Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   12Následující

Chyby a omyly v účetních závěrkách podnikatelů - 1. díl - Daňové opravné položky pokračování - 2. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

27.6.2017 16:13 | Předkládáme Vám pokračování článku na téma daňové opravné položky od paní Pěvy.
Co znamená "starý" a "nový" daňový režim tvorby opravných položek?
Je promlčení důležitou podmínkou pro tvorbu daňových opravných položek?
Je možné tvořit daňové opravné položky v období?
Existují koordinační výbory k opravným položkám?
Více v přiloženém článku...

Petra

Chyby a omyly v účetních závěrkách podnikatelů - 1. díl - Daňové opravné položky - 1. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka24.5.2017 15:35 | Předkládám Vám článek, který se věnuje jednomu z mých oblíbených témat – daňovým opravným položkám. Je to první část. Opravné položky účetní i daňové na každém auditu i zpracování daní poctivě procházíme. Chybovost je zde dost vysoká.
Obecně lze konstatovat, že tato problematika je navázána ostatně jako mnoho dalších na správné zaúčtování.
Nelze ji vytrhnout z celého konceptu účetních zásad a samozřejmě znalostí zákona o rezervách, kde jsou daňové opravné položky upraveny.
Věřím, že si zopakujete svoje znalosti a třeba najdete i něco nového.
P.

Tvorba „časových“ opravných položek k pohledávkám

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor  Volf

Audio nahrávka30.3.2016 14:47 | Příkladů na tvorbu zákonných opravných položek není nikdy dost…v praxi je to podle mého názoru zdroj nejčastějších chyb u klientů.
Článek pana Libora Volfa rekapituluje problematiku z několika pohledů a mimo jiné zdůrazňuje „výhody“ přechodného období, které nám k 1. 1. 2015 předložil zákonodárce novelou zákona o rezervách, a to novelou č. 267/2014 Sb. Konkrétně se jedná o možnost přesunout pohledávky splatné po 1. 1. 2014 do „nového režimu“ opravných položek podle § 8a zákona o rezervách“, kdy si dosáhnete na zákonné opravné položky tam, kde jste si ve „starém režimu“ nedosáhli. A mohou to být pohledávky například ze zádržného tj. velmi starého data.
Začtěte se do článku pana Volfa a zrekapitulujte si svoje znalosti…Ještě nejlépe - aplikujte do praxe.
P.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2016 - díl šestý - právnické osoby: Zákonné opravné položky k pohledávkám v podmínkách roku 2015

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.2.2016 06:59 | Pokračujeme v seriálu paní Ivany Pilařové k účetní závěrce 2015, a to konkrétně 6. dílem – Zákonné opravné položky k pohledávkám v podmínkách roku 2015.
Připomeneme si předchozí díly, protože závěrka roku 2015 se přiblížila a bylo by super si díly načíst.

Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2015, díl druhý

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

26.1.2015 08:00 | V druhém díle věnovaném novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2015 se Ing. Ivana Pilařová věnuje změnám v dani z příjmů právnických osob, společným ustanovením zákona o dani z příjmů, daňově účinným a neúčinným nákladům. Na závěr článku jsou zmíněny změny v zákoně o rezervách.

Cizoměnové pohledávky v insolvenčním řízení

Autor Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

15.12.2014 07:14 | Proces přihlašování pohledávek v rámci insolvenčního řízení má svoje úskalí. Mezi ně patří mimo jiné oceňování cizoměnových pohledávek pro účely přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení.
Jak má účetní jednotka postupovat při přihlášení cizoměnové pohledávky do insolvenčního řízení se dozvíte v článku Doc. Ing. Hany Březinové CsC.

Změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se zaměřením na opravné položky k pohledávkám (2. část)

Autor Ing. Martin Gorčík

Ing. Martin Gorčík

28.7.2014 06:52 | V druhém díle věnovaném opravným položkám se budeme věnovat novému režimu tvorby opravné položky podle § 8a ZoR od 1.1.2014 a opravnými položkami podle § 8c.
Hlavním tématem tohoto článku je představení nejvýznamnějších změn pro tvorbu, resp. zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám vyvolaných především rekodifikací soukromého práva, které jsou účinné od 1.1.2014.

Změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se zaměřením na opravné položky k pohledávkám (1. část)

Autor Ing. Martin Gorčík

Ing. Martin Gorčík

21.7.2014 08:34 | Hlavním tématem tohoto článku je představení nejvýznamnějších změn pro tvorbu, resp. zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám vyvolaných především rekodifikací soukromého práva, které jsou účinné od 1.1.2014.
V první části článku se zaměříme na změny v zákoně o rezervách vyvolaných rekodifikací, systémovými změnami v zákoně o rezervách a pověnujeme se také první části zákonných opravných položek, a to opravnými položkami za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 8 ZoR a opravnými položkami podle § 8a ZoR ve znění do 31.12.2013.
Nový režim tvorby opravné položky podle § 8a ZoR od 1.1.2014 a opravnými položkami podle § 8c se budeme zabývat v příštím díle.

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 15. část – Pohledávky a opravné položky k pohledávkám 2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

12.5.2014 16:04 | V další části rekodifikace na pokračování se Ing. Pěva Čouková věnuje novinkám, které se týkají pohledávek a daňových opravných položek. Je možno stále ještě tvořit zákonnou opravnou položku za spojenou osobou v insolvenci? Jaké jsou změny v § 8a zákona o rezervách? Jsou změny v daňovém odpisu pohledávek? To se dozvíte v článku...

Novinky od 1.1.2014 - I. Zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

10.2.2014 08:36 | První část Novinek od 1.1.2014 od Ing. Ivany Pilařové je věnován změnám v zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách v souvislosti s přijatým zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace