Daňové a účetní novinky podzim 2022 & rok 2023 – 2. část – Paušální daň, mimořádné daňové odpisy, sleva na sociálním pojištění, koordinační výbory

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Daňové a účetní novinky podzim 2022 & rok 2023 – 2. část (PDF, 179.3 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

11.11.2022 16:23

Ing. Ivana Pilařová
Přinášíme Vám 2. díl z pětidílného seriálu DAŇOVÉ A ÚČETNÍ NOVINKY PODZIM 2022 & ROK 2023 paní Ivany Pilařové, který navazuje na online seminář Novinky v daních a účetnictví roku 2022, výhled na rok 2023 ze dne 20. 10. 2022, jehož záznam si můžete pořídit zde: bit.ly/3WkCBKS .
Z článku se například dozvíte, co nás čeká v roce 2023 v oblasti paušálního režimu a paušální daně, jaká bude výše limitů, při jejichž překročení bude fyzická osoba povinna podat daňové přiznání, a jak to bude s možností uplatnění metody mimořádných daňových odpisů.
Autorka dále upozorňuje na zajímavé zápisy z koordinačního výborů – KOOV 593/18.05.22 Daňová uznatelnost nákladů na zajištění stravování zaměstnanců při pracovní cestě a cestě mimo pravidelné pracoviště a KOOV 595/18.05.22 Některé otázky týkající se daňových aspektů situace související s pomocí Ukrajině v souvislosti s agresí Ruské federace a jinými krizovými situacemi.
Jana

Novinkový seriál od ing. Ivany Pilařové zahrnuje tyto díly:

 1. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 1. část – Nízkoemisní vozidla pro zaměstnance, problematika Ukrajiny, paušální náhrada nákladů na exekuce
 2. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 2. část – Paušální daň, mimořádné daňové odpisy, sleva na sociálním pojištění, koordinační výbory
 3. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 3. část – Kryptoměny, judikáty
 4. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 4. část – Silniční daň a správa daní
 5. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 5. část – Novinky v DPH včetně problematiky kolem změny obratu na 2 mil. Kč

Desatero k článku (4 minuty čtení)

Máte více času? Plnou verzi článku naleznete pod tímto desaterem.

1. Jaké budou rozdíly v paušálním režimu a paušální dani roku 2023 proti podmínkám, které platily do konce roku 2022?

Ačkoliv paušální daň stále zůstává „pod křídly“ zákona o daních z příjmů, v podmínkách roku 2023 nabere paušální režim a s ním spojená paušální daň na objemu i komplikovanosti. Výsledkem je její zpřístupnění i pro poplatníky, kteří svými příjmy ze samostatné činnosti překročili limit obratu 1 mil. Kč, nicméně nepřekročili limit 2 mil. Kč. Je zřejmé, že toto rozšíření její využitelnosti je spojeno s mnohem komplikovanějšími formulacemi a větším rozsahem zákonné úpravy.

Zdroj: Sněmovní tisk 254/0, § 2a odst. 1 písm. b) ZDP

2. Budou všichni poplatníci, kteří vyhoví základním parametrům vstupu do paušálního režimu, platit stejnou výši zálohy na paušální daň?

Určitě nebudou. Nová podoba paušální daně se navrhuje jako třípásmová a liší se nejen vstupními podmínkami (výší obratu), ale především výší plateb záloh na paušální daň. Stručně řečeno – každému pásmu přísluší konkrétní výše zálohy na paušální daň.

Zdroj: Sněmovní tisk 254/0, § 38lk odst. 7 ZDP

...

10. ...

Plná verze článku k přečtení zde: (12 minut čtení)

1.4 Vládní návrhy novely ZDP k 1. 1. 2023 a předpokládaná novelizace Pokynu GFŘ D-22 s nejasnou účinností

Vládní návrh zákona s předpokládanou účinností od 1. 1. 2023 – sněmovní tisk 254/0

1.4.1 Paušální daň

 • Zvýšení limitu příjmů ze samostatné činnosti pro možnost vstupu do paušálního režimu a poté do paušální daně na 2 mil. Kč;
 • Zvýšení povoleného limitu ostatních příjmů (§ 8 až § 10 zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, dále jen „ZDP“) pro splnění podmínek paušální daně z 15 tis. Kč na 25 tis. Kč;
 • Paušální daň bude rozdělena na 3 pásma, s tím mohou být spojena tato oznámení:
  změně zvoleného pásma paušálního režimu (na začátku období);
  jiné výši paušální daně (na konci období);
  nesplnění podmínek pro nově zvolené pásmo paušálního režimu (do 15 dnů od události);
  - při novém vstupu do paušálního režimu je nutné také uvést pásmo, kam poplatník vstupuje;
  První dvě je nutné učinit do 10. dne kalendářního roku (sněmovní tisk 254/0 – § 38ldb ZDP).

Přechodná ustanovení:

Poplatník v paušální dani se automaticky stává poplatníkem v paušálním režimu v prvním pásmu, pokud neučiní oznámení o jiném pásmu.

 • Vzniká nová  „záznamní povinnost“ – poplatník v paušálním režimu, který má příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši, vede záznamy o příjmech ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu.
 • V případě přerušení činnosti za předpokladu, že úpravy základu daně podle § 23 odst. 8 ZDP nepřevýší hodnotu příjmů zvoleného pásma, může poplatník v tomto období mít paušální daň. Toto je možné uplatnit volitelně i pro rok 2022.

Pásma paušálního režimu podle rozhodných příjmů:

a. první pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti ve výši

 1. 1 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou;
 2. 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů, a
 3. 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů;


b. druhé pásmo
 paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti ve výši

 1. 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, a
 2. 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů, a

c. třetí pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti ve výši 2 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou.

Finální částky měsíční zálohy na paušální daň:

 • 1. pásmo – 6 208 Kč pro první pásmo (100 Kč záloha na daň, 3 386 Kč záloha na sociální a 2 722 Kč zdravotní pojištění),
 • 2. pásmo – 16 000 Kč pro druhé pásmo (4 963 Kč daň, 7 446 Kč sociální a 3 591 Kč zdravotní pojištění),
 • 3. pásmo – 26 000 Kč pro třetí pásmo (9 320 Kč daň, 11 388 Kč sociální a 5 292 Kč zdravotní pojištění). 

Příjem z nájmu či prodeje majetku, který byl součástí obchodního majetku

Pro účely určení toho, zda je daň poplatníka rovna paušální dani, se stanoví, že příjem z úplatného převodu nebo nájmu majetku, který byl v posledním zdaňovacím období, ve kterém poplatník neměl daň rovnu paušální dani a za které poplatník neuplatňoval výdaje procentem z příjmů, zařazen v obchodním majetku, se považuje za příjem ze samostatné činnosti, tedy s majetkem se zachází, jako by stále v obchodním majetku byl. Toto je možné aplikovat již pro rok 2022.

Přechody mezi paušální daní a jiným daňovým režimem – úpravy základu daně (§ 23 odst. 8 ZDP)

Zrušuje se ustanovení, podle kterého se provádí úpravy základu daně v situaci, kdy poplatník přechází ze zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, do zdaňovacího období, kdy jeho daň paušální dani rovna není a poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Poplatník tedy nebude mít povinnost při přechodu ze zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, do zdaňovacího období, ve kterém vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje procentem z příjmů, upravit základ daně za zdaňovací období, ve kterém vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje procentem z příjmů, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů a o cenu nespotřebovaných zásob. Toto je možné aplikovat již pro rok 2022.

Změny související se závislou činností

 • Na základě nového ustanovení § 6 odst. 9 písm. w) ZDP (sněmovní tisk 254/0) se od daně osvobozuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise.
 • Je možné, že se změní limit pro vznik povinnosti podání daňového přiznání poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, jehož příjmy přesahují (dříve 6 000 Kč), nově 10 000 Kč.

1.4.2 Ostatní změny ZDP

Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání fyzické osoby

...


Doporučujeme: 

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Online semináře

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :