Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1Následující

Povolený způsob zajištění proti insolvenci zhotovitele

Autor Mgr. Jakub Kasl

Mgr. Jakub Kasl

Audio nahrávka17.2.2020 13:00 | Víte, jaké smluvní ujednání by z pohledu objednatele měla obsahovat každá smlouva o dílo, aby byly zmírněny následky případné insolvence zhotovitele? Kromě tohoto se v článku Mgr. Jakuba Kasla dozvíte i to, že Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí potvrdil platnost takového smluvního ujednání.

Jana

Smlouva (její typy a vznik)

Autor JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Audio nahrávka21.11.2017 10:40 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Dobrovolné, který se věnuje smlouvám. Článek rozebírá
- samotný pojem "smlouva"
- jaké jsou typy smluv, například schovací, příkazního typu, přepravní, o dílo, včetně odkazů na Občanský zákoník,
- ke kterému okamžiku smlouva vznikne.
Víte, že smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy nabude přijetí nabídky účinnosti?
Víte, že smlouva může být uzavřena elektronicky?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Účetní závěrka 2015 - Jak na neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení (Interpretace I-10)

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

19.10.2015 10:00 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou také náklady a výnosy, které v účetnictví musíme vykazovat s ohledem na věcné a časové zařazení do správného účetního období. Poplatníci daně z příjmů musí věnovat zvýšené opatrnosti při transformaci výsledku hospodaření na základ daně.

Úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky a nutnost změnit procentní body pro výpočet od 1.7.2013, situace od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

28.11.2013 13:48 | V článku autorka popisuje novinku, tzv. paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky, změnu výše procentních bodů při výpočtu úroků z prodlení a příklady na výpočet úroků z prodlení u pohledávky z obchodního styku a výpočet úroků z prodlení na základě rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněného z oblasti mezd. Dále se dozvíte, jaká bude situace od 1.1.2014.

Nový občanský zákoník a jeho dopad do systému soukromého práva

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

22.4.2013 07:32 | Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s rozložením úpravy rekodifikovaného soukromého práva mezi NOBČZ a další předpisy, a to včetně dopadů do právní úpravy veřejného práva. Znalost této problematiky nám pomůže vyznat se nejen v NOBČZ, ale v soukromém právu (zejména v právu obchodním) jako celku – datum 1.1.2014 se nezadržitelně blíží, vrcholí přijímání legislativních změn doprovázejících rekodifikaci soukromého práva a tak je nejvyšší čas se začít s rekodifikací intenzivně seznamovat....

Změna výpočtu úroků z prodlení od 1. 7. 2010

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

13.8.2010 15:04 | V článku vás autorka seznámí se změnou ve způsobu výpočtu úroků z prodlení od 1. 7. 2010 provedenou nařízením vlády č. 33/2010 Sb.
Článek je sice zaměřen na stanovení úroků z prodlení zejména z oblasti mzdového účetnictví, avšak metodika je shodná se stanovením úroků z prodlení v obchodně-závazkových vztazích, jelikož právní úprava vychází z Obč. Zákoníku a Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace