Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1234Následující

Chyby v evidenci nálezů

Autor Mgr. Blanka Hanzelová

Mgr. Blanka  Hanzelová

Nové Audio nahrávka25.6.2020 08:44 | Jak podpořit nálezce v odevzdání nálezu a splnění formalit? Jak zvýšit pravděpodobnost, že se ztracená věc navrátí ke svému majiteli? Čeho se při nakládání s nálezem vyvarovat? Co by nemělo ve směrnicích a formulářích chybět? Odpovědi naleznete v článku Mgr. Blanky Hanzelové.

Jana

Valná hromada online – podmínky konání virtuální valné hromady v době koronaviru i jindy a související rizika

Autor Mgr. Lola Floriánová

Mgr. Lola Floriánová

Audio nahrávka3.6.2020 11:18 | V současné době je více než aktuální konání valné hromady virtuálně, tedy bez fyzické přítomnosti společníků na jednom místě či alternativně částečně za fyzické přítomnosti společníků a částečně online. Jak to vlastně funguje?

Lola Floriánová

Na co nezapomenout ve smlouvě o převodu akcií nebo podílu s rozhodčí doložkou

Autor Mgr. Ing. Martin Lukáš , JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.

Mgr. Ing. Martin Lukáš JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.

Audio nahrávka20.1.2020 15:36 | Běžnou smlouvou je dnes smlouva o převodu podílu, případně převod akcií. Ústavní soud rozhodl o případu, který se jeví, jako ze „špatného snu“.
Předpokládám, že tento článek je zejména pro nás „neprávníky“. Určitě jste už slyšeli o rozhodčích doložkách smluv, které navazují na zákon o rozhodčím řízení. Stačí si na google zadat výhody rozhodčích doložek a najdete především důvod – rychlejší vyřízení sporu a s tím související nižší finanční náklady. Právě příslib rychlejšího vyřešení sporu může být důvodem, že rozhodčí doložku sepíšeme.
Nicméně případ řešený Ústavním soudem ukazuje, že je potřeba si na tyto doložky dát pozor. Příběh zde je nespravedlivý a neuvěřitelný. Nicméně další skutečností je to, že spory bez rozhodčích doložek jsou u nás v ČR vyřešené za roky až desetiletí. A to už je obvykle pozdě, mnohdy subjekt sporu „nepřežije“, pokud jde o větší sporné částky. To známe třeba z problematiky zajišťovacích příkazů.

P.
www.pevacoukova.cz

Právní tituly umístění stavby na cizím pozemku

Autor JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Sdílí Codexis Audio nahrávka8.10.2019 15:50 | Nový občanský zákoník od 1. 1. 2014 zavedl zásadu, podle které je stavba součástí pozemku, na kterém je postavena. V tomto článku od paní Evy Dobrovolné se věnujeme zejména stavbám postaveným po 1. 1. 2014, a to na cizím pozemku. V článku si rozebereme pojmy jako dočasná stavba, stavba zřízená na základě obligačního práva, stavba zřízená na základě služebnosti nebo stavba zřízená na základě práva stavby, a vysvětlíme si právní režim jednotlivých staveb.

Petra

Imise z úředně povoleného zařízení

Autor JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

14.12.2017 15:28 | Imise z úředně povoleného zařízení mají zvláštní, privilegovaný režim. Jde o imise, které vznikají provozem obchodních závodů (např. pach z chemické továrny). Vlastníci sousedních pozemků se proti nim nemohou bránit žalobou na zdržení se zásahů do jejich vlastnického práva, nemohou tedy požadovat, aby se původce imisí zdržel.
Víte, co znamená pojem „privilegovaná imise“?
Víte, zda má vlastník obtěžovaný imisemi právo na úhradu újmy?
Více k danému tématu se dozvíte v článku paní Evy Dobrovolné.

Petra

Malý upgrade daňových, účetních a právních znalostí na počátku roku 2017

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.5.2017 22:32 | Přinášíme Vám článek paní Ivany Pilařové, který obsahuje soubor aktualit různého druhu z oblasti daně z příjmů, DPH, účetnictví a obchodního práva, zajímavých závěrů Koordinačního výboru, zajímavých judikátů, informací a sdělení GFŘ na různá daňová témata a k zákonu o evidenci tržeb.
Petra

Právnické osoby

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka22.3.2016 12:47 | Předkládám Vám krátké představení právnických osob podle nového občanského zákoníku, tedy od rekodifikace práva k 1. 1. 2014. Je to ukázka z mojí knihy - Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích.

Důležité definice v praxi kapitálových společností od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.7.2014 06:19 | Pro pochopení problematiky zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) a nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) je nezbytné vyjasnit si termíny, které jsou v praxi od 1.1.2014 používány.
Z čeho vychází termín vlastní kapitál a navazující termíny? To se dozvíte v přehledu Ing. Pěvy Čoukové.

Společnost (bývalá sdružení bez právní subjektivity) a účetní souvislosti

Autor Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

17.7.2014 09:30 | Sdružení bez právní subjektivity bylo v novém občanském zákoníku nahrazeno společností. Jestliže se tedy několik osob sdruží za společným účelem činnosti nebo věci, vzniká společnost. Má společnost právní subjektivitu, resp. právní osobnost? Přísluší společnosti vést podvojné účetnictví či jednoduché účetnictví?
Zkusme se nad touto otázkou zamyslet v článku s Doc. Ing. Hanou Březinovou CSc. ze Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo.

Dopady NOZ do smluv v provazbě na účetnictví a daně

Autor Mgr. Sylva Medková

28.5.2014 08:16 | V článcích najdete prezentaci Mgr. Sylvy Medkové z konference pro veřejnou správu konané dne 15.5.2014 v Brně na téma: Dopady NOZ do smluv v provazbě na účetnictví a daně
V prezentaci se seznámíme novou úpravou různých typů smluv - kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, věcná břemena, nájemní smlouva, a dále s termíny nájem bytu, pacht, výprosa, výpůjčka a zápůjčka.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace