Články

S BALÍČKEM SILVER ZÍSKÁTE VŠECHNY ČLÁNKY
FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 35Následující

Postavení orgánů na obci

Autor JUDr. Miroslav Kubánek 

JUDr. Miroslav Kubánek

Sdílí Codexis30.11.2022 22:12 | Ve většině obcí naší republiky proběhly úspěšně volby do zastupitelstev obcí a ve většině se podařilo i ustavit orgány obce a obsadit další funkce. Vzhledem k tomu, že jistě do funkcí nastoupily i osoby, které nemají s obecním systémem praktické zkušenosti, a pro účely minimalizace konfliktů a nedorozumění, které může způsobit neznalost postavení jednotlivých institucí na obci, je dobré připomenout si postavení orgánů na obci a jejich vzájemné vztahy.
Miroslav Kubánek

Záznam nahrazující smlouvu v registru smluv

Autor Mgr. Blanka  Hanzelová 

Mgr. Blanka  Hanzelová

Sdílí Codexis30.11.2022 21:57 | Jste „povinným subjektem“ podle zákona o registru smluv? Pak byste měli věnovat pozornost článku paní Blanky Hanzelové, z něhož se dozvíte, jak správně provést záznam nahrazující smlouvu v registru smluv a jakých chyb se vyvarovat. Víte například, že pokud jste „nezveřejnili“ a měli jste, není Vaše ujednání s protistranou účinné, a nemůže tudíž dojít k plnění?
Jana

Co přináší „velká“ novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Autor JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Sdílí Codexis30.11.2022 21:32 | Zákon č. 241/2022 Sb. je především transpoziční novelou zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tj. transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/1024 ze dne 20. 6. 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Spolu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se mění rovněž zákon o právu na informace o životním prostředí (zákon č. 123/1998 Sb.) a zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (zákon č. 130/2002 Sb.). Kromě změn vyplývajících ze směrnice přináší novela i řadu významných změn reagujících na problémy dosavadní praxe. Povinné subjekty jistě uvítají zejména výslovnou úpravu možnosti odmítnout žádost ve dvou typických případech zneužití práva na informace.
Jitka Jelínková

(Ne)vymahatelnost veřejnoprávních sankcí za neuvedení údajů o skutečném majiteli obchodní korporace v praxi

Autor Mgr. Milan  Kučera , Mgr. Petr  Šilhán 

14.10.2022 17:52 | Zákon o evidenci skutečných majitelů ukládá obchodním korporacím zapsat údaje o svých skutečných majitelích do evidence bezodkladně po vzniku rozhodné skutečnosti. Za porušení této povinnosti ukládá zákon sankce, např. v podobě zákazu vyplácení podílu na zisku osobám, které v evidenci nejsou uvedeny.
Následující článek popisuje na případové studii přístup příslušných správních orgánů při (ne)vynucování této povinnosti vůči jedné obchodní korporaci se sídlem v Praze.
Jana

Velká novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

Autor Mgr. Ivan Rota , LL.M., MBA

Mgr. Ivan Rota , LL.M., MBA

13.10.2022 22:54 | K pozici skutečného majitele nově postačuje naplnit pouze jednu z charakteristik uvedených v navržených písmenech § 4 zákona o ESM (evidenci skutečných majitelů). V souladu s AML směrnicí se zde uvádí, že skutečným majitelem je ten, kdo má dostatečný podíl, konkrétně více jak 25 %.
Považuji to tedy za určité významné upřesnění pro všechny, kteří musí evidenci kontrolovat, tedy účetní, auditory a další. Některé naše společnosti měly v minulosti v ESM uvedeny všechny společníky, i ty s 5 % podílem na základním kapitálu, a jiné striktně jen ty, kde bylo více jak 25 %. Všichni víme, že i podle zákona o korporacích je zřejmé, že skutečným majitelem může být někdo dočista jiný, ovšem pro nás dočista nezjistitelný.
Vyřešili se také manželé. V důsledku zrušení § 3 odst. 1 zákona o ESM již v pozici skutečného majitele nebude bez dalšího manžel či manželka společníka s relevantně velkým podílem (nad 25 %). Dosud tomu tak striktně vzato být mohlo, a to s ohledem na fakt, že podíl je podle § 709 odst. 3 občanského zákoníku součástí společného jmění manželů.
Doporučuji seminář autora z Daňového specialisty 2022, který lze pro jeho mimořádnou důležitost pořídit samostatně.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®

Jak je to se střetem zájmů v případě, kdy obec „soutěží“ zakázku, o kterou se uchází její vlastní společnost?

Autor Mgr. Jan Nevyjel 

1.10.2022 23:34 | Nemalé množství obcí se může dostat do specifické situace střetu zájmů, ke které dochází v případech, kdy zadavatel zadává veřejnou zakázku své vlastní společnosti.
Jan Nevyjel

Příspěvková organizace a nadřízený orgán podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Autor JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

30.9.2022 22:03 | Nedávné rozsudky Nejvyššího správního soudu, podle nichž po 1. lednu 2020 je nadřízeným orgánem ať již státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace územního samosprávného celku jako povinného subjektu podle zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad pro ochranu osobních údajů, znamenají změnu oproti řešení této otázky před novelou provedenou zákonem č. 111/2019 Sb. Podle starší judikatury byla nadřízeným orgánem příspěvkové organizace územního samosprávného celku rada obce či kraje jako jejího zřizovatele.
Jitka Jelínková

Zákonem č. 214/2022 Sb. se znovu řeší tzv. milostivé léto

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

13.9.2022 20:36 | Do 30. listopadu 2022 mají dlužníci v exekuci opět šanci zbavit se některých svých závazků v rámci milostivého léta, vše potřebné k tomuto tématu se dozvíte z článku inženýrky Růženy Klímové.

Olga Krchovová

Podnikat jako živnostník, nebo založit s.r.o.?

Autor Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

Mgr. Ing. Petra Lupieńská

28.8.2022 15:45 | Každý začínající podnikatel si musí na začátku svého podnikání položit zásadní otázku, a to, zda bude podnikat jako fyzická osoba OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná nebo také „živnostník“), anebo si založí právnickou osobu, tedy nějakou formu obchodní společnosti. V Česku jde nejčastěji o společnost s ručením omezeným. Obě varianty mají své výhody i nevýhody, se kterými je vhodné se seznámit. Existují možnosti, jak formu změnit i v průběhu podnikání, avšak ušetříte si čas i finance, pokud tuto otázku vyřešíte jako jednu z prvních.

Petra Lupieńská

Nakládání s veřejným prostranstvím obce

Autor JUDr. Miroslav Kubánek 

JUDr. Miroslav Kubánek

8.7.2022 22:44 | Přinášíme Vám článek pana Miroslava Kubánka zaměřený na užívání veřejných prostranství obcí, a to zejména s ohledem na soukromoprávní režim nakládání s veřejným prostorem.
Víte například, že pronajme-li si nájemce pozemek, který je veřejným prostranstvím, pak jeho povinnost hradit nájemné vyplývající ze soukromoprávního nájemnho vztahu nenahrazuje veřejnoprávní povinnost platit místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství?

Jana

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :