lékárny, případně sportovní aktivity a další.
Přestože můžete mít důkaz v ruce, že zaměstnanec uhradil výdaj „ze svého“ za nákup benefitu, nesmíte mu již částku proplatit. Je pozdě.
Jediný dosud uznávaný způsob je přímá úhrada zaměstnavatelem hotelu, rekreačnímu zařízení, lékárně, sportovní firmě. Bez kompromisu. Vidím to jako byrokracii.
Uvidíme, jak vyhodnotí NSS další rozhodnutí krajského soudu a díky, že se nevzdáváte a jdete další z Vás do odvolání.
Jedině tak můžeme nesmyslné výklady „prolomit“.
Doporučuji přehled našich benefitů neboli tzv. chytrého dávání (https://1url.cz/kry9e), chcete-li si vybrati ten správný benefit.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Pracovní právo a polemika lékařských prohlídek: Zbytečný rituál, nebo nezbytná prevence?

Autor JUDr. Ladislav Jouza 

JUDr. Ladislav Jouza

13.5.2023 22:18 | Lékařské prohlídky – musíme provádět? Můžeme provádět?
Že by nějaká změna? Chystala se, ale vše dopadlo trochu jinak. Přesto v této oblasti od 1. 1. 2023 nějakou úlevu pro zaměstnavatele najdeme.
Byrokracie však pokračuje a před vstupem do zaměstnání musí vstupní prohlídka být STÁLE a VŽDY! Důvod? Ke změně je třeba změnit zákon. Takže tuto změnu k dnešku nemáme. I když půjde o zaměstnance do administrativy tzv. 1. kategorie podle příslušné vyhlášky, nemáme žádnou úlevu před vstupem do zaměstnání.
Že nedodržujete? Mnozí také, nejste sami. Pracovní smlouva je platná a to je důležité i bez provedení této prohlídky. Hrozí Vám pokuta od inspektorátu práce.
Úlevou je – chcete-li novinkou –, že pro 1. kategorii, tu tzv. „administrativní“, nemusíte vyžadovat další periodické prohlídky. Možná o této povinnosti ani nevíte, že byla?? Takže už není…
Novinkou je dále to, že nemusíte mít smluvního lékaře, pokud máte JEN zaměstnance v 1. kategorii (tzv. administrativní bezrizikové) a prohlídku lze provést i u konkrétního obvodního lékaře. Ale opět POZOR na řidiče, práce v noci, opět se Vás novinka netýká…
A jak je to u dohod o provedení práce? Dozvíte se v článku. Mohu prozradit, že u tzv. administrativních pracovníků být nemusí. Opět pozor na mladistvé.
A jak daňově? Pokud uchazeče zaměstnáte, jsou výdaje na zdravotní prohlídky daňově uznatelné podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 ZDP v návaznosti na Pokyn D-59.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :