Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   12Následující

(De)regulace cen v pohřebnictví – 4. část – Kazuistika z roku 2020

Autor Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

11.12.2020 19:15 | Závěrečný, čtvrtý díl bude pravděpodobně zároveň úvodem do druhé série článků na shodné téma. Reforma cenové regulace v pohřebnictví se během roku 2020 nestihla dokončit. Teprve v listopadu, symbolicky na Památku zesnulých v průběhu druhé vlny pandemie covidu-19 a takřka měsíc před vydáním nového cenového výměru, Ministerstvo financí zahájilo distanční videokonferenční vypořádání připomínek k nám již známému návrhu svého zářijového materiálu „Revize cenové regulace MF“, rozeslaného do vnějšího připomínkového řízení Ministerstvu pro místní rozvoj, Asociaci krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Generálnímu finančnímu ředitelství a třem spolkům sdružujícím podnikatele v pohřebnictví. Všechny připomínky zaslané MF byly zásadního charakteru a navzájem si často odporovaly nebo si alespoň konkurovaly. Z tohoto důvodu pro rok 2021 ponechá regulátor cenovou regulaci služeb až na níže uvedené nejméně nekonfliktní výjimky dle současného výměru MF, v roce následujícím bude se subjekty diskutována možnost celkového zrušení regulace.
Od nového roku (viz Výměr MF 1/2020*) dojde ke zrušení položky č. 10 části II. výměru MF, (Obřadní místnosti – věcné usměrňování cen), položky č. 2.2 oddílu A části I. výměru MF (Nájemné k hrobovému místu – maximální ceny stanovené MF), položky č. 10 oddílu B části I. výměru MF (Služby hřbitovní – maximální ceny stanovené kraji a obcemi) a konečně položky č. 11 části II. výměru MF, (Služby hřbitovní – věcné usměrňování cen). Od roku 2021 bude zároveň zavedena nová položka, v rámci maximálních cen stanovených obcemi či kraji, ve které bude pod hřbitovními službami stanoveno, že „do ceny lze zahrnout zejména náklady na nájemné z pozemků pro hrobová místa, nájemné z hrobových míst („kolumbária“) a související služby“.
MF bude v následujícím roce diskutovat možnost zrušení cenové regulace sociálních pohřbů s dotčenými subjekty od roku 2022 a na další období avizuje, že bude monitorovat vývoj v počtu nově vydaných nařízení obcí a krajů o maximálních cenách v pohřebnictví. Na základě tohoto „monitoringu“ budou položky výměru opětovně revidovány. Doufám tedy, že se zde příští rok znovu potkáme. Nyní se věnujeme trvalé problematice, totiž kontrole regulace cen. Ilustrujeme ji na konkrétní reálné kazuistice zkraje tohoto roku.

Tomáš Kotrlý

(De)regulace cen v pohřebnictví – 3. část – Regulace cen v pohřebnictví de lege ferenda

Autor Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

7.10.2020 14:52 | V předcházejících dvou částech tohoto seriálu jsme poukázali na to, co v současném způsobu regulace cen ve sféře pohřebnictví způsobuje největší problémy: zejména nejasné vymezení některých regulovaných činností v této oblasti a v případě položek regulovaných formou věcného usměrňování cen povinnost zpracování kalkulací, které prokazují výši uplatňovaných cen. V souvislosti s tímto dochází k nedodržování ustanovení § 11 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), na základě kterého je prodávající (poskytovatel služeb) povinen zpracovávat a uchovávat kalkulace ceny. Věcné usměrňování cen je v tomto případě problematické také pro cenové kontrolní orgány. Ministerstvo financí České republiky (dále též „MF“) přistoupilo podle posledních informací ze září 2020 k revizi regulace cen v oblasti pohřebnictví, nikoli k úplné nebo alespoň částečné deregulaci. Vtip je v tom, že zatímco stát hodlá do cen v pohřebnictví zasahovat už jen minimalisticky, kraje a obce mají jeho dosavadní úlohu hegemona převzít a regulovat ještě více, než po celá desetiletí činil on. Návrh revize cenové regulace v oblasti pohřebnictví z dílny MF dozná na podzim zásadních připomínek ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (dále též „MMR“), zástupců finanční správy, profesních spolků a v neposlední řadě od krajů, měst a obcí. Cílem tohoto třetího dílu je popsat a pochopit první oficiální návrh reformy cenové regulace MF a vybrat pro příští rok nejvhodnější variantu řešení. V dalších letech předpokládám prohlubování letos započaté transformace.

Tomáš Kotrlý

Jak se může zkomplikovat spor o placení provize za nově přivedeného zákazníka

Autor  Vendula Doležalová 

 Vendula Doležalová

11.9.2020 10:38 | Nejvyšší soud ČR nám dal za pravdu, že ve sporu mezi společností a jejím bývalým společníkem může být za určitých okolností věcně příslušný okresní soud.

Vendula Doležalová

(De)regulace cen v pohřebnictví – 2. část – Regulace cen služeb pohřebních de lege lata

Autor Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

10.9.2020 13:45 | Pohřebnictví patří mezi vysoce regulované odvětví. Nevznikl zde sice, jako např. v energetice, specializovaný „Pohřební regulační úřad“, přesto každý podnikatel otevírající smuteční provozovnu nebo každá obec provozující hřbitov si musejí být vědomi, že vstupují na velmi zbyrokratizovaný trh. Další díl našeho textu začneme popisem regulace cen sociálního pohřbu. Nestačí znát a dodržovat pouze věcnou právní úpravu, ale také pravidla pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností. Za nesporně spravedlivé považuji právo na vydání majetkového prospěchu tomu, na jehož úkor byl získán. Jenže z určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, zejména cenové evidence, se stává velice komplikovaná a vysoce formálně orientovaná disciplína. Z výsledků cenových kontrol MF, které nás budou v této druhé části článku zajímat nejvíce, a následného přestupkového řízení ukončeného zpravidla vysokou pokutou putují nemalé příjmy do státního rozpočtu. Úplnou deregulací cen by stát přišel o tento významný bonus. Kontroly regulace cen v pohřebnictví podle mého názoru jen tak brzy neskončí; i kdyby v příštím roce k částečné revizi a redukci seznamu zboží s regulovanými cenami ve výměru MF došlo, bude to cenové rozhodnutí platné pouze na jeden rok, a hlavně – cenové kontrolní orgány budou přestupky spáchané v tomto roce moci sankcionovat ještě v roce 2023.

Tomáš Kotrlý

(De)regulace cen v pohřebnictví – 1. část – Regulace cen služeb hřbitovních de lege lata

Autor Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

14.8.2020 13:10 | Částečná deregulace cen v pohřebnictví je pro úředníky obcí v roli provozovatelů pohřebišť a podnikatele v tomto odvětví vítaným krokem, se kterým nyní přichází ministryně financí Alena Schillerová. Úsilí Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí a Sdružení pohřebnictví se tak po dlouhých letech marné snahy snad dočká naplnění. Na druhou stranu je třeba přiznat, že v některých obcích a městech se lidé budou častěji setkávat se zdražováním hřbitovních poplatků. Doufejme, že vyšší příjmy plynoucí od pozůstalých osob do obecních pokladen najdou své využití právě při zkvalitňování a rozšiřování služeb spojených s místy posledního odpočinku. Jak zoufale působí krásně udržované rodinné hroby na jinak zcela zanedbaném pohřebišti.

Tomáš Kotrlý

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: jak ji určit?

Autor  Anna Francová 

 Anna Francová

Audio nahrávka11.8.2020 10:31 | Článek o veřejných zakázkách nám prozradí, jak určíme jejich předpokládanou hodnotu. Co znamená, že u veřejných zakázek musíme určit věcnou, časovou a místní souvislost?

Lucie

Přestupky na úseku životního prostředí

Autor JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Audio nahrávka22.7.2020 16:09 | V následujícím článku paní Jitky Jelínkové byste měli nalézt vše podstatné, co byste na obci měli vědět k přestupkům v oblasti životního prostředí. Víte například, zda se za přestupek vždy musí uložit pokuta nebo po jaké době odpovědnost za přestupek zaniká?

Jana

Výkon rozhodnutí (exekuce) pohledem Lex Covid

Autor JUDr. Ing. Martin Štika 

JUDr. Ing. Martin Štika

Audio nahrávka10.7.2020 09:50 | Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, tzv. Lex Covid. Byl přijatý na pozadí zkráceného legislativního procesu ve vyhlášeném stavu legislativní nouze.

Martin Štika

Změny v exekučních srážkách a další změny od 24. 4. 2020

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka7.5.2020 11:00 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Paní ing. Růžena Klímová pro nás připravila další várku aktuálních informací, tentokrát z oblasti exekučního řízení, vyplývajících z nově přijatého zákona č. 191/2020 Sb.

Jana

Obecné otázky pohřebnictví z pohledu obce

Autor Ing. Monika Holušová 

Ing. Monika Holušová

Audio nahrávka26.2.2020 19:48 | Přinášíme vám článek s názvem Obecné otázky pohřebnictví z pohledu obce od paní autorky Ing. Moniky Holušové. Dle přehledu, který pravidelně vydává Ministerstvo financí, je ročně uskutečněno cca 40 kontrol a průměrná výše pokuty je 26 tis. Kč. Proto věnujte článku čas a dozvíte se, jak správně nastavit ceny, strukturu kalkulace ceny i další cenné informace.

Lucie

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace