Daň silniční za rok 2022

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Daň silniční za rok 2022 (PDF, 132.2 kB)

Autor Bc. Martin Mikuš 

Sdílí Codexis 30.1.2023 12:11

Bc. Martin Mikuš
Již zítra, 31. ledna 2023, je termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2022 a pro platbu silniční daně.
Pro rok 2022 došlo k výrazné redukci zákona o dani silniční.
Předmětem daně jsou nově pouze těžká nákladní vozidla.
POZOR!
Nestačí se podívat pouze na tuny vozidel uvedené v přiznání k dani silniční za rok 2021 a vyhodnotit takto rok 2022. Je nutné jít znovu do technického průkazu a tuny si ověřit, neboť výše daně u tahače návěsů kategorie BC a silničního tahače kategorie BD se nově odvíjí od největší povolené hmotnosti celé jízdní soupravy v tunách.
Petra

Příklad na vyplnění daňového přiznání u tahačů naleznete u aktuality ZDE.

1. Úvod

Rok 2022 je rokem výrazné redukce zákona o dani silniční. Novela zákona o dani silniční, zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 142/2022 Sb.“) účinná již pro zdaňovací období roku 2022 přijatá v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině do jisté míry počítala s řadou sekundárních dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, zejména co se cenové hladiny pohonných hmot týká. Touto novelou tak dochází k významné redukci předmětu daně silniční.

Předmětem daně jsou nově pouze veškerá nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, ale dani reálně podléhají jen vozidla s nenulovou roční výší daně. Prakticky to znamená, že se daň uplatňuje u vozidel určitého počtu náprav až od určité stanovené tonáže celkové hmotnosti (např. u samostatných vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun, u vozidel se třemi nápravami až od 16 tun apod.). Většina podnikatelských subjektů, která využívá v podnikání osobní automobily, autobusy či nákladní automobily s nově navrhovanou nulovou sazbou daně, je nově zproštěna povinnosti platit daň z těchto vozidel i povinnosti podávat daňové přiznání, a tedy i administrativních nákladů spjatých s touto daní.

Novelou byla zrušena veškerá snížení daně, která byla dosud uplatňována především pro nová vozidla, u nichž toto snížení dosahovalo až 48 % z dosavadní sazby daně. S ohledem na stanovení nových sazeb na jejich minimální hranici tato snížení omezovala úpravy takto stanovených sazeb daně.

Zachovány zůstaly slevy na dani při využití kombinované dopravy, které vyplývají ze směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro některé druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy a nacházejí se v § 12 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, (dále jen „zákon o dani silniční“ či „ZDSL“)

Další významnou změnou je zrušení povinnosti platit zálohy na daň silniční. Zálohy na daň silniční v roce 2022 byly již před schválením výše uvedené novely prominuty na základě Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (č. j. MF-8118/2022/3901-2), které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.

2. Předmět daně (§ 2 zákona o dani silniční)

K § 2 odst. 1 a 2 ZDSL

Nově dochází k zavedení definice pojmu „zdanitelných vozidel“, kterými se rozumí:

1. silniční vozidla,

2. kategorií N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4,

3. registrovaných v registru silničních vozidel v České republice.

Z uvedeného je zřejmé, že došlo k významnému zúžení předmětu daně tak, aby dani podléhala pouze těžká nákladní vozidla (vozidla kategorií N2 a N3 a jejich podkategorie), u kterých to vyžaduje aktuální znění směrnice Euroviněta. Těžkými nákladními vozidly jsou podle směrnice Euroviněta vozidla určená k přepravě zboží s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny, tedy také přípojná vozidla kategorií O3 a O4.

V účinném znění zákona o dani silniční byly zcela opuštěny následující principy:

  • použití vozidel pro určitý účel – k podnikání, resp. v souvislosti s příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů,
  • použití či provozování podnikatelským či nepodnikatelským subjektem.

Rovněž není podstatné, zda bylo vozidlo používáno v České republice či v jiném státě.

K § 2 odst. 3 ZDSL

Negativní výčet vozidel, které předmětem daně nejsou nalezneme v tomto ustanovení. Zdanitelnými vozidly tedy nejsou tato silniční vozidla:

a) vozidla se zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, např. pro manipulační provoz, pro zkušební provoz, aj.

b) kategorie N podkategorie vozidel zvláštního určení nebo terénních vozidel zvláštního určení

Součástí negativního výčtu předmětu daně jsou dále vozidla zvláštního určení, protože tato vozidla nejsou ve smyslu směrnice Euroviněta primárně vozidly určenými k přepravě zboží.

Pro účely negativního výčtu předmětu daně do kategorie vozidel zvláštního určení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, (dále jen „nařízení EU 2018/858“) spadají rovněž speciální vozidla podle § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Tato vozidla jsou podrobněji vymezena ve vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, a spadají sem:

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :