Daň z nemovitých věcí 2022 podrobně včetně příkladů

Autoři: Ing. Jana Procházková 

Datum: 08.01.2022, 09:00 - 14:00 hod.

Cena: 2190 Kč bez DPH


➡️   Otestujte si své znalosti z oblasti daně z nemovitých věcí zde: 
https://www.ucetni-portal.cz/online-testy/21/9jdk1hn7an/
Test pro Vás připravila ing. Jana Procházková.

Se záznamem tzv. "navěky"

1. část - Daň z pozemků

✅   1 〉00:02:40         Právní rámec daně z nemovitých věcí

✅   2 〉00:06:46         Tiskopisy k dani z nemovitých věcí

✅   3 〉00:16:24         Žádost o zasílání údajů pro placení daně e-mailem místo složenky

✅   4 〉0:20:09           Pozemky plně osvobozené od daně z pozemků (u osvobození, která se  neuplatňují v přiznání) se v daňovém přiznání neuvádějí

✅   5 〉00:23:55         Daň. přiznání ř. 207 - a) parcelární číslo - uvádí se pozemky pouze bez zkratky "st", pozemek zcela zastavěný zdanitelnou stavbou se v přiznání neuvádí

✅   6 〉00:25:42         Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky plně osvobozené od daně ze staveb a jednotek (u osvobození, která se neuplatňují v přiznání) se v daňovém přiznání neuvádějí

✅   7 〉00:29:53         Daň. přiznání ř. 306 - zdanitelná stavba na více parcelních čísel, uvedení příkladu

✅   8 〉00:32:54         Vyhláška č. 453/2021 Sb. - seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělsých pozemků

✅   9 〉00:35:08         Koeficeinty ovlivňující výši sazeb daně

✅   10 〉00:41:11         Pokyn GFŘ-D-51 - umístění spisu

✅   11 〉00:43:23         Revize katastru nemovitostí - ověření skutečného stavu s údaji uvedenými v KN

✅   12 〉00:47:52         Předmět daně z pozemků

✅   13 〉00:49:27         §12e/1, 2 ZDNV - pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku v KN bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu

✅   14 〉00:52:40         Změna druhu pozemku v KN

✅   15 〉00:55:56         Stavební pozemek dle § 6 ZDNV

✅   16 〉01:02:54         Zpevněná plocha pozemku dle § 6 ZDNV

✅   17 〉01:09:41         Vymezení zpevněné plochy pozemku - příklad

✅   18 〉01:13:36         Negativní vymezení předmětu daně z pozemků dle § 2/2 a) ZDNV - pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb

✅   19 〉01:15:55         Negativní vymezení předmětu daně z pozemků dle § 2/2 b) ZDNV - lesní pozemky, na nichž se nacházejí les ochranné a lesy zvláštního určení

✅   20 〉01:21:16         Negativní vymezení předmětu daně z pozemků dle § 2/2 c), d) ZDNV - pozemky  vodních ploch a pozemky pro obranu ČR

2. část - Daň z pozemků - příklady, daň ze staveb a jednotek

✅   1 〉00:00:15         Negativní vymezení předmětu daně z pozemků dle § 2/2 e) ZDNV - pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů u jednotek v bytových domech

✅   2 〉0:06:34           Příklad přiznání pozemku

✅   3 〉00:13:05         Rozsudek NSS 9 Afs/2021 - § 4/1 k) a § 4/1 l) ZDNV

✅   4 〉00:17:54         Osvobození od daně z pozemků dle § 4/1 k) ZDNV před a po novele ZDNV

✅   5 〉00:27:54         Krajinné prvky podléhající osvobození dle § 4/1 k) bod. 3. ZDNV

✅   6 〉00:35:56         Příklad: osvobození § 4/1 k) ZDNV - orná půda, kde se nachází mez

✅   7 〉00:37:53         Příklad: osvobození § 4/1 k) ZDNV - ostatní plocha, kde se nachází remízek

✅   8 〉00:40:34         Příklad: osvobození § 4/1 k) ZDNV - ostatní plocha, kde se nachází bermy

✅   9 〉00:41:59         Příklad: osvobození § 4/1 k) ZDNV - ostatní plocha, kde se nachází příkop

✅   10 〉00:44:30         Příklad: osvobození § 4/1 n) ZDNV - travlý travní porost a orná půda, kde se nachází sloupy elektrického vedení

✅   11 〉00:48:04         Příklad: osvobození § 4/1 o) a l) ZDNV - pozemek ostatní plochy, kde je účelová komunikace, po které je zajištěn příjezd k administrativní budově

✅   12 〉00:51:15         Osvobození od daně z pozemků dle § 4/1 o) ZDNV - účelové komunikace

✅   13 〉00:54:05         Veřejná parkoviště ve vazbě na osvobození  dle § 4/1 o) a l) ZDNV

✅   14 〉00:58:06         Předmět daně ze staveb a jednotek - vycházíme ze skutečného stavu

✅   15 〉00:58:56         Zdanitelná stavba - budova podle katastrálního zákona

✅   16 〉01:06:15         Rozhodnutí Ústavního soudu č. I. ÚS 483/01 z 6.5.2003 k vymezení spojení stavby se zemí pevným základem

✅   17 〉01:07:25         Mobilní a modulární stavby

✅   18 〉01:10:12         Příklady  z praxe - stavba zmrzlinového stánku a prefabrikované garáže

✅   19 〉01:14:05         Zdanění zemědělského sila, které naplňuje definici budovy podle katastrálního zákona

✅   20 〉01:15:32         Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou dle přílohy k ZDNV

✅   21 〉01:20:00         RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

✅   22 〉01:21:17         Zdanitelná jednotka

✅   23 〉01:26:47         § 11/7 ZDNV - včetně výjimek, na které se toto ustanovení neaplikuje

✅   24 〉01:30:15         Příklad - víceúčelová stavba

✅   25 〉01:34:24         Příklad - stavba pro rodinnou rekreaci nabízená ke krátkodobému ubytování

✅   26 〉01:37:43         § 12 ZDNV - místní koeficient

3. část - Procesní zásady DNV

✅   1 〉00:00:00         Otázky a odpovědi

✅   2 〉00:05:33         Procesní zásady DNV

✅   3 〉00:09:35         Výjimka ze lhůty pro podání přiznání dle § 13a/11 ZDNV - podán návrh do KN, ale nezapsáno do 31.12. téhož roku

✅   4 〉00:13:30         Výjimka ze lhůty pro podání přiznání dle § 13a/12 ZDNV - nepřešlo-li vlastnické právo k nemovité věci v dražbě do 31.12.

✅   5 〉00:16:40         Příklad: podán návrh na zápis přeměny fúze do OR do konce roku, zápis do KN až v následujícím roce

✅   6 〉00:22:40         Příklad: zdanění nemovitých věcí nabytých v dědictví

✅   7 〉00:29:30         Příklad: zdanění pozemků a stavby občanského vybavení

✅   8 〉0:32:30           Příklad určení zastavěné plochy stavby - přístřešek garážového stání u domu a garážové stání jako součást domu

✅   9 〉00:38:36         Příklad: zdanění výrobního areálu, kdy daněná stavba má část výrobní a část nevýrobní o různých počtech nadzemních podlaží, a kdy na části jednoho z pozemků je zpevněná plocha pozemku

✅   10 〉00:52:44         Portál Moje daně

✅   11 〉01:01:22         Otázky a odpovědi

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Zdeněk Kuča8.1.2022 13:28

  Dobrý den, prosím ještě jednou o vysvětlení, kdy se u jednotek použije koeficient 1,20 a kdy koeficient 1,22 Děkuji

 • Romana8.1.2022 12:57

  Jak správně postupovat v situaci, kdy je DS správcem daně na žádost prodloužena lhůta pro podaní daňového přiznání (k 30.4) a následně je zjištěno, že DS vlastní nemovitou věc ve spoluvlastnickém podílu a chce zdaňovat pouze svůj spoluvlastnický podíl (v daném případě se musí podat přiznání do 31.1.). Děkuji

 • Jana8.1.2022 12:43

  Dobrý den, nad stávající stavbu s dvěma NP s rovnou střechou byla zkolaudována nádstavba, jejíž nosnou konstrukci tvoří ocelový rošt, na kterém je osazen modulární systém buněk. Tato nádstavba by se v takovém případě nezdaňovala jako další nadzemní podlaží? V kolaudační rozhodnutí se však hovoří o nádstavbě jako o 3.NP. Děkuji za odpověď.

 • Romana8.1.2022 10:28

  Dobrý den ještě jednou, jak tedy prokázat správci daně, že mimo předmět daně stojí celý lesní pozemek s lesem zvláštního určení, pokud v rozhodnutí je uvedeno, že les zvláštního určení je pouze na části pozemku? Je tedy metodické vyjasnění, které jste uváděla někde zveřejněno? Moc děkuji

 • Romana8.1.2022 09:27

  Dobrý den, poprosím o radu: došlo k odštěpení nemovitých věcí z jedné (rozdělované) společnosti do druhé nástupnické společnosti. Vlastníkem již tedy není původní vlastník (rozdělovaná společnost). Dosud však nedošlo ke změně vlastníka v KN. Bude tyto nemovité věci zdaňovat nástupnická společnost? Doloží tuto skutečnost správci daně notářským zápisem s projektem rozdělení? Předem děkuji za odpověď.

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :