Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 18Následující

Prominutí DPH a správního poplatku v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka6.5.2020 07:37 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přinášíme vám stručný komentář paní Olgy Hochmannové k prominutí DPH z bezúplatných plnění a k prominutí správního poplatku, jak bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/2020.

Jana

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie na základě harmonizovaných pravidel EU (call-off stock)

Autor Ing. Jana Ledvinková

Ing. Jana Ledvinková

Audio nahrávka30.4.2020 18:17 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Jak jistě víte, novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti a než se tak stane, je daňový subjekt oprávněn postupovat podle příslušné směrnice a souvisejícího nařízení EU. Článek paní ing. Jany Ledvinkové nás podrobně seznámí s úpravou pravidel pro režim skladu (call-off stock) podle této evropské legislativy i s pravidly obsaženými v novele zákona.
Článek je doplněn několika příklady, některé z nich obsahují i přehledná grafická znázornění.

Jana

Aktuální změny – 14. týden

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

3.4.2020 10:20 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přináším Vám přehled mých aktualit k nouzovému stavu, který Vás, věřím, přehledně navede na správné řešení konkrétní oblasti. Uvádím zdroj informace a odkaz na potřebné právní a jiné poklady. Informace momentálně rozdělené do 8 částí můžete sledovat na našem webu, kde jsou průběžně aktualizované. Aktualizujeme téměř denně. Například dnes už vím z prohlášení paní ministryně, že příspěvek 25 000 Kč (naše kapitola 8), který má již formu poslaneckého návrhu, se předělává a bude jinak. Tlak nespokojené veřejnosti byl veliký. Osobně vnímám, že jsou podpory pro OSVČ a nic pro právnické osoby, myslím restaurace, výrobní firmy a mnohé další.

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Dotazy v souvislosti s koronavirem

Autor Ing. Lucie Straková

Ing. Lucie Straková

Audio nahrávka24.3.2020 20:54 | Smyslem tohoto článku, dá-li se to tak nazvat, není citace jednotlivých realizovaných opatření, která jsou součástí Liberačního balíčku I. a II., ale spíše hledání odpovědí na otázky, které v souvislosti právě s takto zaváděnými opatřeními mohou vyvstat... Některé otázky vyvstanou každému a každý si na ně dovede i odpovědět, jsou však i takové, které mnohé napadnou, ovšem hledat odpověď už může být složitější. V takovém případě je toto jakýsi náčrt, návodný materiál při hledání odpovědí...

Lucie Straková

Rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka23.3.2020 23:55 | V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit k hromadnému prominutí příslušenství daně a správního poplatku. Více se dozvíte z článku Ing. Mgr. Olgy Hochmannové.

Jana

Liberační balíček I v souvislosti s koronavirem, stav k 22. 3. 2020

Autor Mgr. Barbora Bubeníčková

Mgr. Barbora Bubeníčková

Audio nahrávka23.3.2020 23:14 | Minulý týden byl schválen tzv. "liberační balíček", který sám sebe představuje jako balíček daňových úlev.
Bude se jednat o úlevy svým rozsahem a obsahem odpovídající naprosté výjimečnosti a závažnosti situace způsobené šířením koronaviru?
Co přesně to pro nás znamená a jakých úlev se opravdu dočkáme, se dočtete v tomto článku.

Barbora Bubeníčková

Změny sazeb DPH od 1. 5. 2020 – Metodická informace GFŘ

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka20.3.2020 20:11 | Přinášíme vám stručný článek paní ing. Olgy Hochmannové, ve kterém upozorňuje na novou metodickou informaci GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020. Nejspíš už víte, že kvůli správnému určení výše sazby DPH bude nutné rozlišovat, kdy je poskytována stravovací služba a kdy se jedná o dodání potravin jako zboží. Ale víte také, jak to bude se sazbou DPH u teplé vody?

Jana

Třístranný obchod v podmínkách zákona o DPH pro rok 2020

Autor Ing. Jana Ledvinková

Ing. Jana Ledvinková

Audio nahrávka5.3.2020 17:09 | Přinášíme Vám článek týkající se třístranného obchodu z pohledu daně z přidané hodnoty od paní Jany Ledvinkové. Třístranným obchodem se rozumí obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.
Víte, jaké jsou podmínky použití třístranného obchodu?
Víte, na co si dát pozor u třístranného obchodu?
Víte, co je u třístranného obchodu nového od roku 2020?
To a více se dozvíte v článku, který je doplněn o příklad a judikaturu.

Petra

Finanční správa zareagovala na zpoždění novely ZDPH a upozornila na možnost přímé účinnosti směrnice

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka29.1.2020 21:51 | Jak jsme vás již informovali, od 1. 1. 2020 platí pro země EU povinnost používat nová pravidla DPH pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu a pro dodání zboží v režimu skladu (call-off stock), která dosud nejsou zapracována do naší legislativy. Z článku Ing. Mgr. Olgy Hochmannové se dozvíte, že minulý týden vydalo GFŘ informaci o tom, jak do doby nabytí účinnosti novely ZDPH postupovat.

Jana

DPH obce – aktuality 2019 + 2020

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka  Zábojová

Audio nahrávka29.1.2020 20:26 | Článek Ing. Lenky Zábojové zaměřený na obce nás seznámí s aktuálními změnami zákona o DPH. Víte například, že i věcné břemeno může být v některých případech považováno za nájem? Dále si mj. připomeneme, že od 1. 1. 2020 je sazba u tepla a chladu přeřazena z první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně a že od 1. 5. 2020 se do druhé snížené sazby daně nově zařadí i další vybrané služby a zboží.

Jana

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace