Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   12Následující

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství a jeho úprava v roce 2020 – 2. část

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

Audio nahrávka6.5.2020 18:20 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Víte, jak správně určit osobu užívající veřejné prostranství, kdo je od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství osvobozen a na co nezapomenout při tvorbě příslušné obecně závazné vyhlášky? Tyto i další informace naleznete v druhé části článku Mgr. Václava Těžkého a JUDr. Michala Jantoše.

Jana

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství a jeho úprava v roce 2020* – 1. část

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

Audio nahrávka2.4.2020 11:30 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Jak správně stanovit, co je veřejné prostranství? Jak se liší zvláštní užívání veřejného prostranství od běžného? Jak určit plochu podléhající zpoplatnění? Odpovědět na tyto otázky Vám pomůže následující článek, který zejména pro vybrané účetní jednotky připravili Mgr. Václav Těžký a JUDr. Michal Jantoš.
S přáním, aby se „užívání veřejného prostranství“ zase brzy stalo běžnou součástí našich životů

Jana

Vymáhání místních poplatků

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

Audio nahrávka18.3.2020 16:27 | Víte, ve kterých případech by ještě měli správci poplatku vymáhat místní poplatky vlastními silami a kdy už je vhodné vymáhání přenechat soudnímu exekutorovi? A co lze dělat v případě, kdy personální situace správce poplatku vymáhání vlastními silami neumožňuje? Tyto i další informace naleznete v následujícím článku autorů Mgr. Václava Těžkého a JUDr. Michala Jantoše.

Jana

Místní poplatek ze psů a jeho úprava v roce 2020 – 2. část

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

4.3.2020 18:30 | Víte, kdo všechno je osvobozen od placení místního poplatku ze psů? Co třeba myslivci, policisté či osoby provádějící výcvik psů pro nevidomé? A víte, na co si dát při přípravě obecně závazné vyhlášky k tomuto místnímu poplatku pozor?
Tyto i další informace naleznete v druhé části článku k místnímu poplatku ze psů od autorů Mgr. Václava Těžkého a JUDr. Michala Jantoše.

Jana

Místní poplatek ze psů a jeho úprava v roce 2020* – 1. část

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

5.2.2020 22:25 | Pro vybrané účetní jednotky zde máme opět článek k místnímu poplatku ze psů, tentokrát v upravené formě a aktualizovaný pro rok 2020. Dnes Vám předkládáme jeho první část. Kromě základních informací o poplatku článek obsahuje i „praktické poznámky“, ze kterých se dozvíte, jak postupovat v různých situacích, do kterých se při správě poplatku můžete dostat.
Může být poplatníkem dítě? Vztahuje se poplatková povinnost i na křížence vlka a psa? Jak postupovat při pochybnostech o stáří psa? A jak stanovit sazbu za druhého a dalšího psa, pokud členové domácnosti prohlásí, že každý je držitelem jen jednoho z nich? Z článku Mgr. Václava Těžkého a JUDr.  Michala Jantoše se to dozvíte.

Jana

Místní poplatek z pobytu a důsledky novely zákona o místních poplatcích k 1. 1. 2020

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

Sdílí Codexis18.12.2019 21:01 | Těm z Vás, kteří mají co dočinění s místními poplatky, jistě neuniklo, že k 1. 1. 2020 nabude účinnosti významná novela zákona o místních poplatcích, jíž se ruší místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a rovněž poplatek z ubytovací kapacity. Tyto poplatky budou nahrazeny novým místním poplatkem z pobytu.
Mám za to, že v článku Mgr. Václava Těžkého a JUDr. Michala Jantoše naleznete odpovědi na většinu otázek, které Vás v souvislosti s jeho zavedením mohou napadnout.

Jana

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a jeho úprava v roce 2019*

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

1.11.2019 12:10 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme další článek týkající se místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše. Tento díl je novou verzí článku o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt představuje tradiční nástroj ke zpoplatnění léčebných či turistických pobytů v obci.
V článku se věnujeme jak základním prvkům tohoto místního poplatku, tak praktickým poznámkám, obecně závazné vyhlášce a chystané novelizaci od 1. 1. 2020.
Víte, kdo má povinnost vést evidenční knihu a jak se správně má vést?
Víte, že by měl být současný místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt podle navrhované úpravy zrušen a nahrazen novým poplatkem z pobytu?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Promíjení místních poplatků*

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

Sdílí Codexis Audio nahrávka23.10.2019 12:05 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme článek týkající se promíjení místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše.
Institut promíjení místních poplatků je institutem výjimečným, avšak v praxi může být velmi užitečným a může správci poplatku umožnit reagovat na nepředvídatelné situace, které mohou nastat.
V článku se věnujeme jak promíjení místních poplatků na základě žádosti podané poplatníkem a na základě hromadného promíjení, tak praktickým poznámkám, které s promíjením místních poplatků souvisí.
Víte, zda lze místní poplatek prominout zpětně?
Víte, zda lze prominout místní poplatek v případě, že má poplatkový subjekt nedoplatky?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Místní poplatek z ubytovací kapacity a jeho úprava v roce 2019*

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

16.10.2019 19:28 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme další článek týkající se místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše. Tento díl se věnuje místnímu poplatku z ubytovací kapacity a jeho úpravě v roce 2019.
Tento místní poplatek z ubytovací kapacity představuje druhý z turistických poplatků, ze kterých může obec získat finanční prostředky z turistického ruchu v obci. Výhodou tohoto poplatku je, že je možné jej zavést v zásadě v kterékoliv obci. Nevýhodou je, že mu podléhá pouze ubytování ve stanovených objektech. Navrhuje se, že uvedený poplatek bude od roku 2020 zrušen a nahrazen poplatkem z pobytu.
V článku se věnujeme jak základním prvkům tohoto místního poplatku, tak praktickým poznámkám, obecně závazné vyhlášce a chystané novelizaci.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Místní poplatek za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí měst a jeho úprava v roce 2019*

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

3.10.2019 20:00 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme další článek týkající se místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše. Tento díl se věnuje místnímu poplatku za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí měst a jeho úpravě v roce 2019.
Tento místní poplatek zavádí obce s cílem regulovat dopravu na území obce a také s cílem navýšení rozpočtu obce.
V článku se věnujeme jak základním prvkům tohoto místního poplatku, tak praktickým poznámkám a obecně závazné vyhlášce.
Víte, že se novelou zákona č. 170/2017 Sb. výrazně navýšila sazba místního poplatku za povolení k vjezdu?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace