Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 11. část – Zvláštní režim jednoho správního místa

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 11. část – Zvláštní režim jednoho správníh (PDF, 290.1 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

31.10.2021 18:59

Ing. Ivana Pilařová
Dnes Vám přinášíme novelu zákona o dani z přidné hodnoty a zvláštní režim jednoho správního místa pohledem paní Ivany Pilařové. Přestože jste na toto téma možná již nějaké příspěvky četli, tento článek rozhodně nevynechejte – je přehledný, podrobný, s příklady a téměř jistě v něm pro sebe najdete nové užitečné informace.

Jana

PLATNÉ od 01.10.2021

Seriál o DPH od ing. Ivany Pilařové zahrnuje tyto díly:

1. část – Základní pojmy a základní principy u daně z přidané hodnoty

2. část – Vznik zdanitelného plnění na výstupu

3. část – Osvobozená plnění v tuzemsku

4. část – Specifika nároku na odpočet daně na vstupu

5. část – Místo plnění

6. část – Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz

7. část – Režim přenesení daňové povinnosti

8. část – Dlouhodobý majetek v DPH

9. část – Změna režimu aneb registrace plátce a zrušení registrace plátce, ručení za daň

10. část – Kontrolní hlášení

11. část – Zvláštní režim jednoho správního místa

 

1. Úvod

Režim jednoho správního místa (One Stop Shop) je nově zavedeným zvláštním režimem sloužícím pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných členských států EU. Jedná se o plnění, u kterých tuzemskému dodavateli vzniká povinnost odvodu DPH v členském státě spotřeby daného plnění. Tento nový režim, který byl zaveden novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“) zákonem č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 10. 2021, je možné použít již od 1. 7. 2021 na základě přímého účinku evropské směrnice. Jedná se o režim fungující v celé EU, uživatel, který se do něj registruje, tak může učinit jen v jednom státě EU.

Je třeba rozlišit dvě skutečnosti:

 • nově definované místo plnění u prodeje zboží na dálku či u prodeje dovezeného zboží na dálku je fakt nezávislý na vůli poskytovatele plnění,
 • zatímco způsob realizace vzniku daňové povinnosti v jiném členském státě je volitelný dodavatelem plnění.

Pokud místem plnění v případě prodeje zboží na dálku (§ 4 odst. 9 a § 8 ZDPH), prodeje dovezeného zboží na dálku (§ 4 odst. 10 a § 8a ZDPH), služeb poskytovaných podle § 10i ZDPH či jiných služeb, které jsou poskytovány koncovému zákazníkovi (například § 10 či § 10d ZDPH), je jiný členský stát, pak je možné odvod lokální DPH platné v dotyčném členském státě, řešit dvěma způsoby:

 1. registrace k DPH v místě plnění (tj. v jednotlivých členských státech EU), nebo
 2. registrace do režimu jednoho správního místa (§ 110a  § 110zy ZDPH).

Vzhledem k tomu, že registrace k lokální DPH v jednotlivých členských státech by vyžadovala znalost daňových zákonů a způsobu podávání daňových přiznání v jednotlivých členských státech, předpokládám, že tuto cestu si tuzemská podnikající osoba obvykle nevybere. Pokud ano, pak odpovědi na případné otázky nejsou obsaženy v českém zákonu o DPH, ale v obdobných zákonech platných v jednotlivých členských státech. Těmi se pak bude řídit proces přiznávání a placení lokální DPH včetně podoby daňového přiznání v jednotlivých státech EU.

Režim jednoho správního místa sice neumožní odvod české DPH z plnění s místem plnění mimo ČR, daňová povinnost bude vznikat v místě plnění dodání zboží a poskytnutí služeb v lokálně platných sazbách DPH, ale umožní komunikaci s tuzemským správcem daně jak ohledně podávání daňových přiznání, tak placení DPH. Daňovému subjektu zcela odpadne „distribuce“ DPH do jednotlivých členských států, kam náleží místo plnění jím provozovaných činností.

Oba režimy se zásadně liší v procesu, nicméně výsledek v podobě výše přiznané DPH je shodný.

Režim jednoho správního místa (One Stop Shop – dále jen „OSS“) je jednoznačným ulehčením odvodu lokální DPH. A právě režimu OSS a jeho využití tuzemskými plátci nebo tuzemskými identifikovanými osobami věnujeme tento díl. Nebudeme se zabývat elektronickými rozhraními, ani možnostmi využití OSS pro osoby, které nemají sídlo v ČR.

2. Tři režimy v OSS

Režim OSS má tři od sebe odlišné režimy. Nebudeme podrobně vysvětlovat podstatu jednotlivých režimů, omezíme se pouze na tuzemské osoby registrované k dani (plátce nebo identifikované osoby) se sídlem v ČR, které chtějí provést registraci k OSS právě v ČR.

a) Režim EU je režimem, do kterého se budou registrovat osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku, pokud realizují:

 • poskytování služeb osobám nepovinným k dani s místem plnění v EU,
 • prodej zboží na dálku do jiného členského státu,
 • dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní.

Režim EU je pak třeba uplatnit na všechna vybraná plnění uskutečněná osobou, která OSS používá s výjimkou plnění s místem plnění v ČR.

Pro jistotu upřesníme, že režim OSS se nepoužije v případě:

 • dodání zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě,
 • vývozu,
 • poskytnutí služby osobě povinné k dani v jiném členském státě s místem plnění této služby u příjemce služby
  (§ 9 odst. 1 ZDPH).

b) Dovozní režim je režimem, do kterého se budou registrovat osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku, pokud realizují prodej dovezeného zboží na dálku.

c) Režim mimo EU je režimem pro osoby se sídlem nebo provozovnou ve třetí zemi (tedy mimo EU). Tuzemské osoby se do tohoto režimu registrovat nebudou, proto se ani my tímto režimem nebudeme zabývat.

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 14 dnů vzdělávání. 

Přednáší tito lektoři: Ing. Jiří Klíma, Marek Reinoha, Ing. Pěva Čouková, Ing. Igor Pantůček, Ing. Mgr. Olga Hochmannová


  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

 3DENNÍ PODNIKATELSKÁ KONFERENCE 2021 OFFLINE S MOŽNOSTÍ SLEDOVÁNÍ ONLINE (9. 11. 2021 – 11. 11. 2021)

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :