Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   12Následující

K metodice přezkoumání hospodaření peněžních operací týkajících se sdružených prostředků

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Nové22.9.2020 13:56 | Článek Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové se věnuje další z oblastí, která je předmětem přezkoumání hospodaření, a to peněžním operacím týkajícím se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více ÚSC anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření nákladů a výnosů podnikatelské činnosti územního samosprávného celku – 2. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

27.5.2020 21:44 | Ve druhé části článku k metodice přezkoumání podnikatelské činnosti ÚSC vám jeho autorka Mgr. Martina Smetanová problematiku osvětlí na několika příkladech.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření nákladů a výnosů podnikatelské činnosti územního samosprávného celku – 1. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Audio nahrávka13.5.2020 21:38 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přinášíme Vám článek Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové, ve kterém se věnuje další z oblastí, která je předmětem přezkoumání hospodaření, a to nákladům a výnosům podnikatelské činnosti ÚSC. Příští týden si problematiku představíme na příkladech.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti finančních operací, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů – 2. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Sdílí Codexis19.2.2020 10:28 | Máme pro Vás druhou část článku Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové věnujícího se metodice přezkoumání hospodaření v oblasti finančních operací, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů, ve které Vám přiblíží auditorské postupy při přezkoumávání na několika příkladech.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti finančních operací, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů – 1. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Sdílí Codexis12.2.2020 13:07 | Dnes Vám přinášíme článek Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové, ve kterém se věnuje další z oblastí, která je předmětem přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Článek může posloužit jako vodítko jak auditorům provádějícím přezkoumání, tak obcím, kterým připomene, co při hospodaření s peněžními fondy neopomenout. Příští týden bude následovat druhá část článku, ve které si problematiku představíme na příkladech.

Jana

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti plnění příjmů a výdajů rozpočtu – 2. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

22.1.2020 18:09 | Možná jste auditor, který chce přijmout zakázku na „Přezkoumání hospodaření obce případně dobrovolného svazku obcí“. Možná na druhé straně a jste obec, která chce více porozumět, co všechno musí auditor splnit při přezkoumání. Možná chcete odejít od přezkoumání krajským úřadem, které je zdarma a chcete si vyzkoušet práci auditora. Každá obec a dobrovolný svazek obcí jsou oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.
Přinášíme Vám pokračování článku k metodice přezkoumání hospodaření od paní Martiny Smetanové, kde naleznete praktické pomůcky. Článek ukazuje nelehkou úlohu auditora v dnešní době. Platí totiž, jak je v článku uvedeno „Co není zdokumentováno ve spisu, jako by nebylo“. Pokud si objednáte jako obec nebo podnikatel auditora, bude hodně času věnovat právě spisu a jeho úplnosti. Jinak to však dnes nejde.

P.
www.pevacoukova.cz

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti plnění příjmů a výdajů rozpočtu – 1. část

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

16.1.2020 07:00 | Pokud jste auditoři, kteří provádíte tzv. přezkum hospodaření podle zákona o přezkoumání, hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, právě pro Vás je tento vzácný článek od paní Martiny Smetanové, která je specialistkou na přezkumy obcí. Článek bude určitě zajímavý i pro všechny účetní na obcích.
Jsou zde seřazeny vybrané oblasti, které auditor kontroluje. Zaujalo mne riziko auditora při nesouladu střednědobého výhledu rozpočtu a schváleného rozpočtu na daný rok. K zákazu kompenzace rozpočtové skladby bych připomněla, že jsou i položky např. v podskupině 515 – Nákup vody, paliv a energie, kde se kompenzace provádí. Je prostě dobré znát rozpočtovou skladbu.
Víte, že všechny předpisy uvedené v článku máme na Účetním Portále pro Vás k dispozici v aktuálním znění?

P.
www.pevacoukova.cz

Spis auditora pro provádění zakázky přezkoumání hospodaření

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Sdílí Codexis11.12.2019 10:47 | Možná jste auditor, který chce přijmout zakázku na „Přezkoumání hospodaření obce“, případně „dobrovolného svazku obcí“. Možná na druhé straně jste obec, která chce více porozumět tomu, co všechno musí auditor splnit při přezkoumání. Možná chcete odejít od přezkoumání krajským úřadem, které je zdarma, a chcete si vyzkoušet práci auditora. Každá obec a dobrovolný svazek obcí jsou oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.
Zákonným předpisem je zde zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Nechte se inspirovat od paní Mgr. Martiny Smetanové, ať jste na jedné nebo druhé straně.
A moje rada? Já, kdybych byla zastupitelem obce, tak bych prosazovala přezkoumání hospodaření od kraje a audit účetní závěrky od auditora. Pak bych získala cenný pocit jistoty, že ve schvalování závěrečného účtu a schvalování účetní závěrky nejsem sama. Zodpovědnost je zodpovědnost.

P.
www.pevacoukova.cz

Písemné prohlášení – přezkoumání hospodaření

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Sdílí Codexis17.7.2019 14:38 | I při provádění přezkoumání hospodaření je auditor povinen vyžádat si písemné prohlášení. Prohlášení je písemná konfirmace ústních prohlášení, které omezuje možnost vzniku nedorozumění mezi auditorem a přezkoumávanou účetní jednotkou.
Pokud jsou získané informace např. významné, specifické pro danou účetní jednotku apod., vyžádá si auditor jejich písemné potvrzení.
Víte, jak by mělo písemné prohlášení vypadat?
Víte, jak postupovat, když vám účetní jednotka písemné prohlášení nepotvrdí?
To a více se dozvíte v článku paní Martiny Smetanové.

Petra

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Audio nahrávka16.4.2019 23:35 | Každá obec je povinna si své hospodaření za uplynulý kalendářní rok nechat přezkoumat. Obec, popř. dobrovolný svazek obcí přezkoumává krajský úřad, anebo auditor/auditorská firma. Výsledkem přezkoumání hospodaření je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přinášíme Vám článek od paní Martiny Smetanové, který vysvětluje základní rozdíly mezi zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanými kontrolory a auditory.

Petra

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace