Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 3. část – Osvobozená plnění v tuzemsku

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 3. část – Osvobozená plnění v tuzemsku (PDF, 452.6 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

2.2.2021 21:50

Ing. Ivana Pilařová
Přinášíme Vám další pokračování ze seriálu Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé. Jestli chcete být lepší v DPH, nenechte si utéct tuto třetí část seriálu od autorky Ivany Pilařové. Najdete zde například ,kdy plátce nemá nárok na odpočet daně na vstupu, a jaké jsou druhy plnění na výstupu. Je velmi důležité u každého výstupu odlišit, která plnění jsou zdanitelná a která jsou od daně osvobozená.
Chcete si být jistí u osvobozených plnění, jestli jsou s nárokem na odpočet daně nebo bez nároku na odpočet daně? Víte, zda se osvobozená plnění započítávají do obratu pro povinnou registraci plátce?

Lenka

PLATÍ pro rok 2021

Seriál o DPH roku 2021 od Ing. Ivany Pilařové zahrnuje tyto díly:

1. část – Základní pojmy a základní principy u daně z přidané hodnoty (8. 1. 2021)

2. část – Vznik zdanitelného plnění na výstupu (22. 1. 2021)

3. část – Osvobozená plnění v tuzemsku (2. 2. 2021)

4. část – Specifika nároku na odpočet daně na vstupu

5. část – Místo plnění

6. část – Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz

7. část – Režim přenesení daňové povinnosti

8. část – Dlouhodobý majetek v DPH

9. část – Změna režimu aneb registrace plátce a zrušení registrace plátce, ručení za daň

10. část – Kontrolní hlášení


1. Druhy plnění na výstupu

Již při našem druhém setkání jsme uvedli, že naše plnění na výstupu jsou dvojího druhu – zdanitelná a od daně osvobozená.

Nutně musíme u každého výstupu od sebe odlišit:

 1. plnění zdanitelná, která se zdaňují základní nebo první či druhou sníženou sazbou daně;
 2. plnění od daně osvobozená, která se na výstupu nezdaňují. Tato plnění dále rozdělujeme na:
  - plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně na vstupu, 
  plnění bez nároku na odpočet daně na vstupu.

Mohlo by se zdát, že osvobozená plnění jsou bezproblémová a není třeba si jich dále všímat. Není tomu tak. Daň se z nich sice neodvádí, nicméně se vykazují v daňovém přiznání a jejich výše se používá pro řadu různých výpočtů souvisejících především s daní na vstupu (zálohový a vypořádací koeficient, vyrovnání a úprava odpočtu apod.). Naším prvořadým úkolem bude osvobozená plnění správně identifikovat.

2. Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně na vstupu

Podle § 63 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“) se mezi tato plnění, která na výstupu nezdaňujeme, ale na vstupu máme nárok na odpočet daně, řadí zejména:

 • dodání zboží do jiného členského státu,
 • pořízení zboží z jiného členského státu (pouze ve výjimečných situacích),
 • vývoz zboží,
 • poskytnutí služby do třetí země,
 • mezinárodní přeprava osob v části na území ČR,
 • přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz zboží.

Uvedený výčet není úplný (viz § 63 ZDPH), uvádím jen hlavní typy těchto plnění. Ve všech případech se jedná o přesah plnění mimo tuzemsko – „do“ nebo „z“ EU a „do“ nebo „ze“ třetích zemí. Přestože se jedná o takovýto přesah, místo plnění je stále v tuzemsku, a proto jsou uvedená plnění předmětem daně v ČR (i když osvobozeným). Nad tak zvanými intrakomunitárními dodávkami zboží a služeb, nad dovozem a vývozem a zejména nad „místem plnění“ se zastavíme v některém z našich dalších pokračování. Pro dnešek se spokojíme s informací, že tato plnění se na výstupu nezdaňují a na vstupu máme při jejich realizaci plný, nijak nekrácený odpočet, stejný, jako bychom měli u plnění zdanitelných. Že to nemá logiku? To je jen zdání. Na tomto systému funguje DPH v rámci EU.

3. Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně na vstupu

Jak z názvu vyplývá, při realizaci těchto plnění nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu. Mezi tato plnění řadíme zejména:

 • poštovní služby,
 • rozhlasové a televizní vysílání,
 • finanční činnosti,
 • pojišťovací činnosti,
 • převod a nájem vybraných nemovitých věcí,
 • výchovu a vzdělávání,
 • zdravotní služby a dodání zdravotního zboží,
 • sociální pomoc.

V tomto případě jsem si dovolila podrobnější výčet činností, neboť je velmi pravděpodobné, že se s některými činnostmi v praxi setká i menší společnost. Co je třeba v této souvislosti sledovat?

 • Pokud tuto činnost poskytujeme, musíme pečlivě nastudovat podmínky osvobození. Není to tak jednoduché, rozhodně nemůžeme říci, že vše, co dělá lékař či banka nebo pošta, je od daně osvobozené. Osvobození je vázáno v prvé řadě na činnost, někdy také dále na oprávněného provozovatele (poštovní služby), nebo na účel služby (zdravotní služby), nebo na lhůty (prodej staveb), nebo na obchodního partnera (pronájem pozemků a staveb). V žádném případě není možné uplatnit teorii, že v případě nejistoty službu raději zdaním. Kromě toho, že odvedu daň zbytečně, nezměním ani svoji
  (ne)možnost uplatnění nároku na odpočet a kromě toho uvedu v omyl svého odběratele, který nebude moci uplatnit nárok na odpočet, a to ani v případě, že daň bude na daňovém dokladu vyčíslena a dodavatel ji přiznal a zaplatil (viz dále).
 • Při poskytování činnosti od daně osvobozené bez nároku na odpočet daně na vstupu skutečně nemá plátce nárok na uplatnění daně na vstupu a uvedená částka DPH se pak stává součástí ceny takového vstupu (tj. hodnoty majetku, nebo nákladu).
 • Další, co nelze podcenit, je uvedení osvobozených plnění v daňovém přiznání, neboť jejich výše ovlivňuje výpočet krátícího koeficientu. Naopak do kontrolního hlášení osvobozená plnění nepatří.
 • Musím se umět orientovat i jako plátce, který dotyčné činnosti neposkytuje, ale přijímá. Doklad neobsahuje DPH, neboť se jedná o činnosti od daně osvobozené. To ale poskytovatel nemusí vědět a pokud na doklad výši daně uvede, příjemce přesto nemá nárok na odpočet daně na vstupu a pokud to udělá, bude mu tato daň správcem daně doměřena. Ve střehu tedy musíme být i v případě, že se těmito činnostmi na výstupu vůbec nezabýváme a nezbývá nám nic jiného, než v tomto smyslu kontrolovat, ve vlastním zájmu, naše dodavatele. Není to ostatně jediný případ, kdy odběratel kontroluje dodavatele, v režimu přenesení daňové povinnosti se ocitneme v podobné situaci. Ale o tom až později.

Protože se jedná o složitou problematiku, představíme si některé v praxi se častěji vyskytující osvobozené činnosti blíže. Předem je důležité říci, že i ten, kdo služby přímo neposkytuje, ale pouze přefakturovává, je zákonem považován za poskytovatele a platí na něj stejná pravidla jako na původního poskytovatele. Tím ovšem není možné říci, že přefakturace bude probíhat ve stejném režimu osvobození jako původní poskytnuté plnění. Vždy záleží na splnění podmínek zákona u každého konkrétního plnění mezi dvěma konkrétními stranami.

3.1 Poštovní služby (§ 52 ZDPH)

Vybrané služby dodání poštovních zásilek jsou od daně osvobozené, pokud jsou poskytovány oprávněnými subjekty – tedy držitelem poštovní licence. To je pošta, nikoliv my, jako podnikatelské subjekty. Pošta bude fakturovat základní poštovní služby (ty jsou definované v samostatném zákonu) bez DPH, pokud je my budeme dále samostatně přefakturovávat, není možné osvobození uplatnit a použijeme základní sazbu daně. V případě, kdy cenu poštovného zakalkulujeme do ceny zboží, nefakturuje se pak poštovné zvlášť a žádný problém se zdaněním či sazbou daně neřešíme, poštovné se stává součástí základu daně za dodávané zboží a zdaníme jej jako součást ceny dodávaného zboží. Pokud na přijatém dokladu do pošty objevíme poštovní služby s uvedenou daní, je velmi pravděpodobné, že se nejedná o základní poštovní služby a uvedené DPH je v pořádku. Další jiní poskytovatelé doručovacích služeb (mimo pošty) svoje služby DPH zatěžují, neboť nesplňují podmínky pro osvobození těchto služeb.

3.2 Finanční služby (§ 54 ZDPH)

Nemusíme být bankou ani makléřem, přesto se s těmito službami setkáme. 

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 14 dnů vzdělávání. Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Chcete program sledovat naživo a mít možnost pokládat otázky? Pojďte do akce! Začínáme 11. 3. 2021.

Můžete se těšit na tyto lektory: Ing. Jiří Klíma, Marek Reinoha , Ing. Pěva Čouková, Ing. Igor Pantůček

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE DPH 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

Webináři provází Pěva Čouková.

  A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE

Ing. Mgr. Olga Hochmannová:

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021 – zatím se můžete těšit.

Hlavním autorem bude ing. Olga Hochmannová, dále bude spolupracovat pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

Publikaci si můžete objednat již dnes.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že z balíčku SILVER můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
  Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD
  . Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
  na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ
  .

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka daňové a účetní kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :