Daňové a účetní novinky - podzim 2021

Autoři: Ing. Ivana Pilařová 

Datum: 13.10.2021, 09:00 - 14:00 hod.

Cena: 1990 Kč 995 Kč bez DPH


Se záznamem tzv. "navěky":

 • možno sledovat zpětně ze záznamu 

6 vyučovacích hodin (1 hodina – 45 minut)

1. část - Zpětné uplatnění daňové ztráty, změny HM a NHM

✅   1 〉0:00:00 – Úvod do přednášky

✅   2 〉0:08:10 – § 38na ZDP – Zpětné uplatnění daňové ztráty

✅   3 〉0:28:21 – § 38da ZDP – Úprava oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

✅   4 〉0:33:06 – § 19/1i ZDP – Změny týkající se zdanění dluhopisů

✅   5 〉0:36:30 – Změny týkající se hmotného a nehmotného majetku, finanční leasing

✅   6 〉0:39:52 – § 32a ZDP – Zrušení kategorie nehmotného majetku, § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý nehmotný majetek   

✅   7 〉0:50:36 – § 33 ZDP – Zvýšení hranice daňového odpisování hmotného majetku a jeho technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek

✅   8 〉1:02:03 – § 30a/1 ZDP – Mimořádné odpisy  

✅   9 〉1:09:42 – Zrušení superhrubé mzdy

✅   10 〉1:15:46 – Změna sazby daně z příjmů, § 16a ZDP – Samostatný základ daně

✅   11 〉1:20:34 – Základní sleva na poplatníka 

✅   12 〉1:21:57 – Daňový bonus na vyživované děti, zrušení limitu

2. část - Změny týkající se fyzických osob, koordinační výbory, judikáty

✅   1 〉0:00:00 – Odpovědi na dotazy

✅   2 〉0:12:59 – Změna zákona o státní sociální podpoře a zákona o daních z příjmů č. 285/2021 Sb.

✅   3 〉0:15:56 – Daňový bonus, zrušení omezení maximální částky

✅   4 〉0:18:13 – Vyhláška č. 335/2021 Sb., o formulářových podáních k dani z příjmu fyzických osob

✅   5 〉0:18:53 – Zákon č.286/2021 Sb. – novela exekučního zákona o exekutorech, sleva na dani z příjmů za zastavenou exekuci

✅   6 〉0:21:32 – Bezúplatné vydání majetku z rodinné fundace a svěřenského fondu 

✅   7 〉0:28:50 – Důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osv. příjmů z prodeje nemovitostí a obchodního podílu.

✅   8 〉0:32:22 – Osvobození příjmu z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí  podílu….

✅   9 〉0:40:15 – Online podvody a daňová uznatelnost souvisejích nákladů, zneužití identity osoby

✅   10 〉0:46:34 – § 56a/3 ZDPH – Nájem nemovitých věcí, časové souvislosti 

✅   11 〉0:51:28 – Procesní prominutí DPH, Finanční zpravodaj č. 31/2021 z 24. 8. 2021

✅   12 〉0:56:26 – § 26/5 ZDPH, § 28/1 ZDPH, § 30/1 ZDPH – Zahájení odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby  

✅   13 〉0:58:00 – Aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů, které byly součástí společného jmění manželů

✅   14 〉1:00:20 – Odpisy nehmotného majetku u poplatníků vedoucích jednoduché účetnictví.

✅   15 〉1:02:14 – Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímacího poplatníka.

✅   16 〉1:05:58 – Uplatnění úroků z úvěrů ze stavebního spoření, uplatnění úroků z hypotéky od základu daně

✅   17 〉1:14:28 – Časová souvislost nákladů a výnosů

✅   18 〉1:16:40 – Kurzové rozdíly z cizoměnové zálohy

✅   19 〉1:19:15 – Úroky z prodlení, úroky z úročené zápůjčky po její splatnosti

✅   20 〉1:22:26 – Co je a není technickým zhodnocením

✅   21 〉1:24:10 – Dodatečné uplatnění daňového zvýhodnění nerezidentem, pokuta za pozdní podání DAP

✅   22 〉1:26:45 – Výkon profesionálního sportovce bez živnostenského oprávnění

✅   23 〉1:27:13 – Řádné zapsání předmětu podnikání

3. část - Správa daní, DPH novinky, změny v účetnictví

✅   1 〉0:00:00 – Dotazy

✅   2 〉0:04:18 – § 4/1w ZDP – Překolkování akcií a přerušení časového testu

✅   3 〉0:05:15 – Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ve střídavé péči

✅   4 〉0:06:04 – Následné uplatnění přerušených daňových odpisů

✅   5 〉0:09:08 – Následky novely daňového řádu a novinky ve správě daní,  prominutí pokut za pozdní podání daňového tvrzení, pokyn MF-18

✅   6 〉0:11:12 – Pokyn GFŘ D-47 k promíjení příslušenství daně, pokyn GFŘ D-29

✅   7 〉0:17:18 – Pokyn GFŘ D-50 k formulářovému podání

✅   8 〉0:20:10 – Změna DIČ na žádost daňového subjektu – fyzické osoby

✅   9 〉0:23:32 – Informace GFŘ k akceptaci podání při správě daní e-mailem

✅   10 〉0:26:08 – DPH, ručení za daň

✅   11 〉0:29:26 – Osvobození od DPH v případě provádění testů na covid-19 bez nároku na odpočet

✅   12 〉0:30:41 – Prominutí DPH z očkovacích  a testovacích  látek

✅   13 〉0:32:02 – § 10i ZDPH – One Stop Shop, změny při zasílání zboží

✅   14 〉0:55:31 – Účtování o zálohách vedených v cizí měně Interpretace NÚR I-43.

✅   15 〉0:59:20 – Interpretace NÚR I-44 Vykázání vkladu do PO neziskového charakteru a aktivech vkladatele, způsob zaúčtování vkladu

✅   16 〉1:05:12 – Externí a interní indikace znehodnocení aktiva

✅   17 〉1:06:57 – Interpretace NÚR-46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o.

✅   18 〉1:11:55 – Novela zákona o účetnictví

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Petra13.10.2021 13:53

  Chci si ověřit nové účtování záloh např. na elektřinu. Během roku účtuji zaplacené zálohy na 314/221. Na konci roku zaúčtuji po staru dohadnou položku 502/389 a zároveň přeúčtuji zůstatek 314 k 31.12. 389/314. To budu dělat poprvé za rok 2021? děkuji

 • Eva Veselá13.10.2021 12:36

  Ano, odpověď mi stačí. Děkuji

 • Eva Veselá13.10.2021 11:01

  Omlouvám se, měla jsem ještě jeden dotaz, který jste asi přehlédla. Zkusím ho napsat znovu: Podle vyhlášky se sleduje limit pro technické zhodnocení za celé účetní období k jednotlivému majetku. Pokud vím, není tam pro nehmotný majetek jiné ustanovení. V daních se dosud technické zhodnocení u nehmotného majetku posuzovalo jako jednotlivé TZ a ne v součtu za celé období. Mělo by tedy být i u nehmotného majetku postupováno podle účetních předpisů, tj. posuzovat částku za celý rok?

 • Petra13.10.2021 10:38

  Dobrý den, progresivní daň se tedy spočítá až v DPFO nebo Vyúčtování za rok 2021. Nepromítne se do měsíčních mezd?

 • Květa13.10.2021 10:08

  Krásný den, prosím chtěla jsem se zeptat: podala jsem za ústav daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 se ztrátou Kč zhruba 1200,--, ústav vykazoval za tento rok pouze příjmy z hlavní činnosti, správkyně daně mi volala, že ústav nemůže vykazovat ztrátu z hlavní činnosti, ať daňové přiznání opravím na nulu s využitím úprav hospodářského výsledku, což jsem tedy udělala - ale ústav má široký základ daně, proto může vykazovat ztrátu i z hlavní činnosti - neplatí pro něj ustanovení pro veřejně prospěšné poplatníky, že předmětem daně nejsou příjmy ze ztrátové činnosti, prosím o potvrzení, příště bych ztrátu v daňovém přiznání ponechala, děkuji, Květa K.

 • Eva Veselá13.10.2021 09:56

  Podle vyhlášky se sleduje limit pro technické zhodnocení za celé účetní období k jednotlivému majetku. Pokud vím, není tam pro nehmotný majetek jiné ustanovení. V daních se dosud technické zhodnocení u nehmotného majetku posuzovalo jako jednotlivé TZ a ne v součtu za celé období. Mělo by tedy být i u nehmotného majetku postupováno podle účetních předpisů, tj. posuzovat částku za celý rok?

 • Eva Veselá13.10.2021 09:52

  Dobrý den, není možné si ve směrnici stanovit, že u technického zhodnocení "starého" nehmotného majetku se bude postupovat i v účetnictví podle původních postupů a u "nového" bude nový limit?

 • Ivan13.10.2021 09:16

  Dobrý den,
  prosím o zodpovězení dotazu. Společnost v hospodářském roce 2011/2012 chybou programu u všeho majetku odpisovaného zrychleně (většina majetku) bylo v DAP uplatněno pouze 50 %. (Nebylo kratší období). Při přepočtu odpisů se DZC tohoto majetku liší o nižší desítky milionů. Došlo k odštěpení a teď se řeší prodej a vliv na cenu bude mít i DZC. Dalo by se to nějak vyřešit, aby společnost nepřišla o neuplatněné odpisy.

 • Hana Feledíková13.10.2021 09:11

  Dobrý den paní Pilařová, mohla bych mít dotaz k mimořádným odpisům dle §30a. V ustanovení je uvedeno, že odpisy může uplatnit poplatník, který je jeho prvním vlastníkem. Lze i u majetku, který je pořízen na úvěr a zajištěn po dobu splacení úvěru? Např. nové nákladní vozidlo, v TP je uveden vlastník úvěrová společnost, provozovatel poplatník. Děkuji za odpověď.

 • _ Klingerová12.10.2021 17:50

  A ještě: Prodej kalhot jejich úprava - prodej neplátci v EU. Koncový zákazník si nechá koupené kalhoty upravit. Stává se tato úprava na míru součástí ceny zboží? Nebo je to služba? Pokud je to služba, bude uskutečnění plnění v EU nebo v ČR?

  Oprava kalhot: Zákazník odešle zpět kalhoty z EU do ČR na opravu - placenou opravu. Je tato oprava služba s plněním v ČR nebo v EU, když mu pak kalhoty pošleme zpět do EU? Opět se jedná o cílového zákazníka eshopu, neplátce DPH. Moc děkuji.

  Asi to budete mít už v semináři, ale pro jistotu: Můžete osvětlit od kdy je třeba sledovat obraz 10000 euro pro dodání neplátcům DPH v EU? (Myslím, že od 1.10.2021 a dál? je to za kalendářní rok, nebo 12 za sebou jdoucích měsíců)

 • _ Klingerová12.10.2021 17:32

  Dobrý den, dotaz na paní Ivanu Pilařovou
  Zasílání zboží z eshopu do EU neplátci, balíček zboží doprava nebo poštovné – vykazuji v přiznání v OSS dopravu nebo poštovné jako službu , nebo jako součást dodání zboží?
  Děkuji za odpověď

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :