Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 2. část – Vznik zdanitelného plnění na výstupu

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • DPH pro začátečníky a mírně pokročilé – 2. část – Vznik zdanitelného plnění na výstupu (PDF, 469.8 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

22.1.2021 22:39

Ing. Ivana Pilařová
K dalšímu pokračování ze seriálu „opakovacích článků k DPH“ bych ráda doplnila něco z moji praxe, co považuji za důležité:
- Co není dodáním zboží podle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“), je službou (§ 14 odst. 1 ZDPH).
- Ráda bych připomněla moji oblíbenou kontrolu DPH na tržby, bez které neprojde žádný náš klient, ať už ten, kterého účtujeme, nebo ten, kde připravujeme daňové přiznání, nebo tam, kde provádíme audit. Najdete v pomůckách na Účetním Portálu: www.ucetni-portal.cz / Pomůcky / IV. Účetní závěrka a měsíční kontroly pro podnikatele

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR

PLATÍ pro rok 2021

Seriál o DPH od Ing. Ivany Pilařové zahrnuje tyto části:

1. část – Základní pojmy a základní principy u daně z přidané hodnoty

2. část – Vznik zdanitelného plnění na výstupu

3. část – Osvobozená plnění v tuzemsku

4. část – Specifika nároku na odpočet daně na vstupu

5. část – Místo plnění

6. část – Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz

7. část – Režim přenesení daňové povinnosti

8. část – Dlouhodobý majetek v DPH

9. část – Změna režimu aneb registrace plátce a zrušení registrace plátce, ručení za daň

10. část – Kontrolní hlášení

1. Úvod

V předchozím díle jsme se zorientovali v základních pojmech zákona a seznámili jsme se s předmětem daně. I začátečníkovi je zřejmé, že v dani z přidané hodnoty řešíme „dva konce“, a to vstupy (nároky na odpočet) a výstupy (vznik daňové povinnosti). Dnes se budeme věnovat dani na výstupu – tedy vzniku zdanitelného plnění a z toho vyplývající daňové povinnosti na výstupu.

2. Vztah zdanitelného plnění k vydaným daňovým dokladům

Ano, vznik zdanitelného plnění má k tržbám, potažmo k vydaným fakturám, blízko. V účetnictví je vazba zřejmá, neboť se o vydaných fakturách a tržbách účtuje předpisem, v daňové evidenci, kde se o předpisech přímo neúčtuje, však zdanitelné plnění vzniká stejným způsobem a není nijak ovlivněno realizací peněžního toku. Postupem času zjistíme, že zdanitelná plnění vznikají nejen z vydaných, ale i z přijatých plnění. Zjistíme také, že zdaleka ne každý účetní výnos má k DPH vztah. Řada výnosů s daní z přidané hodnoty vůbec nesouvisí. Je to důkazem toho, že účetnictví a DPH jsou samostatné disciplíny, samozřejmě, že se mohou v řadě věcí shodovat, ale i lišit. Hned úvodem je potřeba podtrhnout:

 • Účetní výnos se nemusí rovnat vzniku plnění z pohledu DPH a naopak, vznik daňové povinnosti se často obejde zcela bez výnosu (záloha, jednoúčelový poukaz);
 • Totéž platí i o „čase“ – den uskutečnění účetního případu a den vzniku daňové povinnosti jsou definovány odlišně, nesnažme se je za každou cenu „sjednocovat“.
 • Odlišnosti jsou v i použivání kursů, kurs k datu vzniku účetního připadu se nemusí (a často neshoduje) s kursem, který používá DPH (například v případě pořízení zboží z jiného členského státu, kdy se zásadně liší data přepočtu, a tím i hodnota použitého kursu);
 • Odlišné budou i základy daně od hodnot, které účtujeme do výnosů, či naopak na vstupu do nákladů či do ocenění majetku. Například případ Interpretace NÚR č. 43 – Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně, kdy pořízení majetku či zásob s dříve zaplacenou zálohou v cizí měně dodavateli z EU razantně rozhodí výši hodnot, které jsou zaúčtovány, a hodnot, které jsou vykázány v daňovém přiznání k DPH jako základ pro reverse charge. Odlišná jsou v tomto případě i data zaúčtování a data vykázání pro účely DPH, tím logicky jsou odlišné také přepočítací kursy (zvláště v případě použití denních kursů).

3. Z čeho vzniká zdanitelné plnění na DPH?

Jasným favoritem je dodání zboží (§ 13 ZDPH). Zboží je pro účely DPH definováno v širokém slova smyslu, zahrnuje i výrobky, prodej dlouhodobého majetku včetně jeho prodeje formou finančního leasingu a také převod nemovitých věcí, a to za úplatu a s přechodem vlastnického práva (to však nemusí nutně přecházet právě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění). Samozřejmostí je místo plnění v tuzemsku, což je podmínkou vzniku každého zdanitelného plnění, které je předmětem daně v tuzemsku.

Kromě úplatného dodání zboží je přemětem daně ve vybraných případech také bezúplatné dodání zboží, jako například v případě darů, vkladů, použití majetku pro osobní potřebu plátce či jeho zaměstnanců, či vypořádání při rozpuštění společnosti (§ 13 odst. 4 ZDPH). Zákon také vyjmenovává případy, kdy ke vzniku zdanitelného plnění nedochází (§ 13 odst. 7 ZDPH), jako v případě pozbytí obchodního závodu či poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti.

Je potřeba od sebe oddělit darování majetku, který je součástí obchodního majetku (je předmětem daně a ač je bezúplatné, jedná se o zdanitelné plnění), a poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti (je také bezúplatné, ale není předmětem daně). Pojem „dárek v rámci ekonomické činnosti“ je definován pořizovací cenou do 500 Kč v úrovni bez DPH nebo jako obchodní vzorek, který pak není finančně limitován a je předpokládáno jeho bezúplatné poskytnutí.

...


JAK JSTE NA TOM S DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 12 dnů vzdělávání. Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Chcete program sledovat naživo a mít možnost pokládat otázky? Pojďte do akce! Začínáme 11. 3. 2021.

Můžete se těšit na tyto lektory: Ing. Jiří Klíma, Marek Reinoha , Ing. Pěva Čouková, Ing. Igor Pantůček

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE DPH 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

Webináři provází Pěva Čouková.

  A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE

Ing. Mgr. Olga Hochmannová:

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021 – zatím se můžete těšit.

Hlavním autorem bude ing. Olga Hochmannová, dále bude spolupracovat pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

Publikaci si můžete objednat již dnes.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Kupte si balíček SILVER a přejděte bez doplatku do balíčku GOLD.
 • Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
  na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ
  .
 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka daňové a účetní kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :