Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 8. část – Dlouhodobý majetek v DPH

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 8. část – Dlouhodobý majetek v DPH (PDF, 672.6 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

23.4.2021 08:40

Ing. Ivana Pilařová
Přinášíme Vám 8. část našeho seriálu o DPH od paní Ivany Pilařové, která se věnuje dlouhodobému majetku z pohledu DPH.
Víte, zda je dlouhodobý majetek definován v zákoně o DPH odlišně od účetních předpisů a zákona o daních z příjmů?
Víte, kdy se u dlouhodobého majetku provádí úprava odpočtu DPH?
Víte, kdy se u dlouhodobého majetku jedná o majetek vytvořený vlastní činností?
Víte, kdy se u dlouhodobého majetku použije úprava odpočtu na významné opravy nemovité věci?
Víte, že existují situace, kdy je prominuto DPH na výstupu z důvodu mimořádné události?
To a více se dozvíte v článku a dvou praktických příkladech.

Petra

Seriál o DPH od Ing. Ivany Pilařové zahrnuje tyto díly:

1. část – Základní pojmy a základní principy u daně z přidané hodnoty

2. část – Vznik zdanitelného plnění na výstupu

3. část – Osvobozená plnění v tuzemsku

4. část – Specifika nároku na odpočet daně na vstupu

5. část – Místo plnění

6. část – Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz

7. část – Režim přenesení daňové povinnosti

8. část – Dlouhodobý majetek v DPH

9. část – Změna režimu aneb registrace plátce a zrušení registrace plátce, ručení za daň

10. část – Kontrolní hlášení

1. Dlouhodobý majetek a jeho postavení v ZDPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“) pro své vlastní účely v § 4 odst. 4 písm. d) definuje pojem dlouhodobý majetek. V této souvislosti mě napadají dvě otázky. Proč taková definice v zákonu je? A dále, samozřejmě, jak tato definice zní?

Důvodem existence definice dlouhodobého majetku v ZDPH je skutečnost, že právě u dlouhodobého majetku je nutné provádět určitý typ „sledování“ tohoto majetku v čase za účelem provedení případné úpravy odpočtu. Pojmem úprava odpočtu (§ 78 ZDPH) se budeme podrobně zabývat, a to právě jen a pouze ve vztahu k dlouhodobému majetku. Jiné druhy majetku tomuto sledování nepodléhají. To je první důvod. Druhým důvodem je posouzení, zda dlouhodobý majetek nenabýváme v režimu „majetku vytvořeného vlastní činností“. To je druhý důvod. Novinkou platnou od 1. 4. 2019 (a samozřejmě i nadále) je úprava odpočtu na významné opravy nemovité věci. Novinka to je záludná, komplikovaná a ve většině případů se může značně prodražit. A to je třetí a poslední důvod, proč se dlouhodobým majetkem zabývat. Postupně probereme všechny situace . Nejprve ale slíbená definice.

Dlouhodobý majetek je v ZDPH počínaje 1. 1. 2021 definován odlišně od účetních předpisů a částečně odlišně i od zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „zákon o daních z příjmů“ či „ZDP“), a to i vlivem zákona č. 609/2020 Sb. Pod tento pojem řadíme:

a) hmotný majetek v souladu s jeho definicí podle zákona o daních z příjmů (tedy přesahující svojí hodnotou částku 80 tis. Kč, a to bez ohledu na znění účetní směrnice pro vznik dlouhodobého hmotného majetku), dále pak hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k tomuto majetku bude na uživatele převedeno za obvyklých okolností. Tento majetek je pak pro účely ZDPH považován za dlouhodobý majetek uživatele. I v případě, kdy si plátce pro účely ZDP zvolí dobrovolnou zpětnou účinnost změny daňového limitu pro vznik hmotného majetku na 80 tis. Kč již pro rok 2020, DPH toto rozhodnutí pro své účely neakceptuje.

b) odpisovatelný nehmotný majetek v souladu s jeho definicí podle zákona o daních z příjmů (tedy přesahující svojí hodnotou částku 60 tis. Kč, a to bez ohledu na znění účetní směrnice pro vznik dlouhodobého nehmotného majetku, což platí pro majetek zařazený do užívání do konce roku 2020). Počínaje 1. 1. 2021 se pro účely ZDPH vychází z definice dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak ho definuje účetnictví.

Přechodná ustanovení k nové definici nehmotného majetku

Na dani z příjmů je zrušení kategorie nehmotného majetku volitelné i pro zdaňovací období roku 2020, nicméně pro účely ZDPH se vychází z předpokladu, že nehmotný majetek do konce roku 2020 daň z příjmů upravuje, a to i v případě, kdy si poplatník účinnost novely na dani z příjmů předsune.

c) pozemky, které podle účetních předpisů nejsou zbožím,

d) technické zhodnocení hmotného majetku podle § 33 zákona o daních z příjmů (tj. s hodnotou přesahující 40 tis. Kč, což platí do konce roku 2020 a s hodnotou přesahující 80 tis. Kč, což platí počínaje 1. 1. 2021), a to každé jednotlivě (bez ohledu na to, že pro účely účetnictví i daně z příjmů dochází ke spojení hodnot majetku a jeho technických zhodnocení). Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zařazeného do užívání počínaje 1. 1. 2021 je definováno podle účetních limitů plátce. Pro účely ZDPH je každé samostatné technické zhodnocení posuzováno jako jeden samostatný kus dlouhodobého majetku. Na tuto „samostatnost“ technického zhodnocení pro účely DPH obvykle nejsme připraveni a nejsou na ni obvykle připraveny ani účetní software, které údaje čerpají právě z účetnictví, kde technické zhodnocení je spojeno s hlavním majetkem. Je nutné tedy počítat s ručním přístupem k věci a k oddělení problematiky účetnictví a daně z příjmů od problematiky DPH.

Se změnou terminologie je spojené také přechodné ustanovení, které se týká majetku nabytého vlastní činností (viz dále).

Tak už víme, co to znamená, když ZDPH užije pojem „dlouhodobý majetek“, a tím také víme, které typy majetku podrobíme sledování, které se nazývá úpravou odpočtu.

2. Daňové souvislosti převodu dlouhodobého majetku

Prodej, dar či vklad movité věci nezasluhuje žádnou mimořádnou pozornost, jedná se totiž o dodání „běžného“ zboží. Naopak převod nemovité věci je věcí komplikovanou, neboť „ve hře“ jsou různé režimy DPH – zdanitelné plnění, plnění osvobozené bez nároku na odpočet DPH, převod v režimu přenesené daňové povinnosti. Toto téma jsme rozebírali již ve 3. dílu – osvobozená plnění, konkrétně v bodu 3.4. b).

Podstatná je definice „vybrané nemovité věci“ obsažená v § 56 odst. 4 ZDPH. Patří sem stavby (samostatné, nikoliv ty, které jsou součástí pozemku), jednotky, inženýrské sítě, pozemky, které tvoří funkční celek se stavbami, a právo stavby. Další, co je nezbytné ozřejmit, je pojem „převod“. Pod tento pojem spadá nejen převod úplatný (tj. prodej), ale také dar či vklad takového majetku.

Pokud dojde k převodu, který je od daně osvobozen bez nároku na odpočet daně na vstupu, a to ve lhůtě úpravy odpočtu, musíme se zabývat následky (jednorázové) úpravy odpočtu, který se bude vztahovat k uplatněnému odpočtu při nákupu dané vybrané nemovité věci (§ 78d ZDPH). Pro jistotu se „klasickou“ úpravou odpočtu níže zabýváme.

Úprava odpočtu na významné opravy nemovité věci

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 14 dnů vzdělávání. Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Program běží od 11. 3. 2021, stále se můžete připojit, sledovat naživo a pokládat otázky.

Pojďte do akce!

Přednáší tito lektoři: Ing. Jiří Klíma, Marek Reinoha , Ing. Pěva Čouková, Ing. Igor Pantůček, Ing. Mgr. Olga Hochmannová

  A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE

Marek Reinoha

Ing. Dagmar Fitříková

Ing. Mgr. Olga Hochmannová:

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021 – rozesíláme 21. 4. 2021

2. aktualizované vydání, včetně novely ZDPH k 1. 7. 2021

Ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha, Ing. Pěva Čouková, Ing. Ivana Pilařová

Účetnictví pro podnikatele 2021 – vyřešené příklady

7. aktualizované vydání

Ing. Pěva Čouková

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE DPH 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

Webináři provází Pěva Čouková.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :