PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

Co lze zveřejnit na webových stránkách obce ve vztahu k žádostem o informace

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Co lze zveřejnit na webových stránkách obce ve vztahu k žádostem o informace (PDF, 271.1 kB)

Autor JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

10.3.2021 20:51

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Některé informace obec výslovně ze zákona zveřejnit musí. Víte ale, že obec může zveřejnit i další informace na základě žádosti občanů? Otázkou ale je, zda je vždy nutné zveřejnit na internetu informaci tak, jak byla poskytnuta žadateli, nebo je v určitých případech třeba některé údaje chránit. Zajímá Vás, co na to říkají soudy? To a mnohem více se dozvíte v článku od paní Jitky Jelínkové.

Lenka

PLATÍ pro rok 2021

1. Úvod

V nedávné době se soudy opakovaně zabývaly výkladem § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“ či „zákon“), který ukládá povinnost zveřejňovat informace poskytnuté na žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žadatelé o informace, případně jejich zmocněnci spatřovali v nedostatečné, resp. technicky odstranitelné anonymizaci, případně přímo v záměrném zveřejnění některých svých osobních údajů na webové stránce města (povinného subjektu) nezákonný zásah do svých práv. Soudy připustily extenzivní výklad § 5 odst. 3 zákona, tj. možnost zveřejňování rovněž žádostí o informace a rozhodnutí o odmítnutí žádosti, zpravidla však za podmínky anonymizace veškerých údajů o osobě žadatele o informaci.

2. Poskytování informací na základě žádosti nebo zveřejněním

Žádoucí publicity veřejné správy se dosahuje jednak poskytováním informací na základě žádosti (tzv. pasivní poskytování informací), jednak jejich zveřejňováním, tj. zpřístupněním informace předem neurčenému okruhu zájemců (tzv. aktivní poskytování informací); srov. § 4, 4a a 4b zákona o svobodném přístupu k informacím. Oběma způsoby poskytování informací plní státní orgány a orgány územní samosprávy povinnost zakotvenou v čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, a to za podmínek a způsobem stanoveným zákonem. Samotný pojem „zveřejněná informace“ je definován v § 3 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím. Obecně se zveřejnění děje především způsobem umožňujícím dálkový přístup, dále např. vydáním tiskem, vystavením na úřední desce (pokud je splněna podmínka, že informaci lze znovu vyhledat a získat) apod.

Rozlišují se informace zveřejňované povinným subjektem povinně a dobrovolně.

Povinně zveřejňované informace stanoví jednak § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, jednak řada dalších zákonů, a to zpravidla zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. V takovém případě se uplatní speciální úprava rozsahu zveřejňovaných údajů, způsobu zveřejnění, doby zveřejnění atd., samozřejmě pokud ji zvláštní zákon obsahuje. Velmi významnou povinnost v tomto směru stanoví např. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Vedle povinně zveřejňovaných informací může povinný subjekt dobrovolně zveřejňovat i další informace (§ 5 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k informacím; do novely provedené částí druhou zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, tj. do 31. 7. 2020, se jednalo o § 5 odst. 7 zákona), a to při respektování výjimek v zákoně uvedených, čili např. ochrany osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a jejích osobních údajů, ochrany obchodního tajemství apod.

Určitým propojením mezi poskytováním informací aktivním (zveřejněním) a pasivním (na žádost) je povinnost povinného subjektu podle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, event. za podmínek v tomto ustanovení stanovených postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující obsah informací poskytnutých na žádost.

Dále podle § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím může povinný subjekt splnit svou informační povinnost odkazem žadatele na zveřejněnou informaci, v zásadě ovšem jen tehdy, netrvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace (s výjimkou případů, kdy je ze způsobu podání žádosti, např. e-mailem, datovou schránkou, patrné, že žadatel je „internetově gramotný“); tím mají být povinné subjekty motivovány k dobrovolnému zveřejňování dalších informací souvisejících s jejich působností (činností).

Povinně zveřejňované informace musí být bez zbytečných průtahů aktualizovány, jak plyne ze základních zásad činnosti správních orgánů.

3. Zveřejňování informací poskytnutých na žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník,

Záznam 10 dnů přednášek, ukončeno 13. 2. 2020.

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

Akreditováno MV ČR jako e-learning!

 VELMI UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROKU 2021 – JEDINEČNÁ SKLADBA LEKTORŮ

» BALÍČEK online seminářů č. 6 – Obce a příspěvkové organizace

 1. DPH pro obce a příspěvkové organizace 2020 a novinky 2021 | Ing. Simona Pacáková | 05. 1. 2021
 2. Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované účetní a daňové problémy příspěvkových organizací
  Ing. Simona Pacáková |
   15. 1. 2021
 3. Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované účetní a daňové problémy obcí | Ing. Simona Pacáková | 18. 1. 2021
 4. Dlouhodobý majetek a DPH ve veřejné správě | Ing. Bc. Lenka Zábojová | 16. 3. 2021
 5. Daň z přidané hodnoty v praxi | Ing. Bc. Lenka Zábojová | 17. 3. 2021
 6. Účtování dotací ve veřejném sektoru | Ing. Simona Pacáková | 6. 4. 2021

» BALÍČEK 6 online seminářů – Šestka s Ing. Pavlem Lampou:Neziskové organizace v souvislostech | Ing. Pavel Lampa (4. 3. 2021 – 7. 4. 2021)

  JEDINEČNÉ KNIHY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – S E-BOOKEM

Ing. Pěva Čouková

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY Z OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

a další...

 NAŠE PŘÍKLADY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že když si zakoupíte balíček SILVER, tak můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
 • Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
  na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

 

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Články

Příklady

Knihy

Online programy

Online semináře

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :