Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   12Následující

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním postižením

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

Audio nahrávka13.2.2019 16:00 | Nezapomeňte, že pátek 15. 2. 2019 je dnem, kdy je zaměstnavatel povinen oznámit plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2018, a to na předepsaném formuláři příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR. Ten stejný den je nutné provést odvod do státního rozpočtu v případě nesplnění povinného podílu.
Na dané téma Vám přinášíme článek od paní Evy Svěrčinové. Jedná se o ukázku z nové knihy Průvodce mzdovou problematikou 2019.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Osoby se zdravotním postižením – plnění povinného podílu

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis Audio nahrávka29.1.2018 13:22 | Paní Renka Klímová napsala článek týkající se plnění povinného podílu, tedy povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Zákonem č. 206/2017 Sb. dochází od roku 2018 k podstatným změnám, které se týkají tohoto povinného podílu. Nejvýznamnější změnou je zavedení elektronické evidence náhradního plnění.

Víte, že oznámení o plnění povinného podílu za rok 2017 je zaměstnavatel povinen nahlásit do 15. 2. 2018 na předepsaném formuláři příslušnému úřadu práce?
Víte, že plnění 4 % podílu zaměstnávat osoby se zdravotním postižením za rok 2017 zůstává beze změny?
Více se dozvíte v článku paní Renky Klímové.

Petra

Změny v plnění povinného podílu po novele zákona o zaměstnanosti - Elektronická evidence náhradního plnění

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

Sdílí Codexis Audio nahrávka26.10.2017 14:00 | S účinností od 1. 10. 2017 dochází díky novele zákona o zaměstnanosti ke změnám v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižním a plnění povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. 

Článek paní Evy Svěrčinové Vám přináší změny, z nichž nejvýznamnější změnou je zavedení elektronické evidence náhradního plnění.

Víte, jaké mají povinnosti dodavatelé náhradního plnění v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti?
Víte, od kterého roku se bude podle novely zákona o zaměstnanosti postupovat?

Petra

Novela zákona o nezaměstnanosti

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

1.6.2017 13:48 | Dne 30. 3. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 93/2017 Sb., kterým se kromě jiného mění zákon o zaměstnanosti. Touto novelou dochází ke zvýšení příspěvku poskytovaného na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Více v příspěvku paní Evy Svěrčinové.
Petra

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním postižením – Povinný podíl za rok 2016

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

Sdílí Codexis Audio nahrávka10.2.2017 10:19 | Nezapomeňte, že zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, uložena povinnost do 15. února 2017 oznámit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za rok 2016 a způsob jeho plnění. Více Vám ke splnění dané povinnosti dopomůže článek paní Evy Svěrčinové.
Petra

Povinný podíl za rok 2015

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

5.2.2016 09:48 | Připomínáme Vám termín 15. 2. 2016, kdy je nutné oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR způsob plnění povinného podílu, pokud máte více jak 25 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Pokud jich máte méně, povinnost se Vás netýká. Více se dočtete v článku paní Evy Svěrčinové.


Povinný podíl 2015 Změny v náhradním plnění (2. část)

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

27.5.2015 08:55 | V první části tohoto článku, jsem čtenáře seznámila se změnami, které se týkají okruhu osob, které jsou pro účely povinného podílu za rok 2015 považovány za osoby se zdravotním postižením. V další, navazující části se zaměřím na změny, které s účinností od 1. 1. 2015 nastaly v tzv. náhradním plnění, tedy v jednom ze tří způsobů, jak povinný podíl naplnit.

Změny v okruhu osob se zdravotním postižením

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

13.4.2015 08:09 | Kdo je od 1.1.2015 považován za osobu se zdravotním postižením?
Právní úpravu obsahuje novelizované ustanovení § 67 zákona o zaměstnanosti, v němž jsou uvedeny čtyři skupiny osob se zdravotním postižením.
Které skupiny to jsou se dozvíme v článku Mgr. Evy Svěrčinové.

Změny ve mzdové účtárně pro rok 2015 - IV. Změny v zákoně č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

11.3.2015 15:34 | S účinností od 1. 1. 2015 dochází zákonem č. 136/2014 Sb. ke změně zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce, a od 1. 8. 2014 ke změně zákona o organizaci a provádění pojistného na sociální zabezpečení.
V této souvislosti Vám přinášíme článek Ing. Růženy Klímové zaměřený na změny, které se týkají zaměstnávání osob se zdravotním postižením s dopadem do naplňování 4% podílu osob se zdravotním postižením.

Povinný podíl za rok 2014

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

20.1.2015 07:15 | Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Plnění povinného podílu za rok 2014, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února 2015.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace