Články

S BALÍČKEM SILVER ZÍSKÁTE VŠECHNY ČLÁNKY
FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 190Následující

Informace GFŘ k daňovému posouzení poskytovatelů přepravních nebo ubytovacích služeb

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Nové2.6.2023 22:29 | Informace uvádí již dříve tvrzené, že Booking a Airbnb jsou ubytovací služby.
Nový Pokyn D-59 platný od 1. 1. 2023 pro ZDP upřesnil, že se pro účely zákona za příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) považuje také krátkodobé ubytování, které obvykle zahrnuje např. výměnu ložního prádla, úklid, hygienické prostředky aj., případně je krátkodobé ubytování nabízeno způsobem, který svědčí o zacílení na osoby, které nehledají uspokojení bytové potřeby, ale potřeby přechodného ubytování.
Poskytování ubytování je předmětem DPH a má sazbu 10 % (Příloha 2a CZ-CPA 55 – Ubytovací služby).
Oříškem se pro oblast DPH stává poskytování těchto služeb osobami povinnými k dani – neplátci DPH, částky totiž vstupují do obratu pro DPH.
Často osoby poskytující toto ubytování ani neví, že jsou podnikatelé, tj. pro DPH osoby povinné?!?
Stávají se také tyto osoby povinné k dani osobami identifikovanými, a to ihned (od 1 Kč), pokud využijí jakoukoliv platformu jako službu od osoby neusazené v tuzemsku. Využití těchto služeb je spojeno s povinností odvést DPH bez nároku na odpočet.
U přepravních služeb UBER, BOLT je situace velmi podobná, nicméně je tu obvykle jedna povinnost navíc pro osoby povinné, podle ZDPH právě vzniklé identifikované osoby. Služba se poskytuje obvykle do JČS osobě povinné a zde je nezbytné podat souhrnné hlášení identifikovanou osobou, tzv. „bonzácká povinnost“. Je bez odvodu DPH.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Daňové a účetní novinky jaro 2023 2. část – správa daní, daň z přidané hodnoty, účetnictví

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Nové1.6.2023 22:33 | Kdo šetří čas, přivítá i 2. díl NOVINEK kolegyně Ivany Pilařové.
Informace kolem povinných datových schránek podnikatelů jsou důležité nejen pro nás, ale i pro naše klienty.
Neoznámili jste osvobozený příjem a hrozí Vám pokuta? Přinášíme info, jak úspěšně sestavit žádost o prominutí pokuty.
S novými lhůtami důležitými pro DPH jsme se už seznámili v článku JUDr. Karla Alexy Nová úprava lhůty u výzvy správce daně k podání následného kontrolního hlášení v případě doručení datovou schránkou od 1. 1. 2023 (https://1url.cz/WuM1r), nicméně opakování v daních a účtu není nikdy dost.
Využíváte OSS při zasílání zboží osobě nepovinné do JČS? Upřesnění v § 8 ZDPH od letošního roku jasné určilo, že je možné uplatnit toto zjednodušené pravidlo jen na zboží, které je odesláno nebo přepraveno z členského státu, ve kterém má osoba, která zboží prodává, sídlo nebo provozovnu.
To a mnoho dalšího, samozřejmě nové závěry koordinačních výborů a nové judikáty…
Doporučuji.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

P.S.
Provázáno s novinkovým seminářem, jehož záznam Vám doporučuji také (https://1url.cz/YryZh).

Nesmyslná rozhodnutí u proplácení zaměstnaneckých benefitů – nepřehlédněte!

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

14.5.2023 09:37 | Pokud poskytujete benefity zaměstnancům a znáte tzv. „chytré dávání“, určitě šetříte peníze firmě a poskytujete zaměstnancům více než při výplatě mzdy.
Pozor však na způsob, jakým poskytujete náhradu za nepeněžitá plnění například za rekreaci, jak hradíte produkty např. z lékárny, případně sportovní aktivity a další.
Přestože můžete mít důkaz v ruce, že zaměstnanec uhradil výdaj „ze svého“ za nákup benefitu, nesmíte mu již částku proplatit. Je pozdě.
Jediný dosud uznávaný způsob je přímá úhrada zaměstnavatelem hotelu, rekreačnímu zařízení, lékárně, sportovní firmě. Bez kompromisu. Vidím to jako byrokracii.
Uvidíme, jak vyhodnotí NSS další rozhodnutí krajského soudu a díky, že se nevzdáváte a jdete další z Vás do odvolání.
Jedině tak můžeme nesmyslné výklady „prolomit“.
Doporučuji přehled našich benefitů neboli tzv. chytrého dávání (https://1url.cz/kry9e), chcete-li si vybrati ten správný benefit.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Pracovní právo a polemika lékařských prohlídek: Zbytečný rituál, nebo nezbytná prevence?

Autor JUDr. Ladislav Jouza 

JUDr. Ladislav Jouza

13.5.2023 22:18 | Lékařské prohlídky – musíme provádět? Můžeme provádět?
Že by nějaká změna? Chystala se, ale vše dopadlo trochu jinak. Přesto v této oblasti od 1. 1. 2023 nějakou úlevu pro zaměstnavatele najdeme.
Byrokracie však pokračuje a před vstupem do zaměstnání musí vstupní prohlídka být STÁLE a VŽDY! Důvod? Ke změně je třeba změnit zákon. Takže tuto změnu k dnešku nemáme. I když půjde o zaměstnance do administrativy tzv. 1. kategorie podle příslušné vyhlášky, nemáme žádnou úlevu před vstupem do zaměstnání.
Že nedodržujete? Mnozí také, nejste sami. Pracovní smlouva je platná a to je důležité i bez provedení této prohlídky. Hrozí Vám pokuta od inspektorátu práce.
Úlevou je – chcete-li novinkou –, že pro 1. kategorii, tu tzv. „administrativní“, nemusíte vyžadovat další periodické prohlídky. Možná o této povinnosti ani nevíte, že byla?? Takže už není…
Novinkou je dále to, že nemusíte mít smluvního lékaře, pokud máte JEN zaměstnance v 1. kategorii (tzv. administrativní bezrizikové) a prohlídku lze provést i u konkrétního obvodního lékaře. Ale opět POZOR na řidiče, práce v noci, opět se Vás novinka netýká…
A jak je to u dohod o provedení práce? Dozvíte se v článku. Mohu prozradit, že u tzv. administrativních pracovníků být nemusí. Opět pozor na mladistvé.
A jak daňově? Pokud uchazeče zaměstnáte, jsou výdaje na zdravotní prohlídky daňově uznatelné podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 ZDP v návaznosti na Pokyn D-59.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®

Daňové a účetní novinky jaro 2023 – 1. část – Zákon o daních z příjmů

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

12.5.2023 10:17 | Nový pokyn D-59 se zabydlel v našich myslích, a víme, že nahradil pokyn D-22. Známe detaily? Máme nastudováno?
Je to určitě super sepsání názorů finanční správy, ale velmi dlouhé.
Kdo šetří čas, přivítá 1. díl Ivany Pilařové. Vybírám z obsahu:
• Známe magické datum tolik důležité pro daňaře pro změnu ve výši úroků, které je možné uplatnit jako snížení základu daně, pro nové limity u majetku a další?
• Známe nepřímé ujištění tzv. „na papíře“, že můžeme kombinovat u jednoho zaměstnavatele hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, samozřejmě na různé činnosti?
• Víme, kdy je lhůta pro oznámení osvobozených příjmů, pokud nepodáváme daňové přiznání?
A to je jen malý výtah z pokynu a z toho, co je v článku uvedeno.
Významná výkladová změna je u používání znaleckých posudků v návaznosti na oceňovací zákon. Nové informace GFŘ, nové judikáty. A mnohem víc…
Prostě oblíbené NOVINKY Ivany Pilařové na pokračování. Jestli bych se pod informace Ivany podepsala? Ano, podepsala a moc ráda jsem s ní absolvovala Novinkový seminář na Účetním Portálu (https://1url.cz/YryZh).
Kdo chce víc – zveme Vás.
P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Daňové přiznání fyzické osoby za rok 2022 efektivně. Ani kačku navíc

Autor Ing. Ivan Macháček , Ing. Pěva Čouková 

Ing. Ivan Macháček Ing. Pěva Čouková

11.4.2023 07:07 | Opakování, opakování – na detailech záleží – Daňové přiznání fyzických osob 2022.
Pokud zpracováváte přiznání za podnikatele – fyzické osoby, tak duben je váš měsíc. Termín podání je 2. 5. 2023, pokud nevyužijete „odkladu“ daňového poradce.
Znáte úskalí, která se v problematice skrývají?
Příjmy z kryptoměn ani převodu podílu článek sice neřeší, ale najdete tam mnoho informací, které je vhodné nepřehlédnout. U nás na firmě určitě vyhodnocujeme paušály na auta versus skutečnost, určitě se věnujeme všem možným odpočtům a slevám, rozhodně kalkulujeme, jakou vybrat formu odpisování.
A pokud chcete více, fyzické osoby letos na Účetní Portálu kralují – mají svého specialistu (ucetni-portal.cz/specialista-fyzicke-osoby/).
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®

Pozor na změnu výkladu MF ČR k postupu obcí při pronájmu hrobových míst

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

5.3.2023 17:54 | Na konci ledna 2023 zpracovalo MF ČR stanovisko k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených. Toto stanovisko, které má sjednotit dosud nejednotný postup obcí u uvedených služeb a které nahrazuje zastaralý výklad MF ČR z r. 2005, bylo zpracováno pro Svaz měst a obcí ČR.
Olga Hochmannová

Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových organizací – 1. část – Předmět daně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

5.3.2023 15:44 | V menší sérii článků bychom Vás rádi informovali o hlavních zásadách uplatňování DPH u obcí, případně neziskových subjektů obecně. Formát a rozsah článků může zachytit jen vybrané hlavní principy uplatňování DPH u těchto subjektů; popsané principy by měly sloužit pro základní orientaci uživatelů v této problematice, nemohou postihnout veškerou šíři problémů, s nimiž se neziskové subjekty setkávají ve své praxi, neboť mnohé záležitosti je nutné řešit individuálně podle konkrétních okolností, ve složitějších případech i ve spolupráci účetního či ekonoma neziskového subjektu a daňové účetní kanceláře.
Olga Hochmannová

Průměrná mzda zvyšuje v roce 2023 práva a nároky zaměstnanců

Autor JUDr. Ladislav Jouza 

JUDr. Ladislav Jouza

5.3.2023 14:18 | Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje na základě šetření Českého statistického úřadu průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Jak se nová výše průměrné mzdy pro rok 2023 promítá do pracovněprávních předpisů, a tím zvyšuje pracovněprávní nároky zaměstnanců, se dozvíte z článku pana Ladislava Jouzy.
Jana

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů FO za rok 2022

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

5.3.2023 13:45 | V článku se zaměříme na otázku, kdy je fyzická osoba povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 a v jakých možných termínech a kdy poplatník s příjmy ze závislé činnosti nemusí podat daňové přiznání. Dále si uvedeme sankce v případě opožděného podání daňového přiznání a opožděného zaplacení daně z příjmů.
Ivan Macháček

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :