Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1234Následující

Osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

1.12.2020 23:29 | V příspěvku si rozebereme osvobození nejčastějších bezúplatných příjmů od daně z příjmů fyzických osob podle § 4a ZDP, který navazuje v zákonu na § 4 ZDP, ve kterém se v odstavci 1 písmeno zl) uvádí, že od daně jsou osvobozeny rovněž příjmy podle § 4a.

Ivan Macháček

Osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitých a movitých věcí

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

26.10.2020 21:55 | Článek kolegy Ivana Macháčka plní několik rolí:
• opakuje velmi podrobně pravidla osvobození pro fyzickou osobu zejména při pozbytí nemovitých věcí, v závěru článku i movitých věcí,
• rozebírá změnu § 4 ZDP od 1. 1. 2021 – novela ZDP č. č. 386/2020 Sb., kterou přinesl zákon o zrušení daně z nemovitých věcí,
• rozebírá změny v definici bytové potřeby,
• na mnoha praktických příkladech ukazuje vliv přechodných ustanovení k novele zákona.
Opakování je matka moudrosti. Nenechte si ujít… Super článek!!!

Pěva

Tichý společník a daň z příjmů

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

16.10.2020 16:22 | Článků o tichém společenství je jako šafránu… Měli jste v účetnictví klienta někdy tuto formu? Pokud ano, jaký? Peněžitý, to by mohlo být jednoduché. Nepeněžitý? Jak oceníme v účetnictví? Je zde podobnost s vklady do společnosti? Řekla bych, že ani ne. Občanský zákoník ani zákon o korporacích nestanovuje povinnost ocenění vkladu movité věci, ponechává vše na společenské smlouvě. A zákon o daních z příjmů? Ten nějakou úpravu má.
Doporučuji si přečíst článek, je určitě zajímavý a pokud jste tento případ neměli, zítra Vám může přistát na stole.

Krásné dny přeje Pěva

Společnost (dříve sdružení) a daň z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

Audio nahrávka1.9.2020 17:11 | Tématem dnešního článku pana Ivana Macháčka je společnost (dříve „sdružení“) fyzických osob spojených za účelem společného podnikání. Dozvíte se z něj vše podstatné o chodu společnosti, včetně řešení daně z příjmů či daňového odpisování majetku.

Jana

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 4. část (závěr)

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka24.8.2020 10:45 | Tématem čtvrté, závěrečné části seriálu pana Ing. Otakara Machaly je závazné posouzení základu daně stálé provozovny, ale také např. informace pro daňové rezidenty, kteří přijdou v rámci svého podnikání v Česku se zahraničními osobami do styku.

Jana

Daňové řešení zaměstnaneckých akcií a opcí

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

Audio nahrávka5.8.2020 22:05 | V následujícím článku se budeme zabývat možností nabytí zaměstnaneckých akcií za zvýhodněnou cenu a daňovým řešením jejich následného prodeje. S tím souvisí i tzv. opční akciový program a daňové řešení opcí.

Ivan Macháček

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 3. část

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka20.7.2020 12:30 | Třetí díl seriálu od pana Ing. Otakara Machaly nám objasní další nesrovnalosti v oblasti stálých provozoven. Dozvíte se vše ohledně základu daně stálé provozovny.

Lucie

Nové uplatnění odpočtu daňové ztráty podle zákona č. 299/2020 Sb.

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

Audio nahrávka15.7.2020 08:15 | Jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů negativní situace u poplatníků daně z příjmů fyzických i právnických osob v souvislosti s pandemií COVID-19, dochází zákonem č. 299/2020 Sb. k rozšíření možnosti uplatnit stanovenou daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, a to i za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, za které byla daňová ztráta stanovena (tzv. carry loss back). Nejedná se pouze o jednorázové opatření pro řešení stávající ekonomické situace poplatníků, ale jde o vestavěný automatický stabilizátor v zákoně o daních z příjmů použitelný i při budoucích ekonomických propadech poplatníka. Zákon č. 299/2020 Sb. byl zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 115, která byla rozeslána 30. 6. 2020. Účinnost zákona nastává dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, tedy od 1. 7. 2020.

Ivan Macháček

Daňové řešení podílových fondů

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

Audio nahrávka13.7.2020 22:03 | V článku se blíže podíváme na vymezení podílových fondů a uvedeme si příklady některých těchto fondů – ČSOB, Raiffeisenbank a investiční společnost Generali Investments. Následně si ukážeme podmínky pro osvobození příjmů z odkupu podílových fondů a postup zdanění v případě nesplnění podmínek pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob.

Ivan Macháček

Daňové řešení prodeje cenných papírů

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

Audio nahrávka16.6.2020 17:06 | V textu si rozebereme podmínky pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů u fyzické osoby a uvedeme si odlišné řešení zdanění příjmů z prodeje cenných papírů zahrnutých a nezahrnutých v obchodním majetku fyzické osoby.

Ivan Macháček

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace