Články

S BALÍČKEM SILVER ZÍSKÁTE VŠECHNY ČLÁNKY
FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   12Následující

K metodice přezkoumání hospodaření stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

6.5.2021 22:49 | Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi je, podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o přezkoumání, další oblastí, kterou musí auditor přezkoumat.
Cílem mého příspěvku je snaha metodicky pomoci auditorům při přezkoumání této oblasti. Při psaní tohoto článku jsem vycházela jak z teoretických, tak praktických znalostí a zkušeností, které jsem během své praxe nasbírala. Přesto auditory upozorňuji, že se nejedná ani o kompletní a vyčerpávající metodický návod, ani o jediný možný přístup, kterým by se měli, při provádění přezkoumání hospodaření obcí, řídit.
Metodika popsaná v tomto článku nemůže nahradit potřebné teoretické a praktické znalosti problematiky přezkoumání hospodaření.

Martina Smetanová

K metodice přezkoumání hospodaření vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, jiným rozpočtům, státním fondům a dalším osobám

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

25.2.2021 17:16 | Jste auditor, který provádí tzv. přezkum hospodaření podle zákona o přezkoumání, hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí? Pak je tento článek přímo pro Vás. Článek je určitě zajímavý i pro všechny účetní na obcích. Dozvíte se, jak správně zkontrolovat, zda obce dodržely všechny právní předpisy, kterými jsou povinny se při svém hospodaření řídit.

Lenka

K metodice přezkoumání hospodaření a nakládání s prostředky z národního fondu a ze zahraničí

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Sdílí Codexis28.1.2021 21:15 | Hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí musí být ze zákona povinně přezkoumáváno. Přezkum může provést krajský úřad a magistrát hl. města Prahy. Také jej může provádět auditor nebo auditorská společnost. Přezkum krajského úřadu a auditora se zcela nedá srovnat. Každý bude o něčem jiném. Sami si odpovězte na otázku, co je lepší a co horší?
Řada obcí volí přezkum od krajského úřadu nebo magistrátu hlavního města, protože je zdarma. Já upřednostňuji přezkum auditora.
Jakým způsobem provádí přezkum auditor, Vám upřesňuje Mgr.et Mgr. Martina Smetanová.
Paní Martina je kontrolorkou kvality v oddělení kontroly Rady pro veřejný dohled nad auditem.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR

K metodice přezkoumání hospodaření finančních operací, týkajících se cizích zdrojů ve smyslu právních přepisů o účetnictví

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

25.11.2020 10:55 | Přinášíme Vám další z článků Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové s tématem přezkoumání hospodaření, tentokrát zaměřený na finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních přepisů o účetnictví.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření peněžních operací týkajících se sdružených prostředků

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

22.9.2020 13:56 | Článek Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové se věnuje další z oblastí, která je předmětem přezkoumání hospodaření, a to peněžním operacím týkajícím se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více ÚSC anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření nákladů a výnosů podnikatelské činnosti územního samosprávného celku – 2. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

27.5.2020 21:44 | Ve druhé části článku k metodice přezkoumání podnikatelské činnosti ÚSC vám jeho autorka Mgr. Martina Smetanová problematiku osvětlí na několika příkladech.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření nákladů a výnosů podnikatelské činnosti územního samosprávného celku – 1. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Audio nahrávka13.5.2020 21:38 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přinášíme Vám článek Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové, ve kterém se věnuje další z oblastí, která je předmětem přezkoumání hospodaření, a to nákladům a výnosům podnikatelské činnosti ÚSC. Příští týden si problematiku představíme na příkladech.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti finančních operací, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů – 2. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Sdílí Codexis19.2.2020 10:28 | Máme pro Vás druhou část článku Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové věnujícího se metodice přezkoumání hospodaření v oblasti finančních operací, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů, ve které Vám přiblíží auditorské postupy při přezkoumávání na několika příkladech.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti finančních operací, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů – 1. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Sdílí Codexis12.2.2020 13:07 | Dnes Vám přinášíme článek Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové, ve kterém se věnuje další z oblastí, která je předmětem přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Článek může posloužit jako vodítko jak auditorům provádějícím přezkoumání, tak obcím, kterým připomene, co při hospodaření s peněžními fondy neopomenout. Příští týden bude následovat druhá část článku, ve které si problematiku představíme na příkladech.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti plnění příjmů a výdajů rozpočtu – 2. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

22.1.2020 18:09 | Možná jste auditor, který chce přijmout zakázku na „Přezkoumání hospodaření obce případně dobrovolného svazku obcí“. Možná na druhé straně a jste obec, která chce více porozumět, co všechno musí auditor splnit při přezkoumání. Možná chcete odejít od přezkoumání krajským úřadem, které je zdarma a chcete si vyzkoušet práci auditora. Každá obec a dobrovolný svazek obcí jsou oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.
Přinášíme Vám pokračování článku k metodice přezkoumání hospodaření od paní Martiny Smetanové, kde naleznete praktické pomůcky. Článek ukazuje nelehkou úlohu auditora v dnešní době. Platí totiž, jak je v článku uvedeno „Co není zdokumentováno ve spisu, jako by nebylo“. Pokud si objednáte jako obec nebo podnikatel auditora, bude hodně času věnovat právě spisu a jeho úplnosti. Jinak to však dnes nejde.

P.
www.pevacoukova.cz

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :