Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1Následující

Konsolidace – 4. část – Vylučování vzájemných vazeb

Autor Daniel Horad

 Daniel Horad

Nové19.10.2020 17:42 | Určitě víte, že existuje konsolidace. Možná Vám naskakuje „husí kůže“ při pomyšlení na ni… Máme pro Vás nový super seriál od velmi nadaného kolegy Daniela Horada, který Vám ukáže, jak pochopit konsolidaci. Konkrétně představujeme už 4. díl. Vítám příklady a celkově je text srozumitelný.
Konsolidaci je třeba pochopit. Zjednodušeně, že byste v rámci holdingu dceřiné společnosti nikdy nezaložili a fungovali jako jeden celek. Ano, požadujeme výsledky za celý konsolidační celek… výsledky myšleno účetní závěrku se vším, co k ní patří.
Chceme, abyste byli připraveni. Praktická zkušenost je nejlepší… Ale určitě platí, kdo je připraven, není zaskočen.
Krásné dny pro Vás…

Pěva

Konsolidace – 3. část – Metody konsolidace, Základní vyloučení

Autor Daniel Horad

 Daniel Horad

Audio nahrávka1.7.2020 10:19 | Jaké jsou metody konsolidace? A kdy kterou z nich využít? Co je to konsolidační rozdíl? A goodwill? Po přečtení 3. části šestidílného seriálu ing. Daniela Horada, obsahující pro snadnější pochopení problematiky i několik příkladů, bychom v této oblasti měli mít jasněji.

Jana

Konsolidace – 2. část – Konsolidační pravidla, Proces konsolidace

Autor Daniel Horad

 Daniel Horad

Audio nahrávka11.5.2020 19:21 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Ve druhém ze šesti dílů seriálu o konsolidaci od pana Daniela Horada se dozvíme, proč je nezbytné nastavit pro konsolidované účetní jednotky pravidla konsolidace a co by tato pravidla měla zahrnovat. Dále se seznámíme s nejobvyklejší metodou pro technické zvládnutí konsolidace a taky zjistíme, co dělat, když je účetní závěrka společnosti zahrnuté do konsolidačního celku sestavena v jiné měně, než je měna konsolidace.

Jana

Konsolidace – 1. část – Kdo konsoliduje a koho přitom do konsolidace zahrne

Autor Daniel Horad

 Daniel Horad

Audio nahrávka24.2.2020 20:53 | Přinášíme Vám první z šesti článků seriálu na téma „konsolidace“ od ing. Daniela Horada. Možná patříte ke skupině podniků, které by měly sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, ale nevíte o tom. Možná se konsolidovat chystáte a máte z toho obavy. Věřím, že čtivé a srozumitelné články pana Horada je rozptýlí a na Vaší cestě ke konsolidaci Vám pomohou.

Jana

Metodický dotaz – upozorněnı́ na problém novely účetních předpisů v oblasti konsolidovaných účetních závěrek

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing.  Lubomír Harna

21.12.2016 14:44 | Přinášíme Vám zajímavou odpověď z MFČR na problematiku konsolidace, která se týká nevýznamných účetních jednotek.
Ve věci konsolidované účetní závěrky zaslal pan Ing. Lubomír Harna na MFČR metodický dotaz ohledně možnosti zahrnování nevýznamných dceřiných podniků. Odpověď MFČR potvrzuje tuto možnost, což je důležité nejen při sestavování konsolidovaných účetních závěrek, ale i pro výpočet limitů pro povinnost konsolidace.
Tereza

Konsolidační pravidla - díl 4.

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing.  Lubomír Harna

Audio nahrávka10.11.2016 15:30 | Přinášíme Vám již čtvrté pokračování článku pana Ing. Lubomíra Harny, který se věnuje konsolidované účetní závěrce. Čtvrtý díl se zabývá konsolidačními pravidly a obsahuje také vzor konsolidačních pravidel.

Konsolidovaná účetní závěrka – Podklady pro konsolidaci – díl 3.

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing.  Lubomír Harna

Audio nahrávka26.10.2016 14:06 | Přinášíme Vám další pokračování článku pana Lubomíra Harny, který se věnuje konsolidované účetní závěrce. Třetí díl se zabývá soupisem podkladů, které budeme potřebovat pro sestavení konsolidované účetní závěrky. Věřím, že skutečnost, že po novele zákona o účetnictví bude konsolidovat významně vyšší počet účetních jednotek, je známo. Můžete se těšit ještě na další díl.
P.

Zásadní rozšíření povinnosti konsolidace - díl 2.

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing.  Lubomír Harna

Audio nahrávka2.9.2016 08:48 | Přinášíme Vám pokračování dvoudílného článku pana Lubomíra Harny, který vám objasní, jakým způsobem správně vyhodnotit, zda máme nebo nemáme povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Ve druhém díle budeme pokračovat v rozboru konsolidačních postupů, které mají vliv na konsolidovaná aktiva a čistý obrat.

Zásadní rozšíření povinnosti konsolidace - díl 1.

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing.  Lubomír Harna

Audio nahrávka26.8.2016 12:52 | Přinášíme Vám první část dvoudílného článku pana Lubomíra Harny, který je věnován konsolidaci. Článek reaguje na novelu zákona o účetnictví, která přinesla změny v povinnostech sestavování konsolidovaných účetních závěrek. Konkrétně se článek věnuje vyhodnocení, zda máme či nemáme povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Konsolidovaná účetní závěrka - problém menšinových podílů na hospodářském výsledku v ekvivalenci

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing.  Lubomír Harna

2.10.2014 10:20 | Při víceúrovňových vztazích při řešení správného vykázání menšinových podílů na hospodářském výsledku v ekvivalenci se objevuje problém, který má dopad na soulad konsolidovaných výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Pojďme si s Ing. Lubomírem Harnou tento případ demonstrovat názorně na příkladu.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace